03.12.02 dagsavisen, Oslo

 

-       USA vil skremme, mener norske forskere

-          USA vil skremme andre land med sine atomplaner, tror norske forskere.


 IVAR A. IVERSEN

- Dette kan godt være en bevisst lekkasje fra amerikanske myndigheter for å fortelle at de ikke utelukker å bruke atomvåpen mot sine fiender, sier seniorforsker Ola Tunander ved Fredsforskningsinstituttet i Oslo.
     
     Han understreker at det helt siden atomvåpenet først ble utviklet, har eksistert planer for å bruke våpenet.
     - For at atomvåpen skal virke avskrekkende, må det jo finnes en trussel om å bruke dem. Spørsmålet er om USA nå er mer villige til å bruke atomvåpen enn før, sier han.
     Tunander er ikke sikker på svaret. Han poengterer at hvis USA utvikler nye og mindre atomvåpen som kan brukes til å bombe for eksempel underjordiske hulekomplekser, kan terskelen bli lavere for å bruke atomvåpen.
     - Men USA ville få voldsomme reaksjoner om de skulle finne på å bruke atomvåpen i dag. Selv om USAs politiske ledelse kan virke blinde for hva omverdenen mener, tror jeg ikke de vil ta sjansen på noe slikt i dag, sier han.
     Forskeren utelukker ikke at lekkasjene om USAs atomvåpenstrategi er en del av planene for et angrep på Irak.
     - Også før Gulfkrigen i 1990 kom USA med trusler om å «gjengjelde med samme mynt» hvis Irak brukte masseødeleggelsesvåpen, sier Tunander.
     Selv om målet med lekkasjene er å skremme andre land fra å bruke atomvåpen, kan effekten være motsatt.
     Seniorforsker John Krister Skogan ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt mener det er uheldig hvis USA gir inntrykk av å senke terskelen for bruk av atomvåpen.
     - Det skaper et inntrykk av at USA er i ferd med å utvide bruksmåtene for atomvåpen. Dette er i strid med de målene de aller fleste land har om å stanse spredningen av atomvåpen, sier Skogan.