Retssagen i Irland - Pit Stop Ploghshares - referater fra retsmøderne og debat

 

Læs om retssagen - mange flotte udtalelser - alt nu oversat til dansk

 

Kære Alle

 

Igår var en lille delegation inde ved den irske ambassade for at aflevere en støtteerklæring for de fem aktivister, der i sidste uge var i retten. Desværre var Ambassadøren ikke at træffe, men erklæringen er fremsendt med posten idag i stedet.

 

Retsagen fortsætter. Jeg har oversat de referater og debatter der er på deres webside til dato. Jeg sendte en e-mail ud i sidste uge vedrørende de få oplysninger der var for de første dage. Skulle nogen af jer ikke have modtaget denne og ønsker denne fremsendt, så send mig en e-mail herom. Der gik kludder i fremsendelsen fra Arne Hansen pga. nogen usikkerhed omkring, hvorvidt han kunne fremsende mailen.

 

Jeg skal samtidig gøre opmærksom på at på onsdag skal jeg selv i retten sammen med de fire andre folketingsaktivister. Denne sag fortsætter efter afhøringen af os tidligere. På onsdag forventes denne sag sluttet med afhøring af anklagerens vidner og vores afsluttende bemærkninger. Vi håber som sidst i vil møde taltærkt op og overvåge rettergangen.

 

Her kommer først erklæringen til den Irske Ambassade

og referat fra sidste uges retsmøder i Irland dag 2-5.

 

Husk at aktivister har brug for kontante midler for at kunne gennemføre deres retssager, betale for transport og ophold for deres vidner, der ofter kommer langvejs fra. Derfor check web.siden hos de Irske aktivister, hvis i vil støtte dem økonomisk. Konto m.v. fremgår heraf.

 

Mange fredelige hilsner fra Ulla.

 

 

 

Irlands Ambassade

Overordentlig og Befuldmægtiget

Ambassadør, hr. James Bennan,

Østbanegade 21

2100 København Ø                                                                 

 

 

 

 

 

Kære hr. Bennan.

 

 

I anledning af en verserende retssag mod Pit Stop Ploughshares, Deidre Clancy, Nuin Dunlop, Karen Fallon, Ciaron O'Reilly og Damien Moran i ‘The Four Courts' i  Dublin, skal undertegnende delegerede hermed overbringe støtte til de fem aktivister, der i februar måned 2003 forsøgte at beskytte liv og udføre deres borgerpligt.

 

De fem anklagede har på ikke voldelig vis gjort, hvad de kunne for at forhindre Irsk deltagelse i krigen i Irak. Internationale love står højt hævet over nationale love, når det gælder det individuelle ansvar for krigsforbrydelser, og når det gælder enkelt personer, som prøver at forhindre sådanne inhumane handlinger. Vi håber De vil viderebringe vores støtteerklæring til den Irske Regering og andre relevante myndigheder, og oplyse dem om de international love og konventioner.

 

Irland stillede Shannon Lufthavn til rådighed for USA’s krigsmaskineri og troppetransporter i den ulovligt anstiftede angrebskrig mod Irak. En krig, hvor USA og allierede har nedbrudt og overtrådt de nok vigtigste internationale humanitære love og konventioner ved:

 

- Planlæggelse, forberedelse og gennemførelse af den højeste forbrydelse, aggressionskrig, i modstrid med FN’s Charter og Nürnberg-principperne.
- Angreb på Iraks civilbefolkning og civile infrastruktur.
- Brug af uproportionel magt og vilkårlige våbensystemer.
- Forsømmelse af beskyttelsen af civile liv under militære aktiviteter og under den efterfølgende besættelse.
- Brug af vold med døden til følge mod fredelige protesterende.
- Gennemførelse af afstraffelse uden anklager eller retssager, herunder kollektiv afstraffelse.
- Anvendelse af tortur og grufuld, inhuman eller nedværdigende behandling af irakiske soldater og civile.
- Omskrivning af lovene i et land, som er blevet illegalt invaderet og besat.
- Forsætlig destruktion af miljøet.
- Aktiv skabelse af forhold hvorunder den irakiske kvindes status for alvor er blevet degraderet.
- Svigt af beskyttelsen af menneskehedens rige arkæologiske og kulturelle arv i Irak.
- Hindring af retten til information, herunder censur af Iraks medier.
- Redefinering af tortur - en overtrædelse af international lov – tilladelse af brug af tortur og ulovlige arrestationer.

 

De anklager, der er rettet mod Pit Stop Ploughshares aktivisterne er set i dette lys helt uberettiget. Deres handling var netop for at afværge disse ovennævnte handlinger i at blive begået af USA og koalitionen af de villige.

 

Pit Stop Ploughshares har ikke handlet kriminelt. Tvært i mod skulle de aldrig have været anklaget, for der er ikke noget, de bør forsvare overhovedet. De har overholdt de højeste love, og gjort deres pligt som borgere i et internationalt samfund, hvor international humanitær lov pålægger borgere at beskytte hinanden imod ulovlige overgreb fra statsmagters side.

 

De, der burde forsvare deres handlinger og skulle have været stillet for Den internationale  Krigsforbryderdomstol for længst, er derimod statslederne, der har medvirket til ovennævnte krigsforbrydelsers gennemførelse.

 

 

30. oktober 2005

 

Underskrevet af medlemmer af Fredsvagten i København: Jens Nielsen, A. Matsen, Inge Paaske og  pv. Doris Kruckenberg: Ulla Røder. Medlemmer af Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund: Christian Dalgaard, Silas Ørting, Cathrine Pedersen, Hanna Grenå. Som medlem af Kvinder for Fred og Aldrig mere krig  – Dansk Afdeling af War Resisters International og p.v. af medlemmer af Aldrig mere Krig Arne Hansen og

Maiken Sørensen (executive medlem af WRI): Ulla Røder.

 

 

 

 ------

 

--------

 

 

 

http://www.peaceontrial.com/

 

 

 

PIT STOP PLOUGHSHARES – Retssag

 

Fly ødelæggere ’handlede i forsvar for andre’.

 

 

En opsummering fra ’Ireland On-Line’ 25. oktober 2005 – retssagens 2. dag i Dublin 

 

De fem anklagede der den første dag overfor en jury i Dublin distrikts Kriminalret havde erklæret at ville forsvare sig med at de handlede i forsvar for andre.

