On Wed, 13 Oct 2004 17:19:37

Ulla Røder:

Bloker udbygning af Aldermaston i UK

for at hindre udvikling af  nye atomvåben.

 

Til Kvinder for Fred.

 

Kære venner.

 

Jeg har modtaget en indbydelse til at tage del i en kampagne som Kvinder fra Aldermaston Womens Peace Camp har taget initiativ til. …

 

Kampagnen, der er blevet kaldt Block the Builders, har til mål at sætte en stopper for bygningen af de nye faciliteter på atomvåbenfabrikken AWE Aldermaston, og de har besluttet at blokere stedet. Derfor har de udsendt en oplysningskampagne og inviterer os alle til at sprede deres information og opfordrer alle til såvel mænd som kvinder til at tage del i blokaderne.

 

AWE Aldermaston producerer i dag sprænghoveder til Trident atomvåben missilerne, men vil nu opføre nye faciliteter så som laserfaciliteten (Orion Laser); en ny hydrodynamisk facilitet og nye laboratorier til at eksperimentere med materialer. Alt vil blive koordineret via 2 store nye supercomputere, der kan analysere test data, som tidligere ville kræve underjordiske test. Fakta er, at atomvåben vil blive slutresultatet efter endt forskning og tests. Derfor må dette forhindres, og et større pres er nødvendigt for at få vores verdens ledere til at forstå, at atomnedrustningen går i en helt anden retning end den, som folk i årtier har valgt og arbejdet hen imod i nedrustnings-forhandlinger og traktater.

 

Beslutningen om at godkende det britiske forsvarsministeriums byggeplaner blev truffet 23. juni af Thatcham planlægningskomite. Offentligheden har bedt om en høring omkring byggeplanerne, men udfaldet af en sådan høring er ikke juridisk bindende. Militæret kan gøre som de vil, når de vil udvide deres faciliteter på AWE Aldermaston. Folk har færre muligheder for demokratiske indsigelser mod planer om opførelse af en atomvåbenfabrik, end hvis din nabo opfører en ny garage. Det er grotesk at Storbritannien har så travlt med at bombe andre lande, som de mener også ønsker at blive i besiddelse af atomvåben og samtidig giver sig selv lov til at fortsætte deres udviklingsprogrammer, uden at protester herimod fra andre end en gruppe bekymrede borgere når ud til verdens befolkning via det mere folkelige oplysningsforum på Internettet. Der har været en håndfuld politikere i Storbritannien, som har ytret deres bekymring, men heller ikke disse synes at være i stand til at gøre så meget i deres

 demokratiske forsamlinger. Derfor har man nu fundet det nødvendigt at skabe større opmærksomhed om dette projekt og at mobilisere en ikke-voldelig protest i form af ikke-voldelige blokader mod AWE Aldermaston for at få stoppet byggeriet.

 

 Fabrikken i Aldermaston har i årtier produceret sprænghoveder til atomvåben missiler. De nye testfaciliteter muliggør en hurtig produktion efter endt tests. Man regner med de første bomber vil være færdige omkring år 2010-2015, og det er der i grunden ikke så længe til. Videnskabsfolk og teknikere fra AWE Aldermaston har i et årti deltaget i det tilsvarende projekt på våbenlaboratorier i USA. I Californien blev i sidste halvdel af 90’erne bygget 3 store super computere (ASCI) og det Nationale Tændingsanlæg (NIF eller National Ignition Facility) blev grundlagt med opførelse a en kæmpelaser facilitet alt under USA’s Stockpile Stewardship Program. Derfor er AWE Aldermaston blot en forlængelse af disse forsøg. AWE  Aldermaston er et konsortium eget af den britiske regering, men ledet af 3 firmaer på kontrakt basis: Britisk Nuclear Fuel Ltd. (BNLF) og USA’s førende våbenproducent Lockheed Martin samt Serco. Sidstnævnte er berygtet for deres ledelse af Militære faciliteter og andre

 offentlige institutioner m.m.

 

Forsvarsministeriet gjorde rede for deres planer om at teste våben i ’The stratetic Review 1998’. Våben der skulle føre til en efterfølger af de eksisterende Trident Missiler, såvel som test der skulle ’vedligeholde’ de eksisterede missiler, med nyeste teknologier for krigsførelse i det 21 århundrede. En endelig beslutning om Trident bliver helt udskiftet eller moderniseret vil først live taget af den kommende britiske regering, men den nuværende regering gøder kraftigt jorden, må man sige. Det tager 15 år at indføre en ny ubådstype. Den næste generation af atomangrebs ubåde som BAE’s Rolls Royce model: The Maritime Underwater Future Capability (MULF) vil givetvis være udstyret med efterfølgeren til de nuværende Trident missiler, men den helt nye generation af atomvåben, som Storbritannien vil udvikle vil ganske givet også blive indsat på nye jagerfly (JSF – Joint Strike Fightere o.a.), på nye typer skibe, ubemandede fartøjer og andre former for mobile affyringsplatforme; alt sammen

 under kraftig udvikling og produktion.  Kort sagt atomvåben vil i sandhed blive spredt globalt og komme helt ud af kontrol fra de internationale våbenkontrol instanser.

