Materiale vedr. Etablering og valg af integrationsråd d. 24. oktober 2000

jf evt suppleringsvalg d. 27.01.05

 

10.05.00

Byrådsbeslutning vedr. oprettelse af et integrationsråd d. 10.05.00

Se http://www.arnehansen.net/000510byradsvedtag-int.rad.htm

 

30.10.00

Kort redegørelse omkring forløbet af valget af Integrationsrådet i Frederikshavn,

 af Arne Hansen på opfordring fra Mellemfolkeligt Samvirke på

http://www.arnehansen.net/fmfmidlertidig/valghandling.htm

 

 

23.01.01

23.01.01 Et udbygget ændringsforslag til Forretningsorden for Frederikshavn kommunes integrationsråd

http://www.arnehansen.net/010123aendringsforslag-integrationsraad.htm