D 30-06-2006 19:32 Fra Ulla Roder <b_u_r_2003@yahoo.dk >

 

Logbog fra Christiansborg Slotsplads - nr. 4 for Dag 11-12 – d. 29-30. juni 2006:

 

De seks i sultstrejke sender nødråb ud i verden.

 

Den 11. dag torsdag den 29. juni: De sultstrejkende undrer sig over, hvor de danske medier befinder sig, så derfor blev det besluttet at gøre nogle opringninger for at finde ud af det.

 

Vi talte med Information, der havde bragt en god kronik den 28, om relateret emne. De havde ikke tid til at tage emnet op hver dag. Hvis det drejer sig om krigsberetninger, er der ellers ikke noget i vejen for at køre på i måneder. Tja, man kan jo tænke, hvad man vil! De synes vi skulle sende nogle små debatoplæg, så lad dette være en opfordring til alle der læser dette.

 

Den første, vi talte med på Ekstrabladet oplyste, at de havde været derinde på pladsen, og at der ikke var nogen interesse for at tale med dem. Da vedkommende blev spurgt, hvem han havde talt med, blev samtalen afbrudt. Han havde stillet om til en kollega. Denne kollega kunne oplyse, at der ikke havde været nogen som helst derinde. Jeg spurgte hvorfor, og om de ville komme forbi for en reportage fra pladsen. Vi har ikke mere at tale om sagde han og lagde på. Hmm.

 

Journalist Ralf Andersson på DR’s nyhedsredaktion var meget imødekommende, men kunne ikke love noget. Han ville dog gerne have noget baggrundsmateriale tilsendt og gav mig hans e-mail adresse. Det sendte jeg så, men blot for at få en meddelelse retur, at vedkommende var taget på ferie til 10. juli. Så sendte jeg meddelelsen ud til samtlige andre DR redaktioner i stedet, for så længe kan vi jo ikke vente med en reportage.

 

Journalist Iver Christensen på Berlingske Tidende var meget imødekommende og ville gerne se på det og bad om baggrundsmateriale. Dette er sendt af sted, sammen med en pressemeddelelse og en opfordring til at lave en reportage med de 6 på slotspladsen.

 

Arbejderen, som allerede har dækket en hel del, ville gerne komme ind på pladsen og lovede at komme næste dag.

 

Vi prøvede nogle lokalradioer, men kom kun igennem til Radio 2000, hvis sender er nede af ukendte årsager. De håber dog at få rettet problemet til lørdag, og vil vende tilbage for et interview.

 

Da vi ikke kunne nå flere i denne omgang, vil vi derfor opfordre andre til at ringe rundt, og gøre opmærksom på, at der sidder døende flygtninge på Christiansborg Slotsplads. Vi vil også fortsat bede jer  kontakte Integrationsminister Rikke Hvilshøj, Udlændingestyrelsen, Flygtningenævnet, politikere om denne her sag.

 

Vi besluttede, at det var på tide at bede om hjælp udefra, så en pressemeddelelse vil blive sendt ud internationalt i morgen. 

 

Budskabet er klart nok:

Stop udsendelse af Iranske asylansøgere

Genoptag sagerne for de asylansøgere, der har siddet i lage tider, år, og frygtet en hjemsendelse. 

 

Vi er stadig meget bekymrede for deres helbredstilstand.

Kiumars har endnu ikke fået sin medicin, der skulle være telefoneret til Apoteket. Da han undersøgte det, var det fordi man fra Sandholm havde søgt om ”kaution” for ham. Jeg er ikke selv helt klar over, hvad dette er, men Kiumars oplyser, at han jo har sit sygesikringskort og derfor sagtens burde kunne få sin medicin uden videre problemer. Han tager medicin for smerter (der ikke er relateret til selve sultestrejken).

