On Fri, 7 Nov 2003 22:36:30 +0100, "Gerd Gottlieb" <gerdg@mail.dk> wrote:

 

Åbent brev til statsminister Anders Fogh Rasmussen

 

Vi er en gruppe borgere i Søllerød, der deler kommune med dig, som er dybt foruroligede over din og din regerings politik, når det gælder Irak og den danske krigsdeltagelse.

  I din åbningstale i Folketinget den 7. oktober indledte du med at sige, at “Danmark står stærkt. Vi er ét af verdens bedst fungerende samfund. Vi er respekteret i verden. Vi har meget at være stolte over.”

  Men er det nu rigtigt? Vi er i hvert fald - som borgere i Danmark - dybt beskæmmede over, at Danmark sluttede sig til “de store” og gik i krig mod Irak, og den holdning er vi ikke ene om. Eller for at citere den tidligere FN-chef i Irak Hans-Christof von Sponeck, der i Ekstra Bladets hvidbog “Løgnen om Irak-krigen” siger:

  “Det er en af min FN-karrieres absolut største skuffelser at se statsminister Rasmussens regering opføre sig så vildledende og se, hvordan de gik op mod det flertal af befolkningen, der trods alt ikke ønskede denne krig.”

  I udenrigsminister Per Stig Møllers argumentation i Folketinget for beslutningen om “dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak”, (18. marts), er det Saddam Husseins besiddelse af masseødelæggelsesvåben, der anvendes som begrundelse for, at Danmark er blevet en krigsførende magt.

  Denne begrundelse har imidlertid vist sig at hvile på et særdeles løst grundlag, og der har fra mange sider lydt krav om en grundig undersøgelse af hele beslutningsforløbet, eftersom krigsdeltagelse er en af de mest skæbnesvangre beslutninger et land og en befolkning kan komme til at stå overfor.

  En sådan undersøgelse har du indtil for kort tid siden afvist, idet du har hævdet, at “der ikke er stukket noget under stolen” og at en graven i fortiden er det rene ”juristeri”.

  Imidlertid kan vi i ”Politiken” (5.11) se, at du langt om længe åbner døren på klem til en høring, som vi går ud fra vil kulegrave hele beslutningsgrundlaget. Her er det afgørende, at du selv er rede til at deltage og besvare spørgsmål om det forløb, der endte med, at Danmark gik i krig.

 

“Søllerød-borgere for en uvildig undersøgelse af beslutningsgrundlaget for at gå i krig mod Irak”: 

 

 Benny E. Andersen, Hans Peter Augustesen, Bente Begtrup, Susanne Brammer, Eva Broby Johansen, Frede Bro-Rasmussen, Inger Bruun, Nanna Carlsen,Tom Christiansen, Bodil Dreyer, Ole Engberg, Kirsten Freisleben Sørensen, Gerd Gottlieb, Nanna Gudmundsen, Jens Hallin, Helle Hinge,Ulla Hjort, Ellen Ingerslev, Kjeld Jakobsen, Inger Kjeldahl,  Katja Klerk, Erik Køhler, Ditte Laursen, Nina Lautrup Larsen, Benny Lihme, David Liversage, Toni Liversage, Dennis Mogensen, Grete Mogensen, Annelise Møller, Margit Nielsen, Sus Plum, Tove Ravn, Anne Rindung, Helle Rosby, Sven Rosby, Eva Rude, John Saietz, Lizzie Saietz, John Vestergaard, Cecilia Virgin, Anne Louise Wallin, Karen Willadsen,

 

Søllerød den 7. november 2003