Reclaim Gandhi!! Arrangementer i København d. 6. april på  75-årsdagen for Saltmarchen

kære fredsvenner
 
På onsdag d. 6. april 2005 opfordres I alle til at deltage i Saltmarch-jubilæet.
Jeg medsender pressemeddelelse herom.
Det er primært kl. 16 på Christianshavns Torv. Spred nyheden - der er
ikke annonceret. (lille budget - I kender det)
 
kram
Bo 
FredsVagt
 
 
 kære fredsvenner
 
 På onsdag d. 6. april 2005 opfordres I alle til at deltage i Saltmarch-jubilæet.
 Jeg medsender pressemeddelelse herom.
 Det er primært kl. 16 på Christianshavns Torv. Spred nyheden - der er
 ikke annonceret. (lille budget - I kender det)
 
 kram
 Bo 
 FredsVagt
 
RESUME:
Onsdag den 6. april 
Kl. 15.00 Trappen til Christiansborg: I anledning af 75-året for Gandhis Saltmarch overrækker repræsentanter for forskellige organisationer et manifest og en lille pose salt til medlemmer af Folketinget. 
 
Kl. 16.00 Christianshavns Torv: Folkemøde: Taler ved Rune Lund MF for Enhedslisten, Manne Gerell, International Solidarity Movement, Malmö, og Ulla Røder  fra Fredsvagten
 
Kl. 17.00 Christianshavns Beboerhus: Kulturmøde: Erik Stinus aktualiserer Gandhi og Toni Liversage diskuterer civil ulydighed som strategi i dag. Oplæsning og sang ved Sara Stinus, Per Warming og Bo Richard. Kaffe.
 
Kl. 19.30 Vesterbrogade 10, 2. sal (Kvindefredsligaens kontor): Møde i Kvinder i Sort. Foreløbig (meget lang) dagsorden nedenfor.   
  
 
PRESSEMEDDELELSE
 
RECLAIM GANDHI!
75året for Gandhis Saltmarch 6. april markeres over hele Jorden. De
fleste steder tilsyneladende i H.C.Andersen-stil. I Norden - og i
Indien - er markeringen politisk.
 
"Øresundskomiteen for Saltmarchjubilæet" konfronterer danske
parlamentarikere med en nutidig Gandhi - og fremlægger et omfattende
folkeoplysende materiale om konfrontativ ikkevold som aktuel strategi.
 
Jubilæumsprogrammet ses nedenfor. Vedhæftet er
1) brevet til parlamentarikerne,
2) manifestet,
3) en oversigt komiteens medlemmer og de nordiske
jubilæumsaktiviteter,
4) en mini-leksikonartikel om konfrontativ ikkevold samt
5) Erik Stinus "Saltmarchballade" Informationsmateriale.
billeder, plakat m.m. ligger på www.folkrorelser.nu/saltmarschen.
 
Kl 15. Christiansborg.
Repræsentanter for Folketinget (Frank Aaen, Enhedslisten, Anne Grethe
Holmsgaard SF og Martin Lidegaard, Det Radikale venstre) møder
repræsentanter for "Øresundskomiteen for Saltmarchjubilæet" og
modtager på Folketingets vegne et manifest, en lille pose salt og en
indsigelse mod den privatisering af fælles goder og den udstødelse af
mennesker, der finder sted under navn af "ny-liberalisme" og "krig
mod terror".
 
Kl 16 Christianshavns Torv.
Taler ved Rune Lund MF for Enhedslisten,
Manne Gerell, International Solidarity Movement, Malmö, og
Ulla Røder fra Fredsvagten
 
Kl 17 Christianshavns Beboerhus.
Erik Stinus aktualiserer Gandhi og Toni Liversage diskuterer civil
ulydighed som strategi i dag.
Oplæsning og sang ved Sara Stinus, Per Warming og Bo Richardt.
Kaffe.
 
Nærmere oplysninger hos Per Warming Tlf. 32 96 10 17
perwarming@hotmail.com
 
Der er et par links:
-----------------------Gandhianism---------------------
 
Kampstrategi för att driva igenom radikala mål med hjälp av
massmobilisering men utan att stegra konfliktnivån.
 
Metoden att göra detta är
? att hellre vara för något än mot,
? att koncentrera sig på konfliktens kärna,
? att hålla fast vid den under hela kampanjen och inte öka
kraven efterhand,
? att vara beredd att kompromissa om oväsentligheter,
? att finna mål som är gemensamma för en själv och motparten,
? att alltid agera öppet,
? att vara beredd att offra något för att nå målet,
? att alltid värna om dem som drabbats av det man vill ändra på,
? att aldrig vara rädd för motparten,
? att aldrig se motparten som en personlig fiende,
? att aldrig exploatera motpartens för frågan irrelevanta
svagheter.
 
Argumentet för att hålla konfliktnivån låg är enligt den gandhianska
strategins förespråkare att det är mer effektivt på det sättet, inte
att det skulle vara moraliskt överlägset. Exempelvis leder det till
att fler vågar delta, liksom det leder till att motparten vågar ge
upp. Ett annat motiv var att lekmän inte orkar vara mobiliserade hela
tiden varför en kamp måste kunna gå i vågor. Som bekant är det bara
effektivitet som gäller i politik, vilket också Gandhi erkände då han
föredrog våld framför passivitet. Jämför Icke-våld.
 
Litt: Arne Næss: Gandhi and group conflict, Universitetsforlaget
1974. Kilde: Jan Wiklund: Folkrörelseslexikon på www.folkrorelser.nu
 
---------Til medlemmerne af Danmarks Folketing----------
 
I dag 6. april er det 75 år siden Mahatma Gandhi og han tilhængere
efter 25 dages march nåede frem til havet og samlede salt op fra
havets bred. Derved brød de det britiske imperiums lov, der
beslaglagde og beskattede dette fælles gode. Lovbruddet var i første
omgang symbolsk, men denne symbolske handling skabte ny
selvbevidsthed hos inderne. Mange blev straffet, men "Saltmarchen"
blev begyndelsen til enden for det britiske imperium, og den blev
inspiration for Martin Luther King, Nelson Mandela og folkebevægelser
over hele verden.
 
Også i dag beslaglægges fælles goder i profittens navn
 
I dag er det os, der må være "Saltmarchen". Som Gandhi for 75 år
siden henvendte sig til de britiske myndigheder i Indien, henvender
vi os i dag til parlamentarikerne i Danmark og siger: Stands den
privatisering af vore fælles goder og den udstødelse af mennesker,
der finder sted under navn af "ny-liberalisme" og "krig mod terror".
Det skader landet, det krænker retten og det krænker samfundet.
Stands før det ender i voldsomme opgør! Lad os i stedet skabe et
Danmark, vi kan være bekendt.
 
Vi taler ikke kun for os selv. Vi taler for den majoritet af Jordens
folk, der er ofre for en uretfærdig verdensorden og som samles i
modstand imod den. Vi kommer fra hver vores egn i det mangfoldige
landskab af bevægelser og vi synger med hvert sit næb. Men i dag
synger vi samme sang.
 
Vi overgiver jer herved vores manifest, der indskriver os ? og jer -
i den globale folkebevægelseshistorie. Som symbol herpå giver vi jer
også en lille pose salt og byder jer velkommen i kampen for en Jord,
vi kan være bekendt.
 
SALTMARCHEN 2005
 
Ulandsforeningen Svalerne
Fredsvagten
ATTAC-Danmark
Kunstnere for Fred
Kvinder i Sort
Foreningen OPRØR
International Solidarity Movement
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
Lakshmi Ashrams venner
Miljöförbundet Jordens Vänner
 
Øresundskomiteen for Saltmarchjubilæet
www.folkrorelser.nu/saltmarschen
 
 
(Hjertesuk fra ah:: Hvor er det pacifistiske Aldrig Mere Krig blevet af,  - sammen med  Kvinder for Fred og Danmarks Fredsråd i denne oplagte lejlighed til at samle den pacifistiske fredsbevægelse og få den til at bakke op om arrangementet ?)