Danmark bør nu indarbejde FNs torturkonventioner i straffeloven, Fogh

 

Frederikshavn d. 18.05.04

 

Kære Statsminister Anders Fogh Rasmussen.

 

Vil du godt straks tage initiativ til at Danmark får indarbejdet FNs torturkonventioner i dansk straffelov, idet jeg henviser til at : ".... Danmark er et af de få europæiske lande, der nægter at indarbejde konventionen imod tortur i dansk straffelov. " (citat fra mail fra  Mona Ljungberg, "Støttekredsen for flygtninge i fare" gengivet nedenfor.

 

Også sendt til  en række medborgere i Danmark og deres valgte tillidsfolk i folketingets retsudvalg og integrationsudvalg samt medier

 

Med venlig hilsen

Arne Hansen, Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn

ltf 98425542, post@arnehansen.net

 

(bilag)

On Tue, 18 May 2004 02:01:43 +0200, støettekredsen < mona.lj@get2net.dk  > wrote:

 

http://www.stoettekredsen.dk

 

Sendt til støttekredsen, organisationer m. fl. samt pressen

 

Artighederne vælter frem i disse dage. Først foto af amerikanske soldaters tortur, Bushes afstandtagen og så ordren, der alligevel kom oppe fra og kunne tilgives, dernæst oplysninger om engelske soldater, der også udøver tortur, og endelig en dansk oberstløjtnants absurde forsvar for tortur, hvis torturen bare holdes hemmelig. Midt i det hele sparkede et par danske soldater ind som en fodnote, at de såmænd ikke havde veget tilbage fra at  sparke og skubbe de irakiske kvinder.

 

Forklaringen der følger med fra soldaterne og undskylder alt: "De er anderledes end os, og mændene der nede  siger, at det er bedre at sparke og skubbe  til kvinderne, fordi vores blikke gør dem skamfulde... og når man står der i 60 graders varme i lugten af benzin, så er tolerancetærsklen ikke helt i top..."

 

- Tja, når man står der i 60 graders varme i lugten af benzin, så er tolerancetærsklen sikkert ikke helt i top, heller ikke hos de irakiske kvinder, der jo er udsat for den samme hede og benzinlugt som de danske soldater, og tilmed er tvunget til at stå der i en kø måske forgæves. -  Men han har geværet og den fysiske overmagt, og når nu de irakiske mænd selv siger, at irakiske kvinder ikke føler det skamfuldt at blive sparket og skubbet, de er jo muslimer, så kan man vel godt. ikk? Heden og benzinlugten og magten animerer ikke til at tænke i alternativer.

 

Men søde drenge er de, vi skal ikke klage, de udøver kun hårdhændet behandling, spark og skub, slag med nogle kæppe, ikke andet. Vel ikke så slemt i disse dage, hvor vi ser langt mere uhyggelige billeder (de danske spark og skub har vi end ikke set billeder af) og en oberstløjtnant og et medie som TV stiller absurde spørgsmål om tortur mon ikke i nogle tilfælde kan være nødvendigt, så nogle flere kan komme i tvivl. 

 

- Absurde, fordi realiteten er, at der udøves utroligt meget tortur rundt omkring i verden, og at det hidtil ikke har gjort verden til et mere fredeligt sted at leve i. Tværtimod.

 

- Absurd, fordi mange af de mennesker, der udsættes for tortur er uskyldige mennesker, der for at slippe ud af torturens helvede ofte er villige til at erklære sig skyldige i hvad som helst. Angive andre uskyldige mennesker, angive begivenheder som aldrig skal finde sted og som de intet aner om, kun for at tilfredsstille deres bøddels ønske om oplysninger og slippe fri. Man kan altså ikke regne med de oplysninger, som man får af et menneske, der er udsat for tortur. Bødlen kan måske bilde sig selv ind, at han eller hun igennem udøvelse af tortur beskyttede nogle uskyldige mennesker, - men kun indtil bomben sprænger. Og bomber er der sprunget mange af, springer der fortsat mange af til trods for  al den tortur, der udøves i verden. I Irak førte torturen ikke til fred, eller til at amerikanerne vandt irakernes hjerter, eller for den sags skyld den øvrige arabiske verdens. Vender vi blikket imod Afghanistan er resultatet af tortur det samme. Egentlig siger det sig selv, man vinder ikke

folks tillid eller hjerte ved at mishandle dem.  Tortur er terror - og terror avler terror, ønsket om hævn.

 

Men et eller andet sted er det så alligevel forståeligt, at oberstløjtnanten udtalte sig i god tro, om at hans udtalelser ikke ville få konsekvenser for ham selv. -  Fra den danske regering sendes dobbeltsignaler. Regeringen har så sent som i marts i år afvist at indarbejde FNs torturkonventioner i dansk straffelov.

