Tanker fra Vestre Fængsel Af Rune Eltard-Sørensen - Protest Byretten 27. maj

 

From: STOP TERRORKRIGEN <stop_terrorkrig@yahoo.dk>

Date: Thu, 22 May 2003

 

Tanker fra Vestre Fængsel

Af Rune Eltard-Sørensen

pt. Vestre Fængsel

 

Da den danske regering, imod den danske befolknings vilje, valgte at deltage militært i USA’s imperialistiske krig mod Irak, blev den internationale ”krig mod terror” et dansk anliggende. Fra da af var vi gået fra blot at være tilskuere til den amerikanske statsterror, til aktivt at deltage i den.

Forestillingen om at terror udelukkende er et fænomen praktiske af gale og desperate enkeltindivider, er utilstrækkelig og naiv. For det første er langt de fleste terrorister finansieret eller beskyttet af stater. For det andet er denne ensidige fokusering på påstået individuel terror med til at flytte focus fra den mest udbredte og farligste form for terrorisme, nemlig statsterrorisme.

Terror, defineret som, med vold og magt, at skræmme en civilbefolkning, for at kunne opnå politiske eller religiøse mål, er en integreret del af enhver krig. Krigen mod Irak er da heller ingen undtagelse. Saddam Hussein er, som mange af sine håndlangere, gået fri, mens den irakiske civilbefolkning betaler prisen for endnu et korstog.

Erkendelsen af, at krigen mod Irak reelt er et angreb på civilbefolkningen, er ingen humanistisk abstraktion, men en nøgtern identificering af en krigs natur.

At krigen mod Irak skulle være udtryk for en hidtil uset og helt unik form for ”demokratisk terrorisme” er, udover at være en selvmodsigelse, direkte løgn. Et flertal af verdens befolkning er imod krigen eller finder den enten unødvendig og/eller umenneskelig. At den amerikanske og danske regering skulle kunne opveje det åbenlyse demokratiske underskud er en joke. George W. Bush er præsident på grund af valgfusk, og Fogh og co. havde ikke kun et snævert folketingsflertal bag sig, men også flertallet af den danske befolkning imod sig.

Men magt giver ret i den nye post-11. september verdensorden. Ligesom krig kaldes frihed kaldes terror for demokrati. Vi befinder os i en George Orwellsk virkelighed hvor den blodige og demagogiske permanente ”krig mod terror”, er blevet synonym med frisind, humanisme og demokrati.

Sandheden er som sagt krigens første offer. Men vi er mange der ikke vil spises af med, endsige forholde os passivt, til magthavernes presse-briefings om verdens gang. Kald det bare ungdommelig idealisme, men vi vil ikke se passivt til mens vore brødre og søstre dræbes for at udvide det amerikanske imperium.

Vores maler-happening på Christiansborg d. 18/3 er blevet kaldt udemokratisk og bliver af myndighederne takseret som vold. For at noget kan kaldes udemokratisk og voldeligt må det have et modstykke som kan defineres som demokratisk og fredeligt.

En danske deltagelse i krigen mod Irak er hverken demokratisk eller fredelig. Den er terroristisk og voldelig. Vores happening var bevidst ikke-voldelig og et råb, et krav om fred og respekt for det fredselskende flertal i Danmark, Europa og verden.

Ligesom et eventuelt malingkast mod Hitler og Goebbles i starten at 40’erne, historisk set ikke ville blive betegnet som udemokratisk vold, men en legitim handling mod vold og terror, ja så vil den også frikende os.

 

Artiklen kan ses her

http://www.stop-terrorkrigen.dk/emner/fred_dk/030522_rune_eltard_tanker_fra_vestre.htm

 

Se også

http://www.stop-terrorkrigen.dk/emner/aktioner/030331_malerkampagne.htm

 

- om protesten foran Byretten under retssagen den 27 maj kl. 9-16 og andet materiale om maleraktivisterne

 

Protestdag foran Byretten

v. Domhuset, Nytorv, København

 

Tirsdag den 27. maj kl. 9-16+

 

Retssagen mod de to maleraktivister Lars Grenaa og Rune Eltard-Sørensen indledes kl. 9.30 og forventes afsluttet med dom i løbet af dagen.

Solidariteten vil vise sig hele dagen uden for retten gennem mange forskellige aktiviteter.

