Navne på 215 præster tilsluttet Præsteinitiativet 2005/06:Skal der stadig ikke være plads i herberget?

(Kilde til seneste tal Dagbladet Arbejderen d. 22.12.05)

 

Pressemeddelelse nr 1 af  14. dec. 2005 kl. 12.59 kan sammen med flere oplysninger læses på  http://www.arnehansen.net/051214praesteinitiativet.htm

 

Pressemeddelelse nr 2 af  19. december 2005 kl 12.00 fra  Præsteinitiativet 2005/06: Skal der stadig ikke være plads i herberget?

 

Hermed bringer vi præsteinitiativets deltagerliste, som den er opgjort mand. d. 19. ds. Kl 12.00. Vi gør opmærksom på at listen er til fuld offentliggørelse. Alle står frem ved navns nævnelse, og man kan ringe frit til de deltagere,  man ønsker kommentarer fra. Listen omfatter kun præster, til gengæld både folkekirkepræster- optaget i Teologisk Stat - frimenighedspræster, katolske præster, emeritus’er og enkelte stud. teol’er, hvilket er anført.

 

Vi har modtaget en del henvendelser fra kordegne, diakoner og andre i det kirkelige miljø, som ønsker at deltage. Men vi har besluttet i første omgang at lade initiativets henstillinger til regering og Folketing være en henvendelse fra en samlet præstestand. Der er en række provster med i initiativet, og vi har skrevet til landets biskopper om at slutte op. En enkelt har foreløbig meldt tilbage at han helt og fuldt bakker op om initiativet, biskoppen fra Århus stift, Kjeld Holm.

 

Vi tager forbehold for fejl og gentagelser, skønt gentagen gennemgang af listen. Mange har henvendt sig telefonisk og via gruppemæssig tilslutning og der kan være flere, som ikke er kommet med på listen.

 

Initiativet vokser med ca. 10 præster om dagen p.t.

 

Målet er at vække danskernes bevidsthed om at evangeliet skal leves. At det må mærkes i det praktiske liv,  at vi er et kristent funderet multisamfund. Det må også være bestemmende for vores flygtningepolitik. Vi oplever at menneskeskæbner bliver knust i det politiske maskineri, familier bliver tvangsmæssigt adskilt, og at  syge mennesker udvises til en uvis skæbne og mulig forfølgelse.  Midlet er i første omgang at få alle  præster i initiativet til at tage asylsøgende indvandrere/flygtninge med i deres forbøn, at udbrede kendskabet til det nye initiativ blandt præster og sammen udvirke en ændret holdning til vore allersvageste medborgere. Disse medborgere, som Jesus kalder ”disse mine mindste små”  Matt. 25.

 

Det er for flovt at fejre gavejul, når vi beholder alle gaverne selv for glæden skal være for alle. Her i Danmark er der stadig ikke plads i herberget.

 

Pr 21. dec 2005 kl 18: Liste fjernet efter ønske fra