 

De hvilede sig alle, da jeg tog derfra. Fredsvagterne holder øje i dagstimerne, og en masse mennesker kommer forbi hele tiden og sikrer sig, at de er ok og ikke mangler noget vand og andet praktisk hjælp.

 

 

Dag 12. Fredag den 30. juni: Shariff ligger og har ondt nu. Måske bliver der brug for en læge snart. De andre ser meget afkræftede ud og ligger ned det meste af tiden nu. Der har allerede været brug for lægecheck et par gange tidligere, men ikke noget alvorligt.

 

Vi har talt lidt om, hvorfor disse 6 flygtninge bliver svækket så hurtigt under en sultestrejke, i forhold til f.eks. Kirsten, som jo også har siddet derinde tidligere. Forklaringen er ganske givet at disse mennesker ankom i en allerede relativ svækket sundheds/ernæringstilstand fra Asylcentret, og derfor har en langt kortere snor, end en sund kvinde, der er vant til rigelig ernæring og motion.

 

Da det kan være anstrengende at være på hele tiden. Derfor vil vi opfordre besøgende til at tage hensyn hertil. Men besøg er altid meget oplivende, så hold jer endelig ikke væk. Der er også brug for folk derinde til opsyn nu hele tiden i videst muligt omfang. Det er mit indtryk, at der er nogen næsten i døgndrift nu. Der er ikke lavet en egentlig vagtplan, men det er på tide, at få dette lidt mere organiseret. Frivillige må meget gerne begynde at melde sig derinde.

 

Jeg selv er blevet nødt til at forlade e-mailen for lidt tid på grund af påtrængende opgave, men jeg vender tilbage så snart som muligt. I mellemtiden har nogle af fredsvagterne lovet at finde ud af en måde, de kan klare denne ekstraopgave ved siden af deres informationsarbejde for Fredsvagten. Stor tak.

 

Kuimar var igen på Apoteket forgæves. Sandholm har stadig ikke fået indtelefoneret hans medicin fra sundhedspersonalet på Sandholm. Der bliver ringet til Sandholm igen. Jeg måtte videre, men jeg håber det er løst, når jeg kommer derind om lidt. Asad, Said, Mohammed er nok de mest stille derinde, men det er tydeligt, at de begynder at have det hårdt. De kan stadig smile og de er ved godt mod.

 

Det livede gevaldigt op, at en flok aktivister fra Trundholm teatergruppen holdt deres indtog, iførte sig orange dragter og sorte hætter, for blive lagt i lænker og gå syngende til Statsminister Anders Fogh Rasmussen med en Guantanamo dragt, kæder og en buket Margueritter. Vores statsminister har jo været kritisk overfor Bush på dette punkt, så hvis han virkelig mener noget med sin kritik, skulle han tage at deltage i optoget fra Forsvarsministeriet til USA’s Ambassade på USA’s uafhængighedsdag. Det ville klæg’ ham. Nu ved han i hvert fald, at han er velkommen.

 

Shariff vil stadig gerne have jer i tale. Derfor send

jeres e-mail med støttemeddelelser og spørgsmål  til:

Shariff_Shoukri@yahoo.dk.

 

Her på mailen fortsætter vi med meldinger fra de seks gode de seks sultestrejkende iranere Asad Azizi, Kiumars Masrour, Said Amini, Shariff Shoukri, Mohammed Reza Charlowli, Masoud Reisvand og de 4 kvinder fra Sandholmlejren, som ikke selv kan sultestrejke og være fysisk tilstede, da de er fastlåst i Sandholmlejren med deres børn, der stadig lider under vores regerings asylpolitik.

 

Følg med her på mailen eller på www.bimarz.net.

