Februar 2006 af Bent Jørgensen

Fjern bjælkerne fra vore øjne

 

              I disse tider, hvor vi ser mange uhyggelige billeder fra den islamiske verden, er der mange der spørger: Hvordan kan det være, at Danmark er blevet et så upopulært land, at muslimer brænder vort flag, og lader være med at købe vore vare?

              Der er to måder at gribe dette spørgsmål an på. Den ene er at søge splinterne i de andres øjne. Det kan være mangel på tolerance og ytringsfrihed i de fleste muslimske lande, ingen adskillelse mellem det religiøse og det verdslige, mangel på oplysning om vort land osv. Man kan også søge efter bjælkerne i sine egne øjne, dvs. finde handlinger hos de vestlige lande, der har været med til at fremprovokere disse protester mod Danmark.

              Regeringen og især Anders Fogh har været utrolig god til at finde splinterne i de andres øjne. I stedet for at tage sin del af ansvaret for konflikten, har han lagt så meget som muligt af ansvaret på de danske imamers rejse til Mellemøsten. Det kan godt være, at regeringen på denne måde kommer til at stå i et bedre lys hos danskerne, men det løser ikke konflikten. Jeg vil her beskrive 5 bjælker, som den danske regering kan være med til at fjerne, og som  kan være med til at gøre os danskere kendt for at være et venligt og fredselskende folk, især i den muslimske verden.

1.      Tyrkiet skal have samme rettigheder og muligheder som andre lande.

I forbindelse med EU’s udvikling har mange sagt, at Tyrkiet aldrig skal blive medlem af EU, fordi det er et muslimsk land og EU en kristen sammenslutning. Disse ryster må forstumme nu, for hvis tyrkerne gør alt hvad de kan for at opfylde EU’s krav, og så opleve at de aldrig kan blive lige så gode som dårlige og korrupte kristne, er det med til at stemple alverdens muslimer som andenrangs mennesker. Tyrkiet skal opfylde de kriterier, som alle andre lande skal opfylde for at komme med i EU, hverken mere eller mindre.

2.      Danmark skal ud af Irak

Nu hvor muslimer brænder dannebrog af på grund af nogle tegninger, er det gået op for os, hvor galt det er, at vi er en besættelsesmagt i et muslimsk land. Det fremmer ikke dialogen mellem folkene, når ikke-muslimske og ikke-arabiske lande besætter et muslimsk land med lange stolte traditioner. Ligeledes står vi svagt i forhold til de muslimer, der angriber os på grund af nogle tegninger, når vi indledte en krig på grund af nogle våben, der ikke var der. Hvem er det, der er mest oplyst?

3.      Mellemøsten som atomvåbenfrit område.

I disse dage udspilles et absurd teater ang. Iran. Alverdens stormagter er meget bekymrede over, om Iran er ved at udvikle atomvåben. Måske bliver sagen indbragt for sikkerhedsrådet, og Iran ramt af boykot. Alt dette sker uden at tænke over, hvorfor Iran vil have atomvåben. Det skyldes bl.a., at landet frygter for de atomvåben som Israel har. Når skolelærere og taxachauffører i Teheran bliver nødt til at leve med en frygt for et israelsk atomvåbenangreb, som skolelærere og taxachauffører i Tel Aviv slipper for, fremmer det igen følelsen hos muslimer, at de er andenrangs borgere. For at imødekomme denne mindreværdsfølelse, kunne den danske regering bruge sin plads i FN’s sikkerhedsråd til at forlange et atomvåbenfrit Mellemøsten.

4.      Palæstina et land for alle.

Israel er et land i konflikt med sig selv. På den ene side er det et demokratisk land, hvor princippet om en mand en stemme gælder. På den anden side er det racistisk land, der giver jøder visse privilegier, som ikkejøder ikke har. Denne modsætning må ophæves, og Israel må udvikle sig et sandt demokrati hvor princippet om en mand en stemme må gælde for alle de mennesker, som bor i Palæstina. Det indebærer, at jøder og palæstinensere må lære at leve side om side uden mure og uden at slå hinanden ihjel. Hvis dette ikke sker, vil Israel blive ved at blive opfattet som et arabisk område, der er koloniseret af europæere, der i dette tilfælde blot er jøder. Og hvis Israel bliver ved at blive betragtet som en europæisk koloni, vil det igen fremme følelsen hos arabere som andenrangs borgere.

5.      Guantánamo-basen må lukke.

Guantánamo-basen er en skamplet i krigen mod terror. Mange overgreb er sket mod især muslimer, og pga. af lukketheden hos det amerikanske militær er endnu flere historier opstået, fx at koranen er skyllet ud i toiletterne. Når især muslimer sidder indespærret på 4 år uden rettergang langt væk fra deres hjemlande, fremmer det følelsen hos muslimer, at menneskerettighederne kun gælder kristne.

Mange mennesker laver et skel mellem ideal politik og realpolitik. Idealpolitikken er for venstreorienterede drømmere, realpolitikken er for folk, der står med begge ben på jorden. I denne alvorlige situation, som verden befinder sig, må realpolitikken være den, der skaffer flest mulige mennesker fred og velstand. Når man ser på regeringens og andre vestlige landes realpolitik må man desværre konstatere, at den skaffer ikke landet og resten af verden hverken fred eller velstand. Er det på den baggrund ikke tid til en ny realpolitik? Er det ikke tid til at finde og fjerne bjælkerne i vore egne øjne?

Bent H. Jørgensen

Formand for SF-Hjørring

Skjelbo@has.dk

Park Allé 67

9800 Hjørring