 

 Jeg vil lige prøve at forklare, hvad det er for nye atomvåben, der vil blive fremstillet, når disse faciliteter er installeret. De har mange navne: mini nukes, low-yield atombomber eller små atombomber. I et interview med professor Frank Barnaby i midten af 90’erne beskrev han blandt andet disse eksperimenter med udviklingen af termonukleare bomber. (DR-Orientering 12/9-1996): Ved atomar fusion eller sammensmeltning af atomkerner, der det kerner af lette stoffer så som brint, der bliver smeltet sammen. Fusion processen uløser energi, der kan bruges til at frembringe en eksplosion. Atomfusion er den proces der giver solen dens energi. For at sætte denne proces i gang kræves der meget høje temperaturer og tryk, som dom der findes i solens indre.

 

På det kæmpemæssige forsøgsanlæg CERN i Schweiz har man længe arbejdet med at lave forsøg med dannelse af meget store mængder energi ved hjælpe af antiprotoner. Ideen er at kunne bygge kernevåben, som kan bringes til sprængning ved brug af laserstråler eller antistof som for eksempel anti-protoner. Der er forsøg med at anvende disse stråler til at fremstille antistof. Laser lys vil formentlig kunne producere anti-protoner meget mere effektivt end de store partikelacceleratorer, som man anvender i CERN i øjeblikket til det formål.

 

Eksperimenter med termonuklear fusion og andre kerneprocesser, så som fremstilling af antistof falder IKKE ind under de hidtidige traktater om kontrol med kernevåben. De nye termovåben vil sprænge relative små termonukleare eksplosioner, som vil ophæve tabuet om ikke at bruge atomvåben som første slagsvåben. De første spæde typer af disse våben har allerede været brugt i Afghanistan og Irak: de såkaldte bunkerbusters (B61-11).

 

Når nu alle muligheder for at stoppe test, udvikling og produktion af disse endnu mere sofistikerede våben via forhandlinger synes at være udtømt gennem forgæves forhandlinger gennem årtier, er det nu allersidste chance for at forhindre dette nye vanvittige atomvåben kapløb. ’Block the Builders’ inviterer derfor til blokader af byggearbejderne. Første møde mellem interesserede enkeltpersoner eller grupper og organisationer finder sted den 30.-31. Oktober, hvor man vil samles og diskutere de videre planer. En stor blokade er allerede varslet til den 25.-28. Marts 2005.

 

Det 20. århundredes kvinder fandt sammen og fik fjernet atommissilerne fra Greenham Common (1/2 times kørsel fra Aldermaston for resten). Det 21. århundredes kvinder vil samles igen i Aldermaston 2005 og blokere for udviklingen af næste generations masseødelæggelsesvåben inden disse bliver skabt.  Forebyggelse er bedre end helbredelse som bekendt.

 

 Mænd og kvinder, hvor vi end befinder os i verden er alle udsat for disse våben. Våben for et 21. århundredes slagmarker skelner ikke mellem mænd, kvinder, børn, soldater, militæranlæg eller dagligstuer. Disse våben spreder ødelæggelse og atter ødelæggelse overalt. Disse våben er lige farlige, hvad enten det er demokratiske stater der afsender dem i påstået respekt for liv og menneskerettigheder, eller det er terrorister eller diktaturstater, der afsender disse i respekt for hvad disse mennesker end vedkender sig af politiske ideologier eller friheds idealer. Disse våben er diskriminerende og ulovlige masseødelæggelsesvåben, uanset hvordan man end vender eller drejer billedet. At producere sådanne våben vil være en forbrydelse mod menneskeheden, og de ansvarlige burde stilles til ansvar herfor inden de udgør en direkte fare for at krænke vores rettigheder som borgere her i verden. Radioaktivitet kender ingen grænser. Et nyt våbenkapløb og spredning af atomvåben og farlige radioaktive

 stoffer vil fuldstændig tilintetgøre årtiers bestræbelser for traktater til fuldstændig afskaffelse af atomvåben og andre masseødelæggelsesvåben.

 

 Lad denne direkte opfordring til blokade blive spredt med atomets kraft og lysets hastighed og lad verden samles i protest i Aldermaston. Vi kan alle blive ofret; vi kan alle blive ramt; vi har alle et valg nu at stoppe dette syge våbenkapløb; vi kan alle vælge  selv ikke at ville tage del heri ved at udøve vores demokratiske ret til ikke-voldelig protest. Men vi må vise dette ved handling, at vi altså mener dette her alvorligt.

 

For jer med computer adgang kan I besøge < http://www.blockthebuilders.org.uk   >. Deres e-mail adresse er: btb@aldermaston.net . Breve kan sendes til BtB c/o AWPC, 5 Caledonian Road, London N1 9 DY, England. Telefon 0044(0)7969739812. Donationer til denne kampagne kan sendes til BtB, 40 AWPC c/o 18 Greenway Road, Bristol BS6, 6 SG, England.

 

 

Ulla Roder