27.08.04

Underskriftindsamling for prøvelse af  Irak-krigens lovlighed

ved FNs internationale domstol i Haag

 

On Fri, 27 Aug 2004 10:54:55 +0200, redaktion@censurnyt.dk  wrote:

 

Hej fredsfolk.

 

Fornylig begyndte vi langsomt men sikkert :-) at samle underskrifter ind til

nedenstående aktion. Indtil nu har blandt andet filminstruktøren og forfatteren

Christian Braad Thomsen støttet op.

 

Det ville være enormt fedt hvis I havde lyst til også at støtte op; det behøver

ikke være en kæmpe stor, enormt arbejdskrævende indsats, men hvis I fx. kunne

finde tid til at

 

1) sende dette videre til folk der kunne være interesserede

2) selv skrive under

3) poste skrivelsen (eller et link) på jeres (eventuelle) hjemmeside

 

eller hvis I har enormt meget tid/kræfter

 

4) samle underskrifter

 

Vi vurderer at underskrifter fra 'almindelige' mennesker er gode og nødvendige,

men at hvis det virkelig skal nytte noget, skal man samle ca. ti millioner af

dem(overdrivelse fremmer...), så det man OGSÅ kan gøre, er at forsøge at få

'meningsdannere' og lignende til at skrive under/støtte op; som fx. Christian

Braad Thomsen....

 

Anyway, håber I kan hjælpe lidt til.

 

mvh

 

Peter Kofod

CensurNyt.dk

------------------------------------------------------------------

Irak-krigen var ulovlig – Opråb til ansvarlige folketingsmedlemmer.

 

Denne skrivelse har til formål at at få danske folketingspolitikere til at

kontakte FN’s internationale domstol for at få en udtalelse om  hvorvidt

Danmarks deltagelse i krigen mod Irak var lovlig. Til sidst i dokumentet findes

en kort gennemgang af international rets forhold til krig.

 

I Storbritannien, som på sin vis er i samme situation som Danmark – uønsket

besættelsesmagt i Irak, fordrejede efterretninger og løgne før krigen, anklager

om tortur og lignende – har en gruppe på 40 parlamentarikere fra forskellige

partier bedt FN’s generalsekretær Kofi Annan om at få FN’s Internationale

Domstol til at afgive sin holdning til, hvorvidt det var lovligt for

Storbritannien at gå med USA i krig i Irak.

 

Læs mere om dette i The Mirror (på engelsk):

http://www.mirror.co.uk/news/allnews/page.cfm?objectid=14461476&method=full&siteid=50143

 

eller i Dagbladet Arbejderen:

http://arbejderen.dk/index.asp?R=1&S_ID=3&A_ID=18571&C_ID=&T_ID=&mode=

 

Eftersom situationen for Danmark er den samme, vi fulgte jo OGSÅ med USA i krig,

ville det være naturligt, om danske folketingspolitikere fulgte i deres

britiske kollegers fodspor, og forsøgte at sætte fred, international ret og

retfærdighed højere end snævre, nationale og valgtaktiske interesser.

 

Indtil videre ser det ikke ud til at folketingsmedlemmerne har tænkt sig at gøre

noget, så derfor opfordrer vi på CensurNyt.dk  alle bekymrede borgere,

kulturpersonligheder, organisationer, medier og andre, til at  hjælpe til med

at råbe Christiansborg op.

 

Vi MÅ have vores folkevalgte til at tage det alvorligt, at Danmark befinder sig

på den helt forkerte side af international ret, og derudover er det af enorm

stor vigtighed, at det bliver fastslået, at det rent faktisk ER ulovligt i

henhold til international ret at føre krig på denne måde (mere om dette

herunder).

 

Det er afgørende, at det ikke skaber præcedens at enhver (stor-)magt blot kan

samle sig en koalition af villige (eller koalition af købte og truede), og gå i

krig mod et land, som har et eller andet, man gerne selv vil have.

 

 

Når Danmarks (og andre landes) regeringer ikke anerkender helt elementære

principper indenfor international ret, ser vi ikke andre muligheder, end at vi

må have FN’s internationale domstol til at fortælle disse regeringer at 2 + 2

trods alt stadig = 4

 

 

Vi regner naturligvis ikke med, at Anders Fogh Rasmussen og Per Stig Møller vil

stå forrest i den kø, der ønsker en udtalelse fra FN’s internationale domstol,

men vi ser meget gerne, at politikere fra regeringspartierne også vil være med

til at bringe dette videre. Der må trods alt være nogle - også fra disse

partier - som ikke er helt ubekymrede over udviklingen.

 

Spred denne skrivelse vidt og bredt, og hvis du – eller din organisation – er

enige i betragtningerne heri, så send en mail til redaktion@censurnyt.dk og

tilkendegiv, at du/I kan tilslutte jer ordlyden.

 

Dette vil senere blive præsenteret for de af folketingets medlemmer der vil

lytte... hvis der er nogen?

 

Herefter følger en kort oversigt over, hvad FN-pagten har at sige om det at føre

krig.

 

Ifølge FN-Pagten -som Danmark har undertegnet – er selve formålet med FN :

 

<i>”at opretholde mellemfolkelig fred og sikkerhed og i dette øjemed: træffe

effektive fælles forholdsregler til forebyggelse og fjernelse af trusler mod

freden og til undertrykkelse af angrebshandlinger eller andre brud på freden,

og ved fredelige midler og i overensstemmelse med retfærdighedens og

folkerettens grundsætninger at ordne eller bilægge mellemfolkelige tvistigheder

eller situationer, som kunne føre til brud på freden”</i> (FN-pagtens artikel

1, stk. 1)

 

 

 

Hertil forpligter man sig som medlemsland til at undlade, ikke bare at bruge

magt – dvs. krig - som middel, men også til at undlade at true med dette :

 

<i>”Alle medlemmer skal i deres mellemfolkelige forhold afholde sig fra trussel

om magtanvendelse eller brug af magt; det være sig mod nogen stats territoriale

integritet eller politiske uafhængighed eller på nogen anden måde, der er

uforenelig med de Forenede Nationers formål.”</i> (FN-pagtens artikel 2, stk.

4)

 

 

Der ikke kan herske tvivl om, at USA, Storbritannien, Danmark m.fl. både truede

med at bruge magt -  altså gå i krig – for at opnå sine politiske mål, og rent

faktisk endte med at gøre dette.

 

De eneste to tilfælde hvor brugen af magt er forenelig med International Ret er

:

 

1)                   Som selvforsvar mod et militært angreb (FN-pagtens artikel 51)

 

Hvilket mildest talt ikke var tilfældet. Irak var på ingen måde en militær

trussel mod hverken USA, Storbritannien eller Danmark. Dette på trods af hvad

landenes politiske ledere påstod i månederne op til krigen, hvilket er en sag i

sig selv, som bør forfølges i de nationale parlamenter.

 

2)                   Hvis brugen af magt sanktionenes af FN’s Sikkerhedsråd (FN-pagtens artikel

42)

 

Dette var naturligvis heller ikke tilfældet, ligegyldigt hvad diverse politisk

bestilte rapporter og undersøgelser fastslår. FN’s Sikkerhedsråd bad IKKE

Danmark om at gå i krig mod Irak.

 

www.CensurNyt.dk