11.09.05  af Ulla Røder
Opfordring til international solidaritet og protest mod krænkelse af civile rettigheder.
Vores frihedskæmpere sang engang i 40’erne - ”Kæmp for alt hvad du har kært”. Vores ret til frihed; ytrings- og forsamlingsfriheden; vores civile rettigheder, det er rettigheder, der ikke er evigt gyldige, hvis vi ikke tager vare på dem. 
For tiden sultestrejker vores italienske kammerater foran udenrigsministeriet, fordi de Italienske myndigheder uden begrundelse har nægtet at udstede visa til en række folk fra Irak, så de kan deltage i den internationale konference den 1. og 2. oktober i Chianciano, Italien med titlen ”Lad Irak få Fred – Støt det irakiske folks legitime modstand. 
Denne henvendelse er en appel om at udtrykke solidaritet med dem, der er i sulte strejke ved at sende støtteskrivelser til: 
Den italienske ambassadør i Danmark, hr. Roberto de Leo, Gl. Vartovvej 7, DK-2900 Hellerup og
e-mail også et kopi til Konferencearrangørerne -  www.iraqiresistance.info - "Iraq Resist Conf" <conference@iraqiresistance.info>. 

 

Der er et stort ønske, at konferencen skulle finde sted med de Irakiske deltagere, hvorfor vi alle må stå solidariske og give den italienske Regering et klart tegn ved en demokratisk appel.

 

Afvisningen af visa skete kort efter et brev fra 44 medlemmer af USA’s Kongres i stærke vendinger og med henvisning til bekæmpelse af terrorismen opfordrede til at Italiens Regering skulle forbyde afholdelse af konferencen.

En af konferencens deltagere Emanuelle Fanesi havde desuden ulovligt fået beslag lagt sit computerudstyr. Fanesi havde den 3. september fået rettens ord for at dette skulle leveres tilbage, da retten mente, at der ikke var tilstrækkelig bevis for anklagerens påstand om, at Emanuelle Fanesi var ”medlem af en international terrororganisation”. Fanesi, medlem af Anti-imperialistisk Camp, er ansvarlig for den bankkonto, der benyttes af kampagnen ”10 euro til den Irakiske Modstand”, en politisk kampagne til konsekvent støtte til den lovlige irakiske modstand mod den amerikansk ledede besættelsesmagt i Irak. 
Vi har selv måtte opleve, hvorledes frihedskamp og støtte til samme bliver kriminaliseret efter terrorlovens vedtagelse, senest med foreningen Oprør’s talsmand Patrick MacManus sigtelse for at have indsamlet midler til de to befrielsesbevægelser henholdsvis den palæstinensiske PFLP og den colombianske FARC.
Den internationale solidaritet er i gang mange steder i Europa: Spanien, Norge, Chile, Ungarn, Indonesien og Sydafrika. 
Den 8. september 2005 var der protest action ved den italienske ambassade i Madrid, hvor en delegation bestående af en række prominente folk fra partier, jurister, fagforeninger, læger, økonomer m.m. overrakte et brev til Enrico Vicenti, kultur-politisk attaché. De andre lande har sendt forskellige meddelelser om støtte. I Norge og Chile vil der være protester i morgen den 12. september. Præsidenten for Tuscany regionen giver indirekte støtte i en erklæring. De forskellige solidaritets erklæringer kan læses på  WWW.fritirak.dk eller på engelsk www.iraqiresistance.info.
Dette er nogle hovedpunkter til en appel:
·        Konferencen er nødvendig for at nå en fredelig løsning på situationen i Irak. 
·        Nogle af de Irakiske repræsentanter har i årets løb været aktive deltagere i offentlige arrangementer så som Social Forum Barcelona og i den Internationale Tribunal. 
·        De irakiske repræsentanter er fuldt kvalificerede og berettigede repræsentanter for det Irakiske folks følelser og behov. 
·        Påstandene fra USA’s medlemmer af Kongressen skal benægtes, for de er farlige, og  truslerne om kriminaliseringen af visse grupper og sammenslutninger, der organiserer konferencen skal afvises. 

