On Wed, 28 Apr 2004 20:30:38 +0200, "Birgit og Geo Horn" <bghorn@mail.mira.dk> wrote:

 

Birgit Horn appellerer om at ændre Danmarks følgagtige politik overfor USA

 

ÅBENT BREV TIL UDENRIGSMINISTEREN

 

Udenrigsminister Per Stig Møller.

 

Irene Khan, international generalsekretær for Amnesty International påpegede i week-enden, at koalitionsstyrkernes drab på civile sker ustraffet. Der har været rapporter om mishandlinger og tortur, nogle endog med døden til følge. Mange er internerede uden rettergang.

 

USA har erklæret, at målet med invasionen i Irak var at fremme menneskeretssituationen i landet. Men befolkningen er ikke vidne til en promovering af menneskerettigheder, men til dobbeltmoral, siger Irene Khan.

 

Irene Khan kritiserer EU-landene for at være konfliktsky i forhold til USA. Det gælder både i FN´s Sikkerhedsråd og i FN´s Menneskerettighedskommision.

 

 Israels ministerpræsident Ariel Sharon føler sig ikke længere forpligtet af sit løfte til USA´s præsident George Bush om ikke at dræbe palæstinensernes leder Arafat.

 

En af Arafats rådgivere siger der er tale om en eskalering, der vil føre til øgede spændinger.

 

52 tidligere ambassadører, højkommissærer og guvernører har sendt Tony Blair et brev med sønderlemmende kritik af Blairs støtte til USA´s linie i Irak og Palæstina-konflikten. De opfordrer Blair til at påvirke amerikansk politik i Mellemøsten, fordi de ser med stadig større bekymring på den politik, der bliver ført.

 

Naturligvis kan også vi kun se med dyb bekymring på, hvordan den førte politik fra USA´s side med støtte fra den danske regering kun fører til øget had mod Vesten med terror som en naturlig følge.

 

Derfor retter vi en indtrængende appel til dig om at lytte til den kritik, som fremgår af ovenstående og vi kræver, at du arbejder på at ændre den følgagtige danske kurs overfor USA.  

 

Birgit og Geo Horn