 

Danmark er et af de få europæiske lande, der nægter at indarbejde konventionen imod tortur i dansk straffelov.

 

Anbefalesværdig litteratur: Ondskabens Banalitet af Hannah Ahrendts. Fra Eichmann processen, den autoritære personlighed.

 

Med venlig hilsen

bestyrelsen for støttekredsen til flygtninge i fare.

 

http://www.stoettekredsen.dk

 

 

Støttekreds:

Anders Chr. Jensen, Anders Stefansson, Anne Cathrine Valeur, Anne Line Dalsgaard, anne Märcher,  Anny Andersen, Anton Dekkers, Arne Hansen, Asta Land olesen, Benny E. Andersen, Bent Børresen, Bente Schwartz, Birgitte Petersen, Birgitte Romme Larsen, Birthe N. Jensen, Bjarke Slot, Britt Norr Jensen, Carsten Lunbding, Cecilie Nissen, Charlotte Kirkegaard, Christian Bundgaard, Claus Asp, Claus Fjeldgaard, Deas Seidenfaden, Ea Suzanne, Erlend Mo, Flemming Bryde Hansen, Flemming Leer Jakobsen, Fodboldgruppen "Kafka", gorica Dimitrihjevic, Græsrodsfonden, Hagens Fond, Hannah Ziadeh, Helene Hindberg, Helga Berg, Helga Lied, Helle Frehr, helle Nielsen-Mohammed, henrik Lyk, Hewi Babakhan, Jytte Bergdam, Karim, Hørups fond, Kasper Rasmussen, Ibrahim, Ida H. Jakobsen, Idun Varvin, Inge Gregersen, Inge Hindberg, Ingrid Steinitz, Den irakiske menneskerettighedsforening i Danmark, jakob Cool, Jakob Neerup, Jakob Stouman, Jan Trier, Jens Galshiot, Jette Nielsen, Johanne Ihle, Jonathan lundgren,

jonna gram-petersen, Joan Bach Ludvigsen, Kamilla Lange, Kamilla Pedersen, Karen Busk_Jepsen,  Karen Christiansen, Karin Annelise Dyhr, Karsten Fledelius, Kathrine Krøijer Hørsted, Katja Ludvigsen, Katrine Johansen, Katrine Madsen, Kirsten Bindstrup, Krista Norgaard, Lars Bohn, Lars Henning Rossen, Lauri Dammert, Lave K.Broch, Lene Bach,  Lene Christensen, Lin Solvang, Lis Bach, Lis Randhi, Lise Ina Hansen, Lise Nordstrom, Liv Gunnarsen, Lotte Pedersen, Malene Fenger-Grøndahl, Marco Malcorps, Mathilda Feldthaus, Merete Hansson, Michael Bernht, Michael Olsen., mona ljungberg, Morten Larsen, Morten Sigsgaard, Murernes Fagforbund, Nasser Mohammed, Nicolai Aaen, Nicole, Nicole Breckau, Niels K Hansen, Nina Bach, Nina Klok, Ole Klammer, Ole Vedel, Pamela,  Per A. Jensen, pernille Neergaard, Peter Duetoft, Peter Heigaard Laursen, Pia Handberg Nielsen, Pædagogisk Kartel, afd. 6, Rebecca Frederiksen, Rikke Jespersen, Rikke Lange, Rikke Thomsen, Roland, Roma-foreningen i Danmark,Saied

Hosseini Mehr, salman Ibrahim, SAmir Behric, Sigurd Handrup, Sine Plambech, Steen Andreasen, Stinne Foens, Susana Ritius, Susanne Bartram, Saad Al-Zubeidi, Tania Kristiansen, Thomas lekfeldt, Tina Sørensen, Torben Bergdam, Trine Bech, uschi Tech, Villo Sigurdson, Yngve Fobian, Wisti-fonden for international forståelse.

 

 

Reaktioner

 

Justitsministeriets reaktion d. 27.05.04:

 

To: <um@um.dk>

Subject: VS: Danmark bør nu indarbejde FNs torturkonventioner i straffeloven, Fogh

From: "Karina Kejser" <KKE@jm.dk>

Date: Thu, 27 May 2004 11:12:02 +0200

Cc: <post@arnehansen.net>

 

Sendes til Udenrigsministeriet til videre foranstaltning.

 

Med venlig hilsen

Ministersekretær

Morten N. Jakobsen

 

Læs Afvisende Svar fra Justisministeriet d. 3.06.04 på

040603SvJustisminTorturkonvention.tif