 

Du kan også kontakte:

Organisationen for iranske Flygtninge

Mahmoud Ghazvini

Tel: 51603121

mkazvini@hotmail.com

www.bimarz.net

 

Du kan skrive under mod regeringens umenneskelige

asylpolitik på http://www.arnehansen.net/060624saetdinunderskrift1.doc     

 

Se også hjemmeside for Flygtninge og Positiv

Fred: http://www.arnehansen.net/

Log Bog 25.6.2006 – nr. 1:

http://www.arnehansen.net/060625iranskesultestrejkendeskravtilreg.htm

 

http://www.arnehansen.net/0606267.dagisultestrejke.htm

 

Udtalelse fra Enhedslistens AntiracistiskeUdvalg,

22.juni 2006:

http://www.arnehansen.net/060624regasylpolkraenkermenret.htm

 

Relaterede historier:

http://nyhederne.tv2.dk/article.php?id=4324733

http://nyhederne.tv2.dk/article.php?id=4325301

http://illegalt.mahost.org/print.php3?id_article=122

http://illegalt.mahost.org/print.php3?id_article=122

 

Pressemeddelelserne:

 

Pressemeddelelse 30. juni 2006.

 

Der er nu gået 12 dage siden 6 iranske flygtninge tog ophold og indledte en sultestrejke på Christiansborg Slotsplads i protest mod den danske regerings asylpolitik.

 ”Det er forbavsende så stille, der er i medierne herom, og vi undrer os herover”, fortæller de.

 

Er disse menneskers alvorlige nødråb til den danske regering ikke værd at beskæftige sig med i de danske medier, eller hvad er der galt?  Et nødråb, en bøn om opholdstilladelse, for dem selv, og så snart som muligt for alle flygtninge, der er blevet afvist og venter på at blive sendt tilbage til Iran.

 

Den 25. juni afleverede de seks sultestrejkende iranere Asad Azizi, Kiumars Masrour, Said Amini, Shariff Shoukri, Mohammed Reza Charlowli, Masoud Reisvand og 4 kvinder fra Sandholmlejren en erklæring til integrationsminister Rikke Hvilshøj, Udlændingestyrelsen, Flygtningenævnet, statsminister Anders Fogh Rasmussen og samtlige folketingsmedlemmer. Myndighederne har ikke reageret overhovedet endnu.

 

De venter stadig på reaktion, og de sulter, men timerne går. Vi er mange, der er bekymrede for deres helbred skal tage skade, og at denne sultestrejke vil ende med at blive endnu en tragedie i rækken af dødsfald blandt flygtninge.

 

En enkelt politiker Villy Søvndal kom ned til dem på pladsen, og lovede dem, at se på deres erklæring. Det er jo en start, men som altid, skal der meget til før nogen bliver hørt i dette land. Især når det drejer sig om flygtningene. Mange også danske borgere har allerede mere eller mindre opgivet at ytre sig i medierne, fordi de har haft så mange afvisninger fra pressen, at de ikke længere mener det er besværet værd at henvende sig. Det bringer resterne af vores demokrati i stor fare. Vi glider langsomt, men sikkert mod tilstande, der hvad undertrykkelse af borgere angår ikke står tilbage for de regimer, de sultestrejkende faktisk flygtede fra. Jeg håber, at vi danskere vil blive vel modtaget, den dag, at vi på grund af forholdene herhjemme bliver nødt til at søge asyl i et andet land, når vi ikke kan opholde os her længere uden at blive undertrykt, miste vores menneskeværd og selvrespekt.

 

”Der må findes nogle journalister, der vil bringe vores enkle budskab til danskerne. De må gøre noget. Vores budskab er enkelt”:

 

”Vi vil gerne i dialog med borgerne, og vi har brug for danske borgeres hjælp i denne sag. Hjælp til at kontakte integrationsminister Rikke Hvilshøj, Udlændingestyrelsen, Flygtningenævnet og politikerne”, så der sættes en stopper for udvisning af flygtninge til hjemlande, hvor de vil blive forfulgt og i yderste konsekvens mister deres liv. Vi ønsker at de danske myndigheder genoptager sagerne for de asylansøgere, som har fået afslag, efter at have ventet på et asylcenter i mange år, og som nu frygter at vende tilbage til deres hjemlande”. 