Redskaberne de brugte til at afvæbne flyet med havde Keltiske symboler indgraveret og slogans, som:

”Hvis de kommer for de uskyldige uden at træde over dit legeme, forbandet være din religion og dit liv”, ”Krigen ender her” og ”Sæt en stopper for massedrab krig”.

Mr. Conor Devally SC, anklager sagde idet han åbnede sagen, at der var ”ikke nogen større sag” vedrørende sagens fakta, men mere hvorvidt de fem mente de havde en ”lovlig grund”. Alle anklagede havde erklæret sig ikke skyldige i to anklager hver om at have forårsaget ødelæggelse uden lovlig grund på et af flådens fly tilhørende USA regering og til glasdør paneler, ejendom tilhørende Luftfartsselskabet Air Rianta i Shannon lufthavn den 3. Februar 2003. Jury hørte at flyet var et C40 eller 737 fly, som kunne transportere last og personel, og tidligere var ankommet til Shannon fra Forth Worth i Texas. De fem anklagede er Damien Moran and Ciaran O’Reilly, som begge bor på South Circular Road, Rialto, Dublin og arbejder med hjemløse; Nuin Dunlop, en amerikansk statsborger og  advokat boende på Walkinstown Road, Dublin 12; Karen Fallon, en skotsk marine biolog boende på South Circular Road, Rialto; og Deidre Clancy, a redaktør fra Castle Avenue, Clontarf, Dublin.

Sergeant Michael O’Connell fortalte Mr Devally, at han var på sikkerheds tjeneste i en vedligeholdelses hangar i Shannon lufthav, som husede den amerikanske  flådes flyvemaskine. Ca. kl. kvarter i fire om morgenen hørte han glas der blev knust og så fem personer, en med en stor økse og de andre med hamre, som gik ind i hangaren. Han løb hen imod dem og råbte: ”Stop”. Sgt. O’Connell sagde han holdt sine arme ud, men de fire løb udenom ham hen til flyet. Han ”påbød dem at stoppe” og kaldte Shannon politi for hasteassistance. Sgt. O’Connell sagde han var: ” forfærdet (på engelsk: ”terrorised”) ved deres tilstedeværelse” og hørte dem sige ord, som måtte have inkluderet ”Gud”. Ciaran O’Reilly ”slog en økse mod flyets næse front” imens Damien Moran ramte siden af motoren med en hammer. De tre kvinder var bag flyet og ramte udstødningsrøret og et billede af et Texas flag med tre runde hamre og en oppustelig trefarvet hammer. Sgt. O’Connell sagde han kæmpede med begge mænd og klarede at tage deres våben fra dem. De gjorde ikke yderligere modstand. Kvinderne overrakte deres hamre og alle fem knælede i en cirkle med en rosenkrans for at bede bøn. Sgt. O’Connell var enig med hr. Michael O’Higgins forsvarer fra Dunlop og Clancy, at de fem var ”høflige og samarbejdende og ikke viste nogen ond hensigt”. ”De kom for at afruste flyet”, sagde hr. O’Higgins, til hvilket Sgt. O’Connell svarede: Jeg vil sige de kom ind for at udøve hærværk. Der blev fundet ting lagt som et ”alter” ved siden af flyet inkl. kopi af biblen og koranen, rosenkranse, en krans for muslimsk bøn og fotografier, der angiveligt afbildede effekterne på børn fra den tidligere krig i Irak. Den amerikanske fly kommandant James Nichols, som ankom til Irland med flyet før ødelæggelserne blev udført, var enig med hr. Roderick O’Hanlon SC, der forsvarede Moran og O’Reilly i, at det ikke var muligt at flyve sikkert i efter episoden. Kommandør Nichols sagde han ikke var bekendt med flyets mission efter dets stop i Shannon, men blev enig med hr. O’Hanlon, at han var klar over fra den tidligere retssag, at flyene’s originale mission var at flyve til NAS Sigonella, en Amerikans militærbase på Sicilien.

Forspurgt om han var opmærksom på, at der i månederne, der førte op til krigs erklæringen mod Irak, blev flyttet et betydeligt antal amerikanske tropper gennem Shannon via Sicilien til Mellemøsten. Kommandør Nichols sagde: Jeg har ingen førstehånds viden, men det kunne være en grund, ja”.

Kriminalbetjent John Duffy fra Ennis politistation fortalte hr. Brandan Nix SC, der forsvarer Karen Fallon, at så vidt han vidste, blev ingen amerikanske fly kontrolleret i Shannon lufthavn ”af politiet eller hæren i republikken Irland”. Hr. Nix refererede til fly i Shannon som ”krigsfly” under kontrol af ”øverstkommanderende George W. Bush” og spurgte om kriminalbetjent Duffy nogen sinde havde set Gulf Stream Jets i Shannon, som ifølge rygter i pressen medtog fanger direkte til Guantanamo Bay. Kriminalbetjent Duffy sagde, at han aldrig havde set sådant et fly, men da han blev yderligere presset om hvorvidt han ”nogen sinde havde taget sig en drink” og havde hørt ”sladder” protesterede hr. Devally mod den form for krydsforhør. Hr. Nix bad hr. Devally om “at holde mund og sætte sig ned” og sagde at “krigen” og ”brugen af vores land” var relevant for denne sag. Høringen fortsætter for dommer McDonagh og en jury på fem mænd og syv kvinder. Dublin Chatolic Worker: ”beroliger de lidende, lider med de beroligede”. (”comforting the afflicted, afflicting the comforted'').

email: dublincatholicworker@yahoo.co.uk mobile: 0879184552.

 

 

Opsummering af Mark Conroy- lærer
Torsdag den 27. oktober 2005

Den tredie dag:

 

Det meste af dagen gik med lov argumenter omkring det tilladelige i at føre bevis fra ’alteret’ de kvindelige forsvarere havde sat op ved det ødelagte fly. Der var også argumenter om hvorvidt fotografier, efterladt på gerningsstedet af børn som døde under de ”allieredes” bombe kampagne, kunne vises eller ej.

 

Disse beviser har anklageren rejst tvivl om. Det er blevet anført, at hvis disse fotos bliver vist, kan det ødelægge statens sag – selv hvis det ville vise sandheden om situationen på Irakisk grund. Forsvaret mener, at de ved at vise disse fotos kan fremlægge beviser for, hvad der gik gennem de forsvarendes tanker, da de udførte deres aktion – især, at de mente, at de beskyttede liv og ejendom i Irak.