 

USA har absolut ingen ret til, og det er helt uacceptabelt, at USA kan presse deres terrorlov ’the Patriot Act’ ned over hovederne på folk i Europa, og bringe almindelige borgere i miskredit ved at hænge dem ud som støtter af terror for at arrangere eller tilslutte sig en konference. Deltagelse i denne konference er umådelig vigtig for folk, der ønsker at debattere og blive informeret om forholdene i Irak. Det er vores demokratiske ret og pligt at holde os orienteret.

 

Europas borgere har civile rettigheder herunder ”Ret til under fredelige former frit at forsamles og danne foreninger, retten til menings- og ytringsfrihed, herunder at søge, modtage og meddele oplysning uden indblanding fra offentlige autoriteter, tanke-, samvittigheds og religionsfrihed”.

 

Hvis du har dine rettigheder kært, så er det nu og her der skal protesteres, hver gang et menneske eller en gruppe mennesker får krænket deres grundlæggende rettigheder. Du kan selv gøre en stor forskel – du kan deltage i møderne eller støtte Komiteen for et Frit Irak eller andre organisationer og netværk, der arbejder for borgernes frihed og  retssikkerhed.

 

11.september 2003

Ulla Røder

 

 

Roma 10.09.05

We will not back down
Chianciano conference with Iraqis postponed, int'l gathering convened

On September 10 the meeting of the organising committee of the international conference in Chianciano “Leave Iraq in peace – support the legitimate resistance of the Iraqi people” took place in Rome. Beside the presidential committee of the Italian Free Iraq Committees delegates from Spain, Turkey, Germany and Austria were present. Following resolution was approved unanimously:

Despite the protest of a very broad front comprising democratic and anti-militarist personalities, movements and parties, despite the hunger strike which is still running, the government of Berlusconi-Fini-Pisanu continues to negate the visas for the exponents of the Iraqi opposition. They thus maintain their pact of subordination to the Bush administration symbolically expressed by the letter of the 44 US congress members.

We have been denouncing this pretension not only as an offence against the resisting Iraqi people and the global public opinion but also as a grave attack on democracy and the Italian constitution.

The closing of the borders for the six Iraqis, although it impedes the holding of the conference in Chianciano “Leave Iraq in peace – support the legitimate resistance of the Iraqi people” as scheduled, will not make us back down: we will continue our struggle in order to make the conference possible to be held in the forthcoming in Italy period with the six renown Iraqi representatives.

Therefore we convene for October 2 in Rome a big international gathering open to all democratic forces ready to fight for ending the imperialist occupation of Iraq, for the principle that resisting foreign aggression in defence of national sovereignty is legitimate (as it is also being stipulated by the very charter of the United Nations), and eventually for the recognition of the resistance as the authentic representation of the Iraqi people.

Meanwhile the hunger strike continues given the fact that the Foreign Minister not even answered the request for visa for Haj Ali, the torture victim of Abu Ghraib. We have been inviting him for a broad European-wide campaign to denounce the war crimes committed by the occupants not only against the resistance fighter but also against common and innocent citizens.

The respect and the consensus we obtained by our struggle does allow us to go ahead in the consciousness that peace in Iraq is not close, that the struggle to force the aggressors to withdraw is a long and protracted one – a struggle which is linked to the one in the West against the anti-terrorist witch hunt and the one to stop the racist criminalisation campaign against the Muslim communities.

Whatever might be their next steps, we are sure that the Iraqi people, thanks to it steadfast Resistance, will gain its right to self-determination which is fundament as without which all other liberties are pure illusion.

This Resistance deserves the broadest and organised international solidarity. To strengthen it we promote the international gathering of October 2 hoping that it will contribute to coalesce all those who have been fighting these years against the infinite war on the side of the oppressed people.

Roma, 10 September 2005