 

Lad os vise disse flygtninge, at som folk er flest i Danmark, så er vi gæstfrie mennesker, trods regeringens bestræbelser på at fremstille os stik modsat.

 

 

Bekymret borger.

 

 

Denne meddelelse er sendt til såvel danske som udenlandske netværk den 30. juni 2006:

 

Asylum seekers in hunger strike – Danish Asylum policy is violating human rights.

 

The 19th June an Iranian refugee Majid Samari, a father 37 years old, died in a Danish refugee camp. He preferred to take his own life after being refused asylum in Denmark. We are told that 38 people, through out the years, this way have died being under the protection of the Danish Government as refugees.

 

This is enough now. Therefore 6 Iranian men have for the last 12 days been on hunger strike. They sit in front of the Danish Parliament, and have declared to the Danish Government and refugee authorities, that they demand no more Iranians are deported back to their homeland. They also want the refugees being refused asylum to have their cases brought up again. Many of these have been in the Danish refugee camps for many years, and fear to return to their home countries.

 

4 Iranian women also take part in the protest. The women cannot be present in front of the Parliament, but have to stay in the refugee camp, in order to take care of their children, who suffers living in these camps, among parents and grown ups, who suffers from their traumatic backgrounds.

 

These people came to Denmark, with a hope. This hope is broken. All they want is a life in freedom, so they can work and serve the society, but many of them have been kept in refugee the camps for years, and they live under most critical conditions, which violate human rights.

 

The Government ignores their requests. Therefore we now have to ask you to send a message of support for these people, and ask the Danish Government to uphold the international conventions on refugees, and human rights. 

 

They wrote among others to the Government and other authorities:

“We are on hunger strike, but we want to live, and this was the reason why we took the flight from Iran in the first place. Whether our hunger strike should end with our death depends on your willingness to listen to our requests to review our cases, after all the years we have waited in the Danish refugee camps. Some of us have children and the long waiting time have caused harm to them. We fear returning to Iran, otherwise we would not “chose” to live under the condition we and our children have to day. We would also not waste some of our and our children’s best years waiting in the Danish refugee camps, where you have no life at all”.

Please help us and write to:

 

Minister of Integration Rikke Hvilshoej

Holbergsgade 6,

DK-1057 Copenhagen K

inm@inm.dk.

 

Danish Refugee Board

St. Kongensgade 1-3

DK-1264 Copenhagen K.

Fax: +45 33 91 94 00

Email: fln@inm.dk

 

The Organisation for Iranian Refugees

Mahmoud Ghazvini. Tel: 51603121 - mkazvini@hotmail.com - www.bimarz.net

(Logbog slut)
 
 
 
Redaktionel kommentar d. 30.06.06: Følg med under http://www.arnehansen.net/index2.htm#2 
 

Man kan også høre interview med Mahmoud Ghazvini d. 26.06.2006 på

 http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/060626mahmoudhhazviniinhumasylpol64kbps.htm

 

og der kommer snarest interview med initiativtager til underskriftsindsamlingen Rauf H Zadeh på

 http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/

 

Her kan man også hele tiden  følge med i nyere interviews omkring asyl-, flygtninge- og integrations/diskriminationspolitk

 

Mens vi mere og mere desperate venter på at nogen af dem som medierne vil lytte til gør noget, -  så ikke Halfdan Rasmussens strofe  ” ..men værst af alt er verdens blinde ligegyldighed ”  skal vise sig at være den grusomme sandhed i Danmark anno 2006

 

Husk at udskrive  listen på http://www.arnehansen.net/060624saetdinunderskrift1.doc

 og skrive under mod regeringens umenneskelige asylpolitik og send den til  Antiracistisk udvalg Ved Rauf H.Zadeh Studiestræde 24,1, 1455 Kbh K, eller raufmana@dbmail.dk

 

Arne Hansen