 

Jeg håber jeg fik det meste af dette refereret rigtigt – det er mest et udskrift fra den video der er lagt ind af radio.indymedia.org.
 

Måske som et resultat af global opvarmning, splittede solen stenene i ’the Four Courts’ i dag. Den var imidlertid ikke anklaget for kriminel ødelæggelse og gik ned upåvirket i vest . Imens inde i retten gik de 5 Pit Stop Ploughshares deres dag 4 i retten.

 

Referat fra den fjerde dag. 
af Mark Conroy - lærer Friday, den 28. oktober 2005.

For en begyndelse fortsatte diskutionen om tingene, der var efterladt ved ’gerningens’ alter. De omhandlede fotografier vil blive tilladt at blive – og er nu blevet vist til juryen – altså fotografierne af de døde irakiske børn.

Senere (interviewet kan ikke høres tydeligt)… Kriminalbetjent Houlihan blev spurgt om han kendte til Geneve konventionerne og andre love som er indeholdt i Irsk lov, og som gør det kriminelt at bombe civile og føre krig der diskriminerer (tilføjet af mig mellem civile og militær mål). Kriminalbetjent Houlihan sagde, at han kendte konventionerne.

Hen blev derefter spurgt, hvordan det kunne lade sig gøre, at det kom op til et tidspunkt, hvor 90.000 tropper havde passeret gennem Shannon til Irak, og at politiet Siochana ikke havde foretaget nogen undersøgelser. Kriminalbetjent Houlihan sagde, at politiet Siochana ikke havde modtaget nogen klager.  Det blev påpeget, at folk, som var til stede i retten havde indgivet klager. Kriminalbetjent Houlihan sagde, at han ikke selv havde set klagerne.

Der blev ikke tid til at introducere det første af forsvarets vidner (Ciaron) og juryen blev instrueret at skulle antage at de forsvarende var uskyldige i anklagerne og påstandene og at det er op til anklageren at bevise uden nogen rimelig tvivl at “forbrydelsen” var begået med “kriminel hensigt”, ikke med “lovlig undskyldning for at redde liv”.

Ciaron skal i vidne skranken i morgen.

 

Atter håber jeg dette referat fra radio.indymedia.org er loyalt.
 

Ploughshares den 5. dag.

af retsreferenten. Fredag den 28. oktober 2005.

Ciaron O’Reilly afgiver vidneudsagn i en kort session in retten.

For at kunne give jurymedlemmerne fri til den forlængede weekend, blev det                       en kort session. Forsvaret havde givet en opsummeret åbning af deres sag i går eftermiddag. I dag startede Ciaron hans udsagn i vidneskranken, men afbrydelser med lov argumenter betød at han skal returnere der igen på tirsdag også. Det følgende er en opsummering baseret på retsnotater.

                                           

Ciaron O’Reilly blev kald til vidneskranken kl. 10.07 denne morgen til et to timers lang forhør og krydsforhør.

Først blev han spurgt af hans egen advokat om at opgive hans alder og hvor han stammede fra samt hans baggrund. Hr. O’Reilly informerede retten at han fra fra Brisbane i Australien, født i 1960 (han holdt sin 40 års fødselsdag under den første retssag i marts).

Han remsede hans uddannelser op, hvordan han var blevet interesseret og involveret i Catholic Worker bevægelsen mens han var på universitetet og havde væet i Catholic Worker kollektiver, der tager sig af fattige, hjemløse,  i Brisbane, New York, Los Angeles, Washington D.C. og Philladelphia. Han fortalte om, hvordan i den sidste del af 1990 han blev vidne til opbygningen til ’Golf krigen i 1991’ mobiliseringen af tropper og indsættelsen af B-52 bombefly.

Han kom til Irland i 2002 og arbejdede her i et Catholic Worker fællesskab, og fik et abejede med unge heroin afhængige, og arbejdede senere i et ’vådt ly’  (’wet shelter’) med hjemløse folk med alkohol afhængighed. Han sagde, at han i begyndelsen havde troet at Irland var et neutralt land, men havde hørt om, og senere havde set amerikansk militær trafik i Shannon lufthavn. Han nævnte at han havde mødt folk, som havde overvåget det amerikanske militærs brug af Shannon lufthavn.

Da han blev spurgt om han hensigt med at gå til hangaren, sagde hr. O’Reilly, at i løbet af opbygningen til angrebet på Irak, havde han mødt folk, som havde været i irak, som Michalel Birmingham, Farh Mokhtareizaadeh og Kathy Kelly. De følte et behov for at forberede en ikke-voldeligt reaktion og tilbragtte 4 dage sammen i Glanstal Abbey i Co.Limerick.

De valgte mellem at tage til Irak eller at gøre noget i Irland. De ingen i gruppen taler arabisk, blev det besluttet, at de kunne gøre mest gavn her, og valgte at foretage en afrustning i Irland.

Hr. O’Reilly blev spurgt om han mening om situationen i Irak på dette tidspunkt.

Han sagde, at han ikke mente at Gulf krigen i 1991 virkelig var slutet, at massebombardementerne tidligt i 1991 var blevet erstattet af periodiske men regelmæssige bombeangreb og forkrøblende sanktioner påtvunget af den Amerikanske flåde, som havde resulteret i over 500.000 børns dødsfald.

Hr. O’Reilly sagde at som dele af ’alteret’ udenfor hangaren havde medbragt bånd – et af hvilke var John Pilger’s dokumentarfilm ”Paving the Price” og anden information for at vise, hvad der skete i Irak.

Han sagde at fotografierne ved ’alteret’ var fotografier af børn der var blevet dræbt og såret under bombninger eller ødelagt fra sanktioner.

Anklageren protesterede, men blev fortalt, at moderen til et af børnene på billederne forventedes at være i retten i næste uge, for at vidne hvis nødvendigt. Forespurgt om grunden til ’alteret’ sagde hr. O’Reilly, at det var først og fremmest for at mindes og ære de døde. At Bibelen og Koranen var der for at fjerne den tanke at de hellige tekster støttede krigen, og at frugt og blomsterne var der for at representere livet.

Hr. O’Reilly blev spurgt om hans indtrængen i SRS hangaren i Shannon. Han sagde, at da de kom til hangarens hoveddør, lykkedes det dem at løfte den tunge rulledør ca. 6 tommer, lige netop nok til at dukke under og se et jet fra den amerikanske flåde indenfor; at de sprøjtemalede et citat af Phil Berrigan, en nylig bortgået fredsaktivist; markerede hangaren med ”Pitstop for Død”, derved ’kaldte den for, hvad den var’.

Hr. O’Reilly sagde, at de følte, at dette var en nødsituation, og at formålet med deres aktion var at uskadeliggøre flyet, da det var en del af krigen som allerede havde dræbt så mange, og var ved at dræbe endnu flere, og at de havde ”handlet for at bevare liv”, social infrastruktur og ejendom”. Hr. O’Reilly sagde at de var opmærksomme på flyet i hangaren, da det var godt oplyst, da de kravlede under døren.  Han sagde, at han havde været ommærksom på, at politiets Siochana’s Særlige Afdeling bevæbnet med Uzis havde været tilstede i lufthavnen, og at de trængte forsigtigt ind, men ikke fandt meget sikkerhed da de kom ind, og han så end ikke betjenten i hangaren før efter han havde påbegyndt afrustningen af flyet.

Hr. O’Reilly sagde, at han havde brugt en hakke til at afruste flyet med, og at den havde en inskription med et citat fra Catholic Worker’s grundlægger Dorothy Day ”Hvis de kommer for de uskyldige uden at træde over dit legeme, forbandet være din religion og liv”.

 

Da han blev bedt om at forklare dette, sagde hr. O’Reilly, at det var en understregning af ansvaret for at hjælpe andre.

Han sagde, at han vidste at akitionen ville ’jorde’ flyet (altså holde flyet på jorden), og at efter 5-6 minutters slag mod flyet, vidste gruppen at det var fuldstændigt jordet. ”Vi dannede en cirke for bøn, og lade redskberne udenfor cirklen, så politiet Siochana ikke skulle gribe ind når de ankom”. For så vidt angår betjenten, der allerede var i hangaren, sagde hr. O’Reilly, at de havde beroliget ham og forsikret ham, at de var en ikke-voldelig gruppe, og havde inviteret ham til at deltage i afrustningsaktionen.

Hr. O’Reilly sagde, at de ikke gjorde modstand overfor politiet, som kom for at arrestere dem.

Hr. O’Hanlon, (en senior advokat for forsvaret) spurgte hr. O’Reilly om en udtalelse, der blev givet under et politi interview, hvor hr. O’Reilly havde refereret til afrustning af et våben, og han havde svaret, at det var et amerikansk krigsfly, del af den styrke, der er ansvarlig for lidelserne i Irak.

Hr. O’Reilly bekræftede denne reference.

Hr. O’Hanlon spurgte, hvad hr. O’Reilly troede effekten af handlingen kunne være.

Hr. O’Reilly sagde, at den påtænkte effekt var at redde liv.

Han blev spurgt om det var hans ærlige mening, hvis han prøvede at stoppe en kriminel handling og redde livet ved denne aktion i Shannon. Han svarede ”Ja, det er korrekt”.

Efter at have forklaret, hvordan han havde mødt de andre medlemmer af gruppen, blev hr. O’Reilly spurgt, om han havde været klar over det amerikanske militærs brug af Shannon  på dette tidspunkt af hans aktion.

Hr. O’Reilly sagde, at han personligt var blevet klar over det, og også havde mødt andre folk, herunder Edward Horgan og Tim Hourigan, og var klar over deres overvågning og klager over kriminaliteten de havde fremsat i relation til amerikansk militærs brug af Shannon.

Klokken 20.32 begyndte  Conor Devally S.C. krydsforhøret på vegne af anklageren.

Han spurgte om formåleet med ’alteret’ og blev fortalt, at det primært var for at mindes de der allerede var døde.

Han spurgte om det havde en symbolsk værdi, og om de forsvarende troede at det ville blive fundet.

Hr. O’Reilly svarede, at det havde symbolsk værdi, at han havde håbet, at det ville give anledning til at lufthavns personalet, politiet eller andre ville reflektere over, hvad der foregik.

Hr. Devally spurgte, om han forventede at ’alteret’ ville blive fundet af politiet Siochana.

”Formentlig af dem eller lufthavns personalet” svarede den forsvarende.

Hr. Devally nævnte for ham at de ”gik derind bevæbnede med hammere”.

”Jeg vil sige vi var udstyret, ikke bevæbnet”, svarede hr. O’Reilly.

Hr. Devally spurgte en serie af spørgsmål, nogle gentagne gang, hvor han spurgte om brugen af hammere uden inskriptioner ville have gjort den samme ødelæggelse til flyet, hvilket blev bekræftet.

Hr. Devally spurgte, hvorfor de havde taget tid til at lave alteret, og havde påført hangaren et slogan.

Mr. O’Reilly sagde, at der var en nedrustnings handling og også en grund til refleksion, og at skriften på hangaren var for at ”navngive den for, hvad den er”.

Hvem skulle læse dette?, spurgte anklageren.

”Personalet i lufthavnen, politiet Siochana og soldater, der bevogtede lufthavnen”, svarede hr. O’Reilly.

Hr. Devally spurgte om det at ramme flyet med en hakke var en voldelig handling.

Hr. O’Reilly sagde , at det var ikke en voldelig handling, hvis flyet var en del af forberedelser til krig.

”Mener du en moralsk betydning af ordet vold?” spurgte hr. Devally.

”Min forståelse er at det refererer til krænkelser af folk”.

Der var nogen debat omkring betydningen af dette ord, som endte med, at Ciaron sammenlignede det med en brandmand,d er bruger en økse for at brække døren in til en brændende bygning, og forklarede, at han ikke ville betragte dette som en voldelig handling.

Hr. Devally spurgte om hr. O’Reilly havde forventet at blive arresteret.

Hr. O’Reilly sagde, at han havde håbeet ikke at blive arresteret, og havde håbet at politiet Siochana i stedet ville have taget del i aktionen, på samme måde som soldater og politiet i Tyskland havde taget del, da folk begyndte at hamre Berlin muren ned.

Hr. Devally spurgte hr. O’Reilly gentagne gange, om han forventede at blive arresteret (måske 7-10 gange), og idet han fik et lignende svar hver gang, somme tider inkluderet hr. O’Reillys udtalelser, at fra hans viden om menneskelig karakter, at sommetider vil folk reagere på en invitation til at gøre det rette.