 

Foreløbige indslag:

 

Fra kl 9 Vagt foran byretten, organiseret af Globale Rødder

Fra kl 9 Røde håndtryk, organiseret af FredsVagten

Diverse andre events

 

Kl 14 Koncert med The Movement (planlagt)

 

Kl. 14.30-15.30

PROTESTMØDE

 

Taler og indslag bl.a. Anne Marie Helger, Bjørn Elmquist, Dorte Grenaa, Globale Rødder og andre

 

Der vil hele dagen komme rapporter fra retssalen

 

Løbeseddel i pdf kan downloades her

 

http://www.stop-terrorkrigen.dk/pdf/lars%20og%20rune%20folder.pdf

 

Plakat her

 

http://www.stop-terrorkrigen.dk/pdf/plakat%5B1%5D.pdf

 

Støttekomiteen for Maleraktivisterne

 

 

 

Kommentar – og om Ulla Røders nedrustning af tornado fly som hun stadig er fængslet for

. (af Arne Hansen):

 

På opfordring videresender jeg ovenstående. Dog må jeg pointere, at jeg ikke selv kan forsvare malingaktionen som sådan, da den fysisk krænkede en persons integritet. Selvom det milde fysiske overgreb som sådan kan siges at være harmløst i relation til at det, om end selvbestaltet, var tiltænkt at symbolisere et frustreret befolkningsflertals holdning til deres statsministers krigserklæring, og måske faktisk kan have tjent som lynafleder, så kan et planlagt overfald med malingkast næppe umiddelbart hævdes at leve op til Mahatma Gandhis opfattelse ”at fred er vejen til fred", som er udgangspunktet for min vurdering af  om en aktivitet tjener det langsigtede arbejde for en positiv fred uden hverken strukturel eller personlig vold.

Som middel brugte Gandhi civil ulydighed, forstået som ikke-voldelige handlinger begået af etiske samvittighedsmæssige grunde og i fuld åbenhed, samt med et politisk retfærdighedsmål. Debatten må så gå på hvorvidt malingsaktionen var ikkevoldelig. Her kan nogle pragmatikere akceptere aktioner, der i den givne situation ”giver mindst mulig lidelse for alle”. Men det argument er vel netop det som krigstilhængerne bruger til at forsvare deres ”civile ulydighed ” overfor det internationale retssamfund  i form af FNs regler.

 

Men når det er sagt, så er på den anden side myndighedernes reaktion mod de ungdommelige aktivisters mediehappening helt ude af proportioner og må provokere os til at gøre opmærksom på, at det nu har vist sig at krigserklæringen og krigen byggede på bedrag og mediemanipulationer af os jf også irakernes aktuelle modvilje mod besættelsesmagten og det kaos den har skabt. 

Og paradoksalt nok har billedet af  den danske statsminister i ”krigsmaling” som er vist i medier jorden rundt så  faktisk fungeret ”fredsskabende” ved at nuancere verdensoffentlighedens ”fjendebillede” af det krigsliderlige Danmark.

 

Jeg vil her opfordre til også at sende en tanke til den danske fredsaktivist Ulla Røder, som nu har siddet i et engelsk fængsel siden d.11. marts  fordi hun ”nedrustede” en tornadojager  kampklar til krigen mod Irak og derpå satte sig til at vente på, at ”hærværket” ville blive opdaget.

 

Man kan læse Ulla Røders egen begrundelse på

 http://www.arnehansen.net/030312Roder-nedrustet-fly.htm

 

Ulla Røder begrunder også sine ikkevoldelige direkte aktioner i Nürnberg-krigsforbryderdomstolens betoning af den enkeltes ret til at sige fra og ansvar for at  forhindre menneskeretsstridige ordrer og handlinger, der strider mod international lov.

 

Ulla Røders organisation Trident Ploughshares skelner skarpt mellem hærværk på masseødelæggelsesvåben og fysisk vold mod personer, som man aldrig har brugt.

 

 Dette kan også have været et ekstra moment, da Ulla Røder som en af ”The Trident Three”  i 1999 blev frikendt for deres direkte aktion med hærværk mod militære laboratorier for at stoppe søsætningen af den 4. atomvåbenbevæbnede Trident ubåd.

 

Frikendelsen skete med henvisning til den internationale Domstols(ICJ) kendelse fra 1996 om at udvikling, besiddelse og brug af atomvåben var ulovlig, fordi de ikke kunne skelne mellem militære og civile mål med drab af en masse civile uskyldige mennesker til følge.

 

Man kan straks læse mere om retssagen på  http://www.peaceweb.dk/ulla.htm hvor følgende citat er fra:

 ” Sheriff Gimblett said she accepted the argument put forward by defence advocate John Mayer, who said Trident was illegal under international law and the women were acting simply to prevent a crime.
Court of justice Mr Mayer said a ruling by the International Court of Justice in 1996 made Trident and all nuclear weapons illegal.
This meant the women had basically committed a crime but were acting to prevent other crimes taking place and so in Scots law should be acquitted”

 

Bogen om retssagen,  “Nuclear Peace the story of The Trident Three” skrevet af forsvarsadvokaten John Mayer, kan købes på http://www.visionpaperbacks.co.uk/home.php for 15 pund     

 

Mht retssagen på tirsdag d. 27. maj, så skulle den danske regering hellere skynde sig at løslade de 2 unge aktivister, da en uafhængig domstol næppe kan finde begrundelser i dansk lov for de 2 en halv måneds fængsel i uvished, som de unge allerede har fået.

 

Der er jo også en anden retssag på vej. Statsministeren er jo (vist fra flere sider ved at blive) anmeldