Ulla Røder om

Thuleaftalen:

Atomoprustningen for det næste århundrede

besluttet på selveste Hiroshimadagen.

Simpelthen forkasteligt.

 

Årelangt bedrag med gradvis indsættelse af missilforsvaret i England for at

undgå offentlig omtale og for at stoppe opposition.

 

23:50 08-08-2004Af Ulla Røder, August 2004

 

IndledningDen uundgåelige aftale om Thule radarens opgradering til USA's

missilforsvarsplaner er nu i stand. Ligesom tilladelserne til

Fylingdalesradaren, som kom i stand efter en højst ensidig og kritisabel

proces, har beslutningen om opgradering af Thulebasens Radar til

USSPACECOM/NCA's rumkrigsprogram ikke været stort anderledes.

 

I England blev rapporter og konsultationer bestilt og styret af

forsvarsministeriet Ministry of Defence (MOD) og leveret af regeringen til

parlamentet i en form, der bevidst udelod vigtige oplysninger. Gad vist hvor

meget det vil vise sig, at den danske regering har gemt for den danske

befolkning. Jeg vil her redegøre for i hvert fald de helt åbenlyse

udeladelser, som jeg kender til lige nu.

 

I den endelige rapport fra BDP og TuV Productservice om opgradering af

Fylingdalesradaren taler man op opgradering af computer og software i

radaren og opsætning af en ekstra antenne til det militære The Global

Position System på toppen af pyramiden. Der nævnes at det eksisterende

kommunikationssystem skal moderniseres, og man antyder, at der eventuelt vil

blive tale om en hel udskiftning af denne kommunikationsdel. Der bliver

endog forslået for ikke at skabe ændringer i miljøet at give denne nye

installation en farve der er mere neutral i forhold til de naturskønne

omgivelser ude på North Yorkshires hede, der er en del af en Nationalpark.

 

I rapporten, som MOD bestilte hos ovennævnte angiveligt uafhængige firma og

en radarekspert, fremlægger disse helt uvildige eksperter deres konklusion,

at opgraderingen ikke er så omfattende, at den behøver en anmeldelse af

foreslået udvikling i området hos den lokale planlægningsautoritet North

Yorkshire Moors National Park.

 

Dette er nu heller ikke nødvendigt, da radaren er beliggende på statens

ejendom; hvorfor tilladelse slet ikke er nødvendig. Derfor ville en sådan

lov være en gestus for at holde sig på god fod med

nationalparkautoriteterne. Forsvarsministeriet har jo flere militæranlæg

bekvemt anlagt i Nationalparker eller andre fredede naturområder af

historisk og kulturel værdi. Denne konklusion stemte ikke helt uventet

overens med MOD's egne konklusioner.

 

I rapporten nævnes ændringer til kommunikationssystemet og et kort over

basen afbilleder her SATCOM antennen overdækket af en af de karakteristiske

mellemstore "golfbolde", men har vist helt bekvemt glemt at indtegne den

lille kuppel, der befinder sig ved siden af SATCOM golfbolden og SATCOM

bygningen, nemlig MILSTAR antennen.

 

Dette er nu ikke glemt; men må nærmere betragtes som en bevidst undladelse,

da dette ville være en indrømmelse fra det britiske forsvarsministerium, at

opbygningen af missilforsvaret allerede var begyndt i 1996, godkendt i

planlægningskontoret 14/7/1999 og konstrueret i år 2001, tilmed ved ulovlig

inddragelse af en offentlig fodsti over det naturskønne område og senest i

2003 opkøb og fældning af et tilstødende skovareal til udvidelse af

sikkerhedsområdet.

 

Der var ingen henvisning til opgradering af kommunikationsanlæg i den

offentlige debat 9/12 2002 fra the Secretary of State. I hans udtalelse til

underhuset, House of Commons, 17/12-2002 (HCDC's Missile Defence Vol. 1, 39)

nævner han "an additional communication link" - "et yderligere

kommunikationsled". 15/1-2003 (HCDC missile defence, Vol. 2, 252 nævner han

"upgrading of the radar and related communications facilities" -

"opgradering af radaren og relaterede kommunikationsfaciliteter.

 

Rapporten beskriver en udskiftning af den eksisterende SATCOM ANTENNE og

dens "golfbold overdækning". Hverken i planen eller på medfølgende billeder

bliver MILSTAR antennen vist. Forsvaret (MOD) kan ikke nægte kendskabet til

den eksistens, derfor er udelukkelsen fra rapporten foretaget bevidst for at

vildlede offentligheden og vores politikere og for at afspore protesterne

som på det tidspunkt var stærke. Irakkrige afbrød lige i tide disse

protester og har siden overskygget verdensbegivenhederne på tragisk vis.

 

I et svar til Mr. Cran siger forsvarsministeren "Klart, opgraderingen kan

ikke begynde før vi formelt har kommunikeret vores svar til USA". Dette svar

var for resten også den danske regerings mantra i 2002-2003. Gad vist om de

havde en fast aftale med USA og Storbritannien. Læs mere herom i min

tidligere udsendte artikel om missilskjoldsaffæren.

 

Opgraderingen af Fylingdales startede allerede i 1996 med indsendelsen af

tegningerne til Planlægningsautoriteten i Harrogate. Parlamentet blev mildt

sagt vildledt og bedraget. Hvad er situationen i det danske folketing? Hvad

fik vores politikere ikke at vide inden denne beslutning blev truffet?

 

Jeg husker politikerne hele vejen i debatten skelede til vores engelske

krigskammerater og deres godkendelse af opgraderingen af Fylingdalesradaren.

Er disse aftaler indgået på et falsk grundlag, burde de erklæres ugyldige

øjeblikkelig og en ny offentlige ordentlig oplyst debat bør finde sted inden

nogen som helst beslutninger for USA's fortsatte brug af disse baser kan

komme på tale. Dette bør ske såvel i England som i Danmark. Disse aftaler er

forkastelige.

 

De 3 MILSTRAR satellitter er en integreret del sammen med SATCOM i atomvåben

angrebs-, kontrol-, og kommando-, kommunikationssystem med direkte kontakt

til NSA/USSPACECOM i Colerado USA).

 

Derved er Fylingdales ikke blot en overvågningsstation, men en direkte

integreret del af USA's strategiske angrebsplan, Strategic Attack plan og

Storbritanniens Strategic Defence Review, samt del af NATO's

atomvåbenstrategi. En strategi, der direkte planlægger udvikling af en

kapacitet til at bruge nye små præcise satellitstyrede atomvåben, og på lidt

længere sigt nye fusionsbomber, samt en lang række andre våbentyper, som kan

studeres ved at søge under anti-satellitvåben og våbensystemer på FAS's

webside. Dette system bruges til at bestille et atomvåbenangreb og til at

kommunikeret til de hurtigudrykkende fælles tropper, hvor de end befinder

sig på kloden.

 

Hvad har det egentlig med opgraderingen af Thuleradaren at gøre?

 

Der er nogle spørgsmål, jeg synes bør rejses i den forbindelse.

 

Er vores regering medvidende om MILSTAR systemet i Fylingsdales?

 

Er der kommunikationsantenner, der skal moderniseres i forbindelse med

Thuleradarens opgradering? Er der også et SATCOM og et MILSTAR anlæg på

Thule, som vi ikke har hørt om? Eller vil der i forbindelse med

Thuleradarens opgradering blive bygget en MILSATCOM, som det nye

færdigmoderniserede anlæg vil blive kaldt ifølge planlægningskontorets

tegninger og oplysninger fra våbenfabrikantens Lockheed Martins webside.

Hvis dette er tilfældet, hvilken andel og kontrol har dansk militær så

hermed?

 

Ifølge de strategiske planer har kun NCA og USSTRATCOM kontrol og kommando

over disse systemer.

 

Alene Danmarks regerings godkendelse af at give Grønlands jord til

Missilforsvaret er en beslutning som nu har "installeret" atomvåbensystemer

på Grønlandsk/Dansk område. Atomvåbnene kan affyres ved hjælp af denne

opgraderede radar. Ud fra antagelsen af i almindelig lovgivning af hæleren

er lige så skyldig som tyven, må jeg antage, at Danmarks regering har gjort

sig skyldig i, at Danmark nu er blevet en del af en strategiplan om at

anvende atomvåben til direkte angreb. Ifølge de nye strategier er man gået

bort fra den gamle afskrækkelsesteori, som vi har kendt siden atomvåbnene

holdt deres indtog i Hiroshima den 6. august 1945.

 

Yderligere kan jeg lige nævne, at Royal Air Force, RAF fra år 2030 påtænker

at placere de Britiske atomvåben på fly i stedet for på deres 4 Vanguard

(Trident-missil) ubåde. Det vil sikkert både blive på bemandede fly, og på

ubemannede fly til den tid, hvis de bomber de får udviklet bliver små og

lette nok hertil. Trefalgar ubådene år 2016, Vanguard (Trident) år 2020 og

Astude år 2030 vil blive erstattet af en ny ubådstype under udvikling (MUFC)

Maritime Underwater Future Capacity, hvis rolle formentlig vil blive

kontrol- og kommando center for Joint Forces i de fremtidige krige på jorden

og i rummet.

 

Det giver i hvert fald mig moralske opstød, at vi igen skal finansiere dette

våbenkapløb. Det giver god grund til at se på udviklingen i et andet lys.

Fremover vil atomvåbnene altså blive fuldstændigt kontrolleret fra NCA's

supercomputere og programmer der styrer satellitter, som til den tid også

vil være moderniseret til at styre atomvåben affyret fra rummet og fra

højteknologiske nye fly, som Joint Strike Fighteren og Euro Fightere.

Flex-skibe bygget i Danmark vil tage sig af en række andre opgaver i disse

fælles operationer.

 

Dette giver mig anledning til at spørge vores regering om vi, som jo også er

med i Nato's atomvåbenstrategi, har fået indført et dansk atomvåbensystem

eller andel heri af bagdøren på Thule? Hvem er ansvarlig for en sådan

handling og kan stilles til ansvar? De såkaldte små atombomber er måske nok

blevet mindre i størrelse og den radioaktive grænseværdi er sat ned til 1-5

kilotons, men disse våben er alligevel helt klart ulovlige og udviklet i

strid med alle traktater. Tænk at vi på Hiroshimadagen skal have en sådan

meddelelse.

 

Det er en skændsel og en hån mod befolkningen. Deltagere i en sådan

planlægning får mig til at overveje at indklage de ansvarlige for den

internationale krigsforbryderdomstol for forbrydelse mod menneskeheden.

Planlægning af den slags ulovlige handlinger til skade for menneskeheden er

en forbrydelse klart defineret i international lov som Nürenbergprincipperne

og yderligere stadfæstet med indførelsen af den Internationale

Krigsforbryderdomstol i Haag.

 

Planlægning er lige så ulovlig som udførelse af selve handlingen. Disse

våben vil ødelægge byer, dræbe i flæng i miles omkreds og sprede

radioaktivitet over større områder. Det skrækscenario, der er tale om, er at

ikke en men et større antal af disse atombomber sættes ind mod underjordiske

mål i bebyggede områder - angiveligt for at bekæmpe terrorister og deres

masseødelægges våben ifølge USA's egen propaganda.

 

Jeg mener at Grønlænderne er blevet totalt vildledt. Hvis de tror de bliver

rigere af at have Thulebasen og at denne aftale har noget med miljøet at

gøre ud over at skade samme, så går sandheden nok snart op for dem. Lad mig

citere lidt fra den omtalte rapport side 20, punkt 6.8 om socio-økonomiske

anliggender:

 

"Basen vil fortsat blive drevet af RAF folk. (For tiden er der ansat 81 RAF

personale, 43 MOD civilt ansatte (herunder sikkerhedsfolk), 85 MOD

politifolk og ca. 189 kontraktansatte. Dertil kommer så 1 USA Air Force

Major og 10 kontraktansatte til at tage sig af kommunikationssiden".

 

De er ikke ansat til at skrive breve når vi atomvåbenmodstandere kommer med

vores protester, men er nok mere til at holde sig klar ved knappen den dag

et atomangreb skal foretages. Sidstnævnte gør Fylingdales til hvad jeg på

godt dansk vil kalde en af de førerbunkere, som skal anvendes til

koordineringen af de fremtidige militære strategier når slagene skal slås).

 

RAF Fylingdales giver arbejde til totalt 409 ansatte og har betydning for

den lokale økonomi.

 

Opgraderingen ændrer ikke antallet af ansatte og totalt vil 75-100

kontraktansatte blive brugt til arbejdet med opgraderingen. (Normalt er der

ca. 20 skiftende kontraktansatte på basen i døgndrift.

 

Det midlertidige øgede aktivitetsniveau vil ikke give øget trafik i området

af nævneværdig betydning.