Spurgt endnu engang sagde han, at han mente, at krigen kunne blive stoppet, hvis folk tænkte over situationen og handlede ud fra deres samvittighed, og at det var sket tidligere, at politiet havde taget del i aktioner.

Da han blev spurgt om han tænkte, at der var en mulighed for at blive arresteret, som Mary Kelly var blevet det ugen før i Shannon, sagde hr. O’Reilly, at der var alle slags muligheder, som havde åbnet sig for ham, at de måske blev arresteret, at de måske blev skudt og andre muligheder denne nat.  Han sagde, at hvis han tænkte, at hans aktion ikke havde nogen mulighed overhovedet for at skabe en forandring, eller måske gøre at folk stoppede op og begyndte at tænke, at så ville han ikke have gjort det.

Gennenm en lang række spørgsmål hr. Devally spurgte om den virkelige intention var at blive arresteret, at få en retssag og bringe publicity til ’sagen’ og at ’sætte krigen for retten’ – en frase citeret fra et interview fra ’Democracy Now’!, hvor Amy Goodman interviewede Ciaron.

Hr. O’Reilly sagde, at aktionen var for at redde liv, og at referencen til ”Krig for Retten” (”War on Trial”) refererede til en række aften møder, offentlige foredrag i Dublin, in Trinity College, under dette navn, og publiseret på en webside af samme navn, refererende til hændelser udenfor retten, at dommeren holder ’foredrag’ eller ’events’ inde i retten, ikke hr. O’Reilly. Han tilføjede, at websiden senere var blevet ændret til ”Fred for Retten” for at undgå forvirring, og at hr. Devally’s bemærkninger om det i marts måned, havde haft nogen indflydelse herpå, og at der er flere foredrag under denne tittel igen i TCK om aftenerne.

Da han blev spurgt om, hvorfor de ikke var flygtet fra scenen, sagde hr. O’Reilly, at folk i ploughshares aktioner tager ansvar for deres aktioner, og spørger andre folk om at tage ansvar for deres aktioner.

Hr. Devally fremlagde for de forsvarende, at hans aktioner var politisk motiverede.

Hr. O’Reilly svarede, at hans aktioner var religiøse, åndelige og moralsk motiverede.

Hr. Devally sagde, at Mr. O’Reilly var uenige med det amerikanske militærs brug af Shannon, mente det var grundlovsstridigt og kritiserede manglen af politimæssig aktion.

Hr. O’Reilly sagde, at han tænkte, at flyet skulle have værre inspiceret.

I relation til politiinterview, sagde hr. Devally, at hr. O’Reilly havde sagt

at han ikke troede, at det var en ægte søgning for sandheden, og havde betegnet det som et dække over kriminelle handlinger i Shannon.

Fortsættes……

 

------------------
Kommentarer sendt til websiden vedrørende sagen:

 

af Slanted Media, Lørdag den 29. oktober 2005.

Tak for rets rapporten, Men der var nogle interessante ting, som også skete i går (Torsdag), som ikke er blevet taget op af Indymedia, relaterende til en af senior advokaternes grilning a et medlem af politiet Siochana om forpligtelsen for vagter til at undersøge brud på international lov i relation til forbrydelser mod menneskeheden under en Irsk lov.

’Grillningen’ foregik i ca. 45 minutter, og skete foran juryen, men det irske Times Today nævnte det ikke. I stedet blev nævnt anklagerens skøn over ødelæggelserne i overskrifterne og som det væsentlige i sagen. Det var et fakta som tog omkring to minutter af gårdsdagens høringer. Dette skal forventes at være det fordomsfri irske ”dokumentations avis” – eller det er hvad jeg har hørt.

De tog også en sætning fra Ptistop’s udtalelse ud af dets oprindelige kontekst og omformulerede det, noget som var designet til at få dem til at se ud som idioter og fanatikere. Dette, sammen med at udelade det lange krydsforhør af vagten om han forpligtelser til at undersøge mulige forbrydelser mod menneskeheden, fik mig til at drage den slutning, at denne ”dokumentations avis” i stigende grad er en avis for højrefløjen. Det er altid slemt når drejningen er udspekulerede. I det mindste er de højre  ’frokostaviser’ ærlige omkring, hvor de står.

 

 

Pitstop Ploughshares Retssag: Dag  5. Rapport fra Retten (Video).
af Observer2  Lørdag den 29. oktober 2005, 12:59 am

http://radio.indymedia.org/news/2005/10/7485.php

http://www.peaceontrial.com

 

 

Tak for rapporten, nogle ekstra tanker. …
af redjade - broadband endelig! woo hoo! Lørdag den 29. oktober 2005 1:16am

Tak til retssags rapportøren. Meget vigtigt at få denne information online og tak for at gøre dette. Jeg er sikker på, at der er mange andre ting du hellere ville foretage dig i aften.

Mange ting at kommentere på i denne rapport, men en som ramte mig var:

 

’Hr. Devally spurgte om den virkelige intention var at blive arresteret, at få en retssag og bringe publicity til ’sagen’ og at ”sætte krigen for retten” – en frase citeret fra en interview i Democracy Now! hvor Amy Goodman interviewede

Ciaron’.

 

Som det var åbentlyst under den forrige fejlslagne retssag, holdt magthaverne og anklageren konstant øje med websiden og frygtede, hvad der ville blive sagt der. Temmelig patetisk når man tænker over det.

 

De har næsten gjort hele den irske presse tavs med deres ’sub judice’ frygt spekulationer BS, og de dvæler ved en yderliggående webside som denne og Democracy Now! (amerikansk baseret) for at bevise at de forsvarende tilstår at have foretaget ødelæggelserne – hvilket de tilstår under alle omstændigheder.

 

Det anklageren frygter er, at det offentlige og en jury bestående af borgere i Irland må TÆNKE over HVORFOR disse fem vidunderlige mennesker måtte foretage denne handling (og vover at fortolke den Irske Grundlov selv).

 

Siden anklageren læser dette her lige nu, vær så venlig at tænke på dette:

 

I dag din jury, som du ikke ønsker skal tænke på det virkelige verden, hvor folk bliver dræbt hver eneste dag i en uretfærdig, ulovlig og amoralsk krig – den jury tog hjem efter en lang udmattende dag, tændte TV’et og så, at jeg Lewis ”Scooter” Libby war anklaget for løgn/bedrag omkring Irak krigen.

Som Joshua Micah Marshall skrev i dag:

’Husk, I Lewis Libby arbejder ikke kun for Vicepræsidenten. Fra administrationens strart har det været en væsentlig grund  til Libby’s magt i det Hvide Hus, at han arbejder både for videpræsidenten (som leder af personalet i det Hvide Hus og National rådgiver i sikkerheds spørgsmål) og for USA’s præsident (som assitstent for præsidenten)’.

http://www.talkingpointsmemo.com/archives/006882.php

Denne mand bør sættes i fængsel for bedrag om Irak krigen og de (forkerte) begrundelser for at gå i krig – OG han kunne være blevet anklaget for HØJFORRÆDDERI.

 

Disse fem forsvarende prøvede at stoppe krigen på deres egen lille måde OG de benægter ikke de handlinger de er blevet anklaget for.

 

I anklagere ønsker at få folk fængslet for at prøve at forhindre en forbrydelse, mens endelig  i Amerika, nogle måske bliver fængslet for at udføre netop denne samme forbrydelse!

 

De jurymedlemmer gik hjem og så dette på TV i den forlængede weekend. Held og lykke til jer på Tirsdag.

 

Når man tager i betragtning de 100 tusinder af amerikanske soldater, som har passeret gennem Shannon på deres vej til at destruerer byer som Fallujah; når man tager i betragtning CIA’s Guantanamo fly, som har været gennem Shannon med folk, der er sendt til og fra Guantanamo for at blive tortureret på steder som i Pakistan, Syrien og Ægypten;  når man tager den Irske Grundlov  i betragtning (!) og når man tager det simple faktum i betragtning, at en majoritiet af det irske folk fortsat er imod denne krig…..og også tager i betragtning et andet ’neutralt’ land og den skam det har bragt over sig ved at gøre dets neutralitet til en ’løgn’. …• PBS Documentary, FRONTLINE: Switzerland: The Train...


Beviser for at slave arbejder tog kørte gennem Sweitz er afgørende, men hvad med påstande om, at Jøder på deres vej til KZ lejre også kørte gennem Sweitz?

 

Efter måneders efterforskning fandt we tre vidner, som fortalte næsten den samme historie. De var ekstremt nervøse; En aggresivt udelukkede al kontakt med os fordi vi fremmanede spøgelserne fra en mørk og skamfuld tid. Men essensen af alle tre historier – plus vores interview med ’Elisabeth’ – var den samme: Lange tog med forseglede kreaturvogne rullede ind i Zurich hovedbanegård midt om natten, transporterede italienske Jøder og andre fanger nord på.

Det har ikke været muligt at lokalisere nogen, som har været på de tvungne transporter gennem Sweitz under krigen. Der er yderligere undersøgelses arbejde, som kan blive gjort med samarbejde af de sweitziske, tyske og italienske regeringer. Men denne undersøgelse rejser nye foruroligende spørgsmål omkring Sweitz’s neutralitet.
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/nazis/train/

Så til anklagerens læsning i aften – overvej at mens krigens skabere er ved at foreberede sig til at ende i fængsel for at starte denne krig…. prøver du at sætte folk i fængsel for at prøve at forhindre denne.

 

Denne krig vil ende, måske ikke i morgen eller et år fra nu af, men den vil slutte.

 

Irland vil blive kendt som Irak krigens Schweitz – foregivende at være neutral mens det assisterede og fodrede slagteriet på daglig basis.

 

Du vil kunne se tilbage på din cariere år fra nu af vidende hvilken side du ar på – men en arbejde er et arbejde – ikke sandt?
 

Til slut den engelske version af retssagsreporten.

 

Ploughshares Retssag Dag 5.
by Court Reporter Friday, Oct 28 2005, 10:33pm
national / anti-war / news report

Ciaron O'Reilly takes stand in short sitting.

To let the jurors get away for the bank holiday, it was a short sitting today.
The defence has made a brief opening of its case yesterday afternoon. Today Ciaron started his testimony in the witness box, but interruptions by legal argument mean that he'll be back there on Tuesday too.
The following is a summary based on court notes

Ciaron O'Reilly was called to the witness stand at 10.07 this morning, for a long two hours of questions and cross examination.

Firstly, his own barrister asked him to outline his age and origins, and background.
Mr. O'Reilly informed the court that he was from Brisbane, Australia, born in 1960 (he had his 40th birthday during the original trial in March)
He outlined his education, how he had become interested and involved in the Catholic Worker Movement while in University, and had been in Catholic Worker communities tending to the poor, homeless in Brisbane, New York, Los Angeles, Washington D.C and Philladelphia.
He spoke about how in late 1990 he witnessed the build up for the 'Gulf War' of 1991, the mobilisation of troops, and deployment of B-52 bombers.

He came to Ireland in 2002 and worked with a Catholic Worker community here, and got a job working with young heroin addicts, and later working in a 'wet shelter' working with homeless people with alcohol addictions.
He said that he had initially assumed that Ireland was a neutral country, but had heard about, and later seen US military traffic at Shannon Airport. He mentioned meeting people who had been monitoring US military use of Shannon Airport.

When asked his purpose in going to the hangar, Mr.O'Reilly said that during the build up to the assault on Iraq, he had met people who'd been to Iraq, such as Michael Birmingham, Farah Mokhtareizadeh, and Kathy Kelly.
They felt a need to prepare a non-violent response, and spent 4 days in contemplation in Glenstal Abbey in Co. Limerick.
They were deciding between going to Iraq, or doing something in Ireland. As none of the group speaks Arabic, it was decidedthey would be more useful here, and chose to do an act of disarmament in Ireland.

Mr. O'Reilly was asked about his beliefs about the situation in Iraq at that time.
He said that he did not believe that the 1991 Gulf War had really ended, that the mass bombardment of early 1991, had been replaced by periodic but frequent bombing attacks and crippling sanctions, enforced by the US Navy, which had resulted in the deaths of over 500,000 children.
Mr. O'Reilly said that as part of the shrine outside the hangar he had brought tapes, - one of which was John Pilger's documentary "Paying the Price" - and other information to show what was happening in Iraq.
He said that the photos in the Shrine were photos of chilren killed and injured by bombing or damaged by sanctions.
The prosecution objected, but was told that the mother on one of the children pictured is expected to be in court next week, to testify if necessary.
Questioned about the purpose of the Shrine, Mr. O'Reilly said that it was primarily to commemorate and honour those who had died. That the Bible and Koran were there to reject the idea that the sacred texts supported the war, and that the fruit and flowers were there to represent life.

