Program for en

offentlig høring om Irakkrigen

Christiansborg, Landstingssalen den 15. april 2004

 

Mødeleder: Kai  Lemberg, prof., formand for Grundlovskomitéen 2003

 

Formiddag (9.30-13.00) på engelsk

(Mødetid 8.45)


Begrundelserne for den militære intervention, baggrunden herfor og det politiske og etiske ansvar samt krigens og besættelsens konsekvenser og perspektiver for det irakiske folk.

 

 

 

                   Kort pause

 

 

 

20 minutter til hver taler; 15 minutter efter hver taler til spørgsmål fra journalisterne Pernille Bramming og Dorrit Saietz, politikere og salen.

 

 

13.00-14.00:  Frokostpause

 

Eftermiddag (14.00-17.00) på dansk


At få belyst de retlige rammer (lovligheden) for beslutningen om dansk krigsdeltagelse i forhold til FN og folkeretten og i sammenhæng med dansk ret i øvrigt (grundlov, lovgivning mv.).

 

 

 

                   Kort pause

 

 

 

 

20 minutter til hver taler; 15 minutter efter hver taler til spørgsmål fra journalist  Pernille Bramming, jurist Peter Arnborg, politikere og salen.

--------------------

Efter høringen: Kort pressebriefing
--------------------


Arr: Grundlovskomitéen 2003 vedr. Irakkrigen


Tilmelding senest den 10 april. Meddel navn og adresse enten på telefon 38 28 26 20 eller gk03hoering@danirak.dk