 

Der vil derfor ikke blive nogen socio-økonomisk resultat i form af

permanente lokale jobs og muligheder. De nuværende økonomiske og sociale

fordele basen bringer vil fortsætte inklusive niveauet af ansatte (et område

hvor lokale forretningsdrivende i lokale medier i 2002 ellers appellerede

kraftigt for en opgradering i håb af forøget omsætning i erhvervslivet

lokalt). I de to år opgraderingen tager, vil der måske komme et forøget

forbrug af lokale ydelser, fødevarer og andre varer fra kontraktansatte (så

som hoteller, pubs, restauranter, biografer etc.). Dog er omfanget af disse

fordele sådanne at de ikke vil give en forøgelse, der vil kræve nogle nye

faciliteter. Det er for tidligt at fastslå i hvilken grad kontraktansatte

fra USA vil bruge engelske underleverandører.

 

Jeg har i denne beskrivelse end ikke nævnt strålingsfaren fra selve radaren,

da denne stort set i lyset af den langt større fare USA strategiske planer

udgør en bagatel. Miljøets ødelæggelse fra basen bliver i denne sammenhæng

også en mindre faktor i hvert fald set på globalt plan. Disse planer bør

stoppes. Folk kan ikke være tjent med at skulle have fremtiden truet af

atomvåben. Enhver fortsat udvikling og produktion øger risikoen for at

terrorister får materialer til at producere deres egne små atombomber.

 

Alle dele til militært brug og kontrol af vores rum og satellitprogrammer,

så som Milstar burde forbydes. Hvis USA vil påstå også at forsvare

kommercielle interesser her på jorden og i rummet gøres dette bedst ved ikke

at muliggøre udviklingen af teknologi, der kan bruges til angreb i og fra

det ydre rum.

 

Med hensyn til den forøgede fare for angreb på såvel Thule som

Fylingsdalesradaren af terrorister eller andre stater, der skulle ønske

disse installationer elimineret. Med hensyn til den reelle sikkerhed på

disse baser, vil jeg blot henvise til Greenpeaces aktion på basen i Menwith

Hill for nogle år tilbage og til min egen lille indtrængen på

Fylingdalesbasen ved Milstar antennen sammen med en kollega i Trident

Ploughshares i 2003. (Jeg blev for resten på bedste udemokratiske vis dømt

uden selv at være tilstede under retssagen for denne lille aktion. Gad vist,

om jeg var uønsket. Jeg glæder mig til at høre, hvad min straf herfor bliver

en dag, når jeg en dag er kommet igennem den ventende retssag for min aktion

mod RAF Leuchars krigsfly.

 

I dag kan jeg kun ønske Grønland tillykke med at have indført atomvåben i en

tid hvor atomvåbenstaterne har forpligtet sig til atomvåbennedrustning under

ikke-spredningstraktaten (NPT), som jo skal forhandles næste forår. Jeg

håber I får store fordele heraf, men ærlig talt så tror jeg I er blevet

tørret godt og grundigt - som sædvanlig. I behøver ikke tænke på jeres

efterkommere. De kommer ikke til som Jer at skulle gå gennem årelange

retssager om kompensation, når de ender at stå med kolde fødder ude i sneen.

For der bliver nok ikke mange efterkommere med den fremtid vi kan vente os.

Men i kan trøste jer med, at vi atomvåbenmodstandere i hvert fald vil gøre

vores for at sabotere disse planer. Jeg håber I vil hjælpe hermed, de af Jer

som trods alt stadig har fornuften i behold.

 

 

----- Original Message -----

From: "Arne Hansen" <post@arnehansen.net>

To: <terp@fred.dk>; <holgerterp@pc.dk>

Sent: Sunday, August 08, 2004 5:07 PM

Subject: (fwd) Missilskjold fra Ulla Kæe Holger vil du læse igennem ?

 

 

Kære Holger

Har du tid il at gennemlæse og evt rette  kommentere denne artikel fra

Ulla Røder inden jeg sender bredt ud ?

mvh ARne'

 

 

On Sat, 7 Aug 2004 19:22:48 +0200 (CEST), ulla roder

<b_u_r_2003@yahoo.dk> wrote:

 

 

Kære Arne og Birgit

 

Jeg sender denne artikel, da jeg synes, at det er tid til at holde

gang i vores protester. Jeg håber nogle vil tage bolden op og starte

aktioner, skrive til politikerne, samle underskrifter eller nedsætte

en arbejdsgruppe. Vi kan ikke blot vente længere. Jeg har noget

dokumentationsstof, som jeg har sendt til dig i dag med alm. Brev.

Kvitter venligst når du modtager det.

 

 

 

Min indbakke er åbenbart blevet saboteret efter jeg sendte den sidste

artikel. Det er umuligt at åbne den. Derfor bruger jeg en anden ikke

beskyttet e-mailadresse. Jeg håber problemet løser sig, ellers må jeg

skifte e-mail adresse.

 

Jeg kan ikke åbne de meddelelser du har sendt den 6 og 7 august. Vil

du sende dem igen.

 

 

 

Arne jeg har lavet nogle henvisninger. Kan du evt. indsætte de

nødvendige link. Jeg ved ikke hvordan den slags fungerer. Jeg tror

rapporten skulle være på Yorkshire CND's webside, men ved det ikke.

Ellers kontakt mig, så sender jeg dig et kopi du kan skanne. Det ved

jeg heller ikke hvordan man gør og det er rivende dyrt. 5 kr. pr side,

og der er mange sider.

 

 

 

Jeg regner med, at du nok allerede har modtaget hele rapporten Ann Lee

skrev. Ellers sender jeg også gerne kopi af denne omfattende rapport.

 

 

 

Jeg har ikke læst dette særligt grundigt igennem, derfor vil jeg igen

venligst bede dig lige rette de værste sproglige fejl og evt. tekst

der ikke er god i sprogbrugen. Jeg regner med du vil rundsende dette

som sædvanlig.

 

 

 

Atomoprustningen for næste århundrede besluttet på selveste

Hiroshimadag. Simpelthen forkasteligt.

 

 

 

Af Ulla Roder

 

Årelangt bedrag med gradvist indsættelse af missilforsvaret for at

undgå offentlig omtale og for at afholde opposition.

 

 

 

Den uundgåelige aftale om Thule radarens opgradering til USA's

missilforsvars planer er nu i stand. Ligesom tilladelserne til

Fylingdales radaren, som kom i stand efter en højst ensidig og

kritisabel proces, har beslutningen om  opgradering af Thule basens

Radar til USSPACECOM/NCA's rumkrigsprogram ikke været stort

anderledes.

 

 

 

I England blev rapporter og konsultationer bestilt og styret af

Ministry of Defence (MOD) og leveret af regeringen til parlamentet i

en form, der bevidst udelod vigtige oplysninger. Gad vist hvor meget

det vil vise sig, at den danske regering har gemt for den danske

befolkning. Jeg vil her redegøre for i hvert fald de helt åbenlyse

udeladelser, som jeg kender til lige nu.

 

 

 

I den endelige rapport fra BDP og TuV Productservice om opgradering af

Fylingdales radaren taler man op opgradering af computer og software i

radaren og opsætning af en ekstra antenne til The Global Position

System på toppen af pyramiden. Der nævnes at det eksisterende

kommunikationssystem skal moderniseres, og man antyder, at der

eventuelt vil blive tale om en hel udskiftning af denne kommunikations

del. Der bliver endog forslået for ikke at skabe ændringer i miljøet

at give denne nye installation en farve der er mere neutral i forhold

til de naturskønne omgivelser ude på North Yorkshires hede, der er en

del af en Nationalpark.

 

 

 

I rapporten, som MOD bestilte hos ovennævnte angiveligt uafhængige

firma og en radar ekspert, fremlægger disse helt uvildige eksperter

deres konklusion, at opgraderingen ikke er så omfattende, at den

behøver en anmeldelse af foreslået udvikling i området hos den lokale

planlægningsautoritet North Yorkshire Moors National Park. (Dette er

nu heller ikke nødvendigt, da radaren er beliggende på Statens

ejendom, hvorfor tilladelse slet ikke er nødvendig. Derfor ville en

sådan akt mere være en gestus for at holde sig på god fod med

Nationalpark autoriteterne. MOD har jo flere militæranlæg bekvemt

anlagt i Nationalparker eller andre fredede naturområder af historisk

og kulturel værdi). Denne konklusion stemte ikke helt uventet overens

med MOD's egne konklusioner.

 

 

 

I rapporten nævnes ændringer til kommunikationssystemet og et kort

over basen afbilleder her SATCOM antennen overdækket af en af de

karakteristiske mellemstore "golfbolde", men har vist helt bekvemt

glemt at indtegne den lille kuppel, der befinder sig ved siden af

SATCOM golfbolden og SATCOM bygningen, nemlig MILSTAR antennen. Dette

er nu ikke glemt; men må nærmere betragtes som en bevidst undladelse,

da dette ville være en indrømmelse fra det britiske

forsvarsministerium, at opbygningen af missilforsvaret allerede var

begyndt i 1996, godkendt i planlægningskontoret i 14/7 1999 og

konstrueret i år 2001, tilmed ved ulovlig inddragelse af en offentlig

fodsti over det naturskønne område og senest i 2003 opkøb og fældning

af et tilstødende skovareal til udvidelse af sikkerhedsområdet.

 

 

 

Der var ingen henvisning til opgradering af kommunikationsanlæg i den

offentlige debat 9/12 2002 fra the Secretary of State. I hans

udtalelse til House of Commons 17/12-2002 (HCDC's Missile Defence Vol.

1, 39) nævner han "an additional communication link" - "et yderligere

kommunikations led". 15/1-2003 (HCDC missile defence, Vol. 2, 252

nævner han "upgrading of the radar and related communications

facilities" - "opgradering af radaren og relaterede kommunikations

faciliteter.

 

 

 

Rapporten beskriver en udskiftning af den eksisterende SATCOM ANTENNE

og dens "golf bold overdækning". Hverken i planen eller på medfølgende

billeder bliver vist MILSTAR antennen.  Forsvaret (MOD) kan ikke nægte

kendskabet til den eksistens, derfor er udelukkelsen fra rapporten

foretaget bevidst for at vildlede offentligheden og vores politikere

og for at afspore protesterne som på det tidspunkt var i stærke. Irak

krige afbrød lige i tide disse protester og har siden overskygget

verdensbegivenhederne på tragisk vis. I et svar til Mr. Cran siger

forsvarsministeren "Klart, opgraderingen kan ikke begynde før vi

formelt har kommunikeret vores svar til USA". Dette svar var for

resten også den danske regerings mantra også i 2002-2003. Gad vist om

de havde en fast aftale med USA og Storbritannien. Læs mere herom i

min tidligere udsendte artikel om missilskjoldsaffæren.

 

 

 

Det er helt klart at opgraderingen af Fylingdales startede allerede i

1996 med tegningernes indsendelse til Planlægningsautoriteten i

Harrogate. Parlamentet blev mildt sagt vildledt og bedraget. Hvad er

situationen i det danske folketing? Hvad fik vores politikere ikke at

vide inden denne beslutning blev truffet? Jeg husker de hele vejen i

debatten skelede til vores engelske krigskammerater og deres

godkendelse af opgraderingen af Fylingdales radaren. Er disse aftaler

indgået på et falsk grundlag burde de erklæres ugyldige øjeblikkelig

og en ny offentlige ordentlig oplyst debat bør finde sted inden nogen

som helst beslutninger for USA's fortsatte brug af disse baser kan

komme på tale. Dette bør ske såvel i England som i Danmark. Disse

aftaler er forkastelige.

 

 

 

 De 3 MILSTRAR satellitter er en integreret del sammen med SATCOM i

atomvåben angrebs kontrol og kommando kommunikationssystem, med

direkte kontakt til NSA/USSPACECOM i Colerado USA).

 

 

 

Derved er Fylingdales ikke blot en overvågningsstation, men en direkte

integreret del af USA Strategic Attack plan og UK's Strategic Defence

Review (se også The new Chapter) samt af NATO's atomvåbenstrategi. En

strategi, der direkte planlægger udviklingen af en kapacitet til at

bruge nye små præcise satellitstyrede atomvåben, og på lidt længere

sigt nye fusions bomber samt en lang række andre våbentyper, som kan

studeres ved at søge under anti-satellitvåben og våbensystemer på

FAS's webside. Dette system bruges til at bestille et atomvåbenangreb

og til at kommunikeret til de hurtigudrykkende fælles tropper, hvor de

end befinder sig på kloden.

 

 

 

Hvad har det egentlig med opgraderingen af Thule radaren at gøre? Der

er nogle spørgsmål, jeg synes bør rejses i den forbindelse.

 

Var vores regering medvidende om MILSTAR systemet i Fylingsdales?

 

Er der kommunikationsantenner, der skal moderniseres i forbindelse med

Thule radarens opgradering? Er der også et SATCOM og et MILSTAR anlæg

på Thule, som vi ikke har hørt om? Eller vil der i forbindelse med

Thule radarens opgradering blive bygget en MILSATCOM, som det nye

færdigmoderniserede anlæg vil blive kaldt ifølge planlægningskontorets

tegninger og oplysninger fra våbenfabrikantens Lockheed Martins

webside. Hvis dette er tilfældet, hvilken andel og kontrol har dansk

militær så hermed?

 

 

 

Ifølge de strategiske planer har kun NCA og USSTRATCOM kontrol og

kommando over disse systemer.

 

 

 

Alene Danmarks regerings godkendelse af at give Grønlands jord til

Missilforsvaret er en beslutning som nu har "installeret"

atomvåbensystemer på Grønlandsk/Dansk område. Atomvåbnene kan affyres

ved hjælp af denne opgraderede radar. Ud fra antagelsen af i

almindelig lovgivning af hæleren er lige så skyldig som tyven, må jeg

antage, at Danmarks regering har gjort sig skyldig i, at Danmark nu er

blevet en del af en strategiplan om at anvende atomvåben til direkte

angreb. Ifølge de nye strategier er man gået bort fra den gamle

afskrækkelses teori, som vi har kendt siden atomvåbnene holdt deres

indtog i Hiroshima den 6. august 1945.

 

 

 

Yderligere kan jeg lige nævne, at Royal Air Force RAF fra år 2030

allerede påtænker at placere de Britiske atomvåben på fly i stedet for

på deres 4 Vanguard (Trident-missil) ubåde. Det vil sikkert både blive

på bemandede fly, og på ubemannede fly til den tid, hvis de bomber de

får udviklet bliver små og lette nok hertil. Trefalgar ubådene år

2016,  Vanguard (Trident) år 2020 og Astude år 2030 vil blive

erstattet af en ny ubådstype under udvikling (MUFC) Maritime

Underwater Future Capacity, hvis rolle formentlig vil blive kontrol-

og kommando center for Joint Forces i de fremtidige krige på jorden og

i rummet.

 

 

 

Det giver i hvert fald mig moralske opstød, at vi igen skal finansiere

dette våbenkapløb. Det giver god grund til at se på udviklingen i et

andet lys. Fremover vil atomvåbnene altså fuldstændigt blive

kontrolleret fra NCA's supercomputere og programmer der styrer

satellitter, som til den tid også vil være moderniseret til at styre

atomvåben affyret fra rummet og fra højteknologiske nye fly, som Joint

Strike Fighteren og Euro Fightere. Flex-skibe bygget i Danmark vil

tage sig af en række andre opgaver i disse fælles operationer.

 

 

 

Dette giver mig anledning til at spørge vores regering om vi, som jo

også er med i Nato's atomvåbenstrategi, har fået indført et dansk

atomvåbensystem eller andel heri af bagdøren på Thule? Hvem er

ansvarlig for en sådan handling og kan stilles til ansvar. De såkaldte

små atombomber er måske nok blevet mindre i størrelse og den

radioaktive grænseværdi er sat ned til 1-5 kilotons, men disse våben

er alligevel helt klart ulovlige og udviklet i strid med alle

traktater. Tænk at vi på Hiroshima dag skal have en sådan meddelelse.

Det er en skændsel og en hån mod befolkningen. Deltagere i en sådan

planlægning får mig til at overveje at indklage de ansvarlige for den

internationale krigsforbryderdomstol for forbrydelse mod

menneskeheden. Planlægning af den slags ulovlige handlinger til skade

for menneskeheden er en forbrydelse klart defineret i international

lov som Nurenberg Principperne og yderligere stadfæstet med

indførelsen af den Internationale Krigsforbryderdomstol i Haag.

 Planlægning er lige så ulovlig som udførelse af selve handlingen.

Disse våben vil ødelægge byer, dræbe i flæng i miles omkreds og sprede

radioaktivitet over større områder. Det skrækscenario, der er tale om,

er at ikke en men et større antal af disse atombomber sættes ind mod

underjordiske mål i bebyggede områder - angiveligt for at bekæmpe

terrorister og deres masseødelægges våben ifølge USA's egen

propaganda.

 

 

 

Jeg mener at Grønlænderne er blevet totalt vildledt. Hvis de tror de

bliver rigere af at have Thulebasen og at denne aftale har noget med

miljøet at gøre ud over at skade samme, så går sandheden nok snart op

for dem. Lad mig citere lidt fra den omtalte rapport side 20, punkt

6.8 om socio-økonomiske anliggender:

 

   Basen vil fortsat blive drevet af RAF folk. (For tiden er der ansat

81 RAF personale, 43 MOD civilt ansatte (herunder sikkerhedsfolk), 85

MOD politifolk og ca. 189 kontraktansatte. Dertil kommer så 1 USA Air

Force Major og 10 kontraktansatte til at tage sig af

kommunikationssiden. De er ikke ansat til at skrive breve når vi

atomvåbenmodstandere kommer med vores protester, men er nok mere til

at holde sig klar ved knappen den dag et atomangreb skal foretages.

Sidstnævnte gør Fylingdales til hvad jeg på godt dansk vil kalde en af

de førerbunkere, som skal anvendes til koordineringen af de fremtidige

militære strategier når slagene skal slås).

   RAF Fylingdales giver arbejde til totalt 409 ansatte og

repræsenterer således en betydning i den lokale økonomi.

   Opgraderingen ændrer ikke antallet af ansatte og totalt vil 75-100

kontraktansatte blive brugt til arbejdet med opgraderingen. (Normalt

er der ca. 20 skiftende kontraktansatte på basen i døgndrift.

   Det midlertidige øgede aktivitetsniveau vil ikke give øget trafik i

området af nævneværdig betydning.

   Der vil derfor ikke blive nogen socio-økonomisk resultat i form af

permanente lokale jobs og muligheder. De nuværende økonomiske og

sociale fordele basen bringer vil fortsætte inklusive niveauet af

ansatte (et område hvor lokale forretningsdrivende i lokale medier i

2002 ellers appellerede kraftigt for en opgradering i håb af forøget

omsætning i erhvervslivet lokalt). I de to år opgraderingen tager, vil

der måske komme et forøget forbrug af lokale ydelser, fødevarer og

andre varer fra kontraktansatte (så som hoteller, pubs, restauranter,

biografer etc.). Dog er omfanget af disse fordele sådanne at de ikke

vil give en forøgelse, der vil kræve nogle nye faciliteter. Det er for

tidligt at fastslå i hvilken grad kontraktansatte fra USA vil bruge

engelske underleverandører.

 

 

 

Jeg har i denne beskrivelse end ikke nævnt strålingsfaren fra selve

radaren, da denne stort set i lyset af den langt større fare USA

strategiske planer udgør en bagatel. Miljøets ødelæggelse fra basen

bliver i denne sammenhæng også en mindre faktor i hvert fald set på

Globalt plan. Disse planer bør stoppes. Folk kan ikke være tjent med

at skulle have fremtiden truet af atomvåben. Enhver fortsat udvikling

og produktion øger risikoen for at terrorister får materialer til at

producere deres egne små atombomber.

 

 

 

Alle dele til militært brug og kontrol af vores rum og

satellitprogrammer, så som Milstar burde forbydes. Hvis USA vil påstå

også at forsvare kommercielle interesser her på jorden og i rummet

gøres dette bedst ved ikke at muliggøre udviklingen af teknologi, der

kan bruges til angreb i og fra det ydre rum.

 

 

 

Med hensyn til den forøgede fare for angreb på såvel Thule som

Fylingsdales Radaren af terrorister eller andre stater, der skulle

ønske disse installationer elimineret. Med hensyn til den reelle

sikkerhed på disse baser, vil jeg blot henvise til Greenpeaces aktion

på basen i Menwith Hill for nogle år tilbage og til min egen lille

indtrængen på Fylingdales basen ved Milstar antennen sammen med en

kollega i Trident Ploughshares i 2003. (Jeg blev for resten på bedste

udemokratiske vis dømt uden selv at være tilsted under retssagen for

denne lille aktion. Gad vist, om jeg var uønsket. Jeg glæder mig til

at høre, hvad min straf herfor bliver en dag, når jeg en dag er kommet

igennem den ventende retssag for min aktion mod RAF Leuchars krigsfly.

 

 

 

I dag kan jeg kun ønske Grønland tillykke med at have indført

atomvåben i en tid hvor atomvåbenstaterne har forpligtet sig til

atomvåben nedrustning under ikke-spredningstraktaten (NPT), som jo

skal forhandles næste forår. Jeg håber i får store fordele heraf, men

ærlig talt så tror jeg i er blevet tørret godt og grundigt - som

sædvanlig. I behøver ikke tænke på jeres efterkommere. De kommer ikke

til som jer at skulle gå gennem årelange retssager om kompensation,

når de ender at stå med kolde fødder ude i sneen. For der bliver nok

ikke mange efterkommere med den fremtid vi kan vente os. Men i kan

trøste jer med, at vi atomvåbenmodstandere i hvert fald vil gøre vores

for at sabotere disse planer. Jeg håber i vil hjælpe hermed de af jer

som trods alt stadig har fornuften i behold.

 

Ulla Røder ,  Ulla Roder  b_u_r_2003@yahoo.dk