Mr. O'Reilly was asked about entering the SRS hangar at Shannon. He said that when they got to the main hangar door, the managed to lift the heavy roller door about 6 inches, just enough to peer under and see a US Navy jet inside, that they sprayed a quote from Phil Berrigan, a recently deceased peace activist, a marked the hangar "Pitstop for Death", thus 'naming it for what it was'.
Mr. O'Reilly said that they felt that this was an emergency situation, and that the purpose of their action was to disable the aircraft, as it was part of the war maching that had already killed so many, and was about to kill even more, and that they "acted to preserve life, social infrastructure and property"
Mr. O'Reilly said that they were aware of the plane in the hangar, as it was well lit when they peered under the door. He said that he had been aware that Garda Siochana Special Branch armed with Uzis had been present at the airport, and that they entered cautiously, but did not find much security when they went in, and he did not even see the Garda in the hangar until after he had started to disarm the aircraft.
Mr. O'Reilly said that he was using a mattock to disarm the aircraft, and it had inscribed upon it a quote from Catholic Worker founder Dorothy Day ""If they come for the innocent without stepping over your body, cursed be your religion and your life".
When asked to explain this, Mr. O'Reilly said that it was an emphasis on taking responsibility to help others.
He said that he knew that the action would ground the plane, and that after 5-6 minutes of beating on the aircraft, the group knew it would definitely have to be grounded. "We formed a cirlce of prayer, and put the tools outside the circle so the Garda Siochana wouldn't have to reach in when they arrived."
As for the Garda already in the hangar, Mr. O'Reilly said that they had comforted him, assuring him that they were a non-violent group, and had invited him to join in the disarmament action.
Mr. O'Reilly said that they offered no resistance to the Gardai who came to arrest them.
Mr. O'Hanlon, (a senior counsel for the defence) asked Mr. O'Reilly about a statement given during a Garda Interview, where Mr. O'Reilly had made reference to disarming a weapon, and had replied that it was a US warplane, part of the forces responsible for suffering in Iraq.
Mr. O'Reilly acknowleged making that reference.
Mr. O'Hanlon asked what Mr. O'Reilly belived the effect of the act might be.
Mr. O'Reilly said that the intended effect was to save lives.
He was asked if it was his honestly held belief if he was trying to stop a crime and save lives by this action at Shannon. He replied "Yes, that's correct".

After outlining how he had met the other members of the group, Mr. O'Reilly was asked if he had been aware at the time of his action of US military use of Shannon.
Mr. O'Reilly said that he had become aware of it personally, and had also met people including Edward Horgan, and Tim Hourigan and was aware of their monitoring and criminal complaints made by them in relation to US military use of Shannon.

At 10.32 Conor Devally S.C. began the cross examination on behalf of the prosecution.

He asked the purpose of the shrine and was told that it was primarily to remember those who had already died.
He asked if it had symbolic value, and if the defendant believed that it would be found.
Mr. O'Reilly replied that it had symbolic value, that he had hoped that it would cause the airport staff, Gardai or whoever to reflect on what was happening.
Mr. Devally asked if he expected the shrine to be found by the Garda Siochana
"Possibly by them or airport staff" replied the defendant.

Mr. Devally put it to him that they "went in there armed with hammers"
"I'd say we were equipped, not armed" replied Mr. O'Reilly.

Mr. Devally asked a series of questions, some repeatedly, where he asked if using hammers without the inscriptions would have done the same damage to the aircraft, which was acknowledged.
Mr. Devally asked why they had tekn time to make a shrine, and put a 'slogan' on the hangar.
Mr. O'Reilly said that there was an act of disarmament, and also a cause for reflection, and that the writing on the hangar was to "name it for what it is"

"Who would read this?" asked the prosecutor.

"Airport staff, the Garda Siochana and soldiers guarding the airport. " replied Mr. O'Reilly

Mr. Devally asked if hitting a plane with a mattock was a violent act.
Mr. O'Reilly said that it was not a violent act if the plane was part of preparation for war.
"Do you assume a moral meaning to the word violence?" asked Mr. Devally
"My understanding is that it refers to violation, of people"
There was some debate on the meaning of the word which ended with Ciaron comparing it to a fireman using an axe to break the door of a burning building, and saying that he would not consider that a violent act.

Mr Devally asked if Mr. O'Reilly had expected to be arrested.

Mr. O'Reilly said that he had hoped not to be arrested, and had hoped that instead that the Garda Siochana would join in the action, much like the soldiers and police in Germany had joined in when people started to hammer down the Berlin Wall.

Mr. Devally repeatedly asked Mr. O'Reilly if he expected to be arrested, (maybe 7-10 times) and getting a similar answer each time, sometimes including Mr. O'Reilly stating that from his knowledge of human character, that sometimes people will respond to an invitation to do the right thing.

When asked again, he said that he thought that the war could be stopped if people reflected on the situation and acted out of conscience, and that it had happened before that police had joined in actions.

When asked if he thought it was a possibility of being arrested, like Mary Kelly had been the week before at Shannon, Mr O'Reilly said that there were all sorts of possibilities that occured to him, that they might be arrested, that they might be shot, and other possibilities that night. He said that if he thought that his action had no possibility at all of causing a change, or perhaps causing people to stop and reflect, that he would not have done it.

Through a long line of questioning Mr. Devally asked if the real intention was to get arrested, have a court case and bring publicity to 'the cause' and to "put the war on trial" - a phrase quoted from an interview on Democracy Now! where Amy Goodman interviewed Ciaron

Mr. O'Reilly said that the action was to save life, and that the reference to "War On Trial" referred to a series of eveining meetings, public talks in Dublin, in Trinity College, under that name, and publicised on a website of that name, referring to events outside the court, that the judge is running events inside the court, not Mr. O'Reilly. He also added that the website had been later changed to "Peace On Trial" to avoid confusion, and that Mr.Devally's remarks about it in March, had made some input to that, and that there are more talks under that title again in TCD in the evenings.

When asked why they had not fled the scene, Mr. O'Reilly said that people in ploughshares actions take responsibility for their actions, and ask other people to take responsibility for their actions.

Mr. Devally put it to the defendant that his actions were politically motivated.
Mr. O'Reilly responded that his actions were religiously, spiritually and morally motivated.

Mr. Devally said tat Mr. O'Reilly disagreed with the US military use of Shannon, believed it to be unconstitutional and criticised the lack of Garda Action.
Mr O'Reilly said that he thought that the aircraft should have been inspected.

In relation to the Garda Interview, Mr. Devally said that Mr. O'Reilly had said that he did not believe that it was a genuine search for truth, and had labelled it a cover-up of crimes at Shannon.


to be continued....

 

 

 

by Slanted Media Saturday, Oct 29 2005, 12:29am

Thanks for the court report. But there were some interesting things that also happened yesterday (Thursday) that haven't been put up on Indymedia, relating to one of the senior counsels grilling a member of the Garda Siochana about the obligation of the guards to investigate breaches of international law relating to crimes against humanity under an Irish law.

This grilling went on for about 45 minutes and was in the presence of the jury, but the Irish Times today didn't mention it. Instead, it mentioned the prosecution's damage estimate in the headline and as the main thrust of the piece. This was a fact that took up about two minutes of the yesterday's proceedings. This is supposed to be the unbiased Irish "paper of record", or so I had heard.

They also took a sentence out of the pitstop's statement out of its original context and rephrased it, something which was designed to make them look foolish and fanatical. This, along with leaving out the long cross-examination of the guard on his obligations to investigate possible crimes against humanity, lead me to the conclusion that the "paper of record" is increasingly a paper of the right. It's always worse when slants are subtle. At least the tabloids of the right are honest about where they stand.

Pitstop Ploughshares Trial: Day 5 court report (Video)
by Observer2 Saturday, Oct 29 2005, 12:59am

http://radio.indymedia.org/news/2005/10/7485.php

http://www.peaceontrial.com

 

 

thanx for the report, some extra thoughts...
by redjade - broadband at last!! woo hoo! Saturday, Oct 29 2005, 1:16am

thanks Court Reporter
very important to get this info online and thanks for doing it, im sure there are many other things you would rather be doing tonight.

many things to comment about in this report, but one that stuck out for me was:

'Mr. Devally asked if the real intention was to get arrested, have a court case and bring publicity to 'the cause' and to "put the war on trial" - a phrase quoted from an interview on Democracy Now! where Amy Goodman interviewed Ciaron'

As was apparent during the last MisTrial, the powers that be and the prosecution is watching this website constantly and fear what may be said here.

Pretty pathetic if you think about it.

They have almost the entire Irish Media made silent with their 'sub judice' fear mongering BS and they dwell on a 'fringe' website like this one and Democracy Now! (US based) to prove that the defendants admit to doing the damage - which they admit to anyway.

What the Prosecution fears is, the public and a jury of citizens of Ireland may THINK about WHY these 5 wonderful people may have done this act. (and dare to interpret the Irish Constitution for themselves)

Since the prosecution is reading this right now, please think about this:

Today your jury, that you don't want to think about the Real World where people are being killed daily in a unjust, illegal and immoral war - that jury went home after a long exhausting day, flicked on the TV and saw that I. Lewis "Scooter" Libby was indicted for lies/purjury about the Iraq War....

As Joshua Micah Marshall wrote today:
'Remember, I. Lewis Libby doesn't just work for the Vice President. From the beginning of the administration, a key root of Libby's power at the White House is that he works both for the Vice President (as Chief of Staff and National Security Affairs Advisor) and the President of the United States (as Assistant to the President).'
http://www.talkingpointsmemo.com/archives/006882.php

This man may go to jail for purjury about the Iraq War and the (false) reasons of going to war - AND he could be charged with treason. TREASON.

These five defendants tried to stop that war in their own small way AND they admit to the act they are accused of.

YOU prosecutors want to have people jailed for trying to prevent a crime - while, finally in America, someone may go to jail for committing that very same crime!

Those Jurors went home and saw that on TV over the weekend and Bank Holiday. Good luck to you on Tuesday!

Considering the 100s of thousands of US Troops that have gone through Shannon on their way to destroy cities like Fallujah, considering the CIA Guantánamo Plane that has been through Shannon with people sent to and from Guantánamo to be tortured in places like Pakistan, Syria and Egypt, considering the Irish Constitution(!) and consider the simple fact that a majority of Irish People remain opposed to this war...

and also Consider another 'neutral' country and the shame it has brought to itself for making its neutrality a lie....

• PBS Documentary, FRONTLINE: Switzerland: The Train...

Evidence that slave labor trains transited Switzerland
is conclusive, but what about claims that Jews on their
way to concentration camps also went through Switzerland?

After months of investigation we found three witnesses
who told approximately the same story. They were extremely
nervous; one aggressively terminated all contact with us on
the grounds we were reviving the ghosts of a dark and
shameful era. But the essence of all three stories - plus our
interview with 'Elizabeth' - was the same: long trains with
sealed cattle wagons rolling into Zurich Hauptbahnhof in the
middle of the night, carrying Italian Jews and other prisoners north.

We were not able to locate anyone who may have been on
forced transports through Switzerland during the war. There
is additional investigative work that can be done with the
co-operation of the Swiss, German and Italian governments.
But this investigation raises new disturbing questions
about Swiss neutrality.
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/nazis/train/

So, to the prosecutors reading this tonight, consider that while the designers of War are preparing to go jail for starting that war...

You are trying to put people in jail for attempting to prevent it.

This war is coming to an end. Maybe not tomorrow or even a year from now, but it is ending.

Ireland will be known as the 'Switzerland' of the Iraq War - pretending to be neutral while assisting and feeding the slaughter on a daily basis.

You will look back on your career years from now knowing which side you were on - but a job is just a job, isn't it?

 

 

 

 

 

Enhver kastet bombe, enhver affyret kugle i denne terrorkrigs navn skal produceres et eller andet sted;

 Og hvor end dette sted er, kan der rejses modstand.

 

Støt Kvinder for Freds netværkets arbejde. Få tilsendt 'Køkkenrullen'  - Giro 5 71 87 08 - kr. 150,-. Udkommer 10 gange årligt.

Kvinder for Fred v/Anita Petersen, Svend Trøsts Vej 5, 1. 1912 Frederiksberg.

 No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.361 / Virus Database: 267.12.6/151 - Release Date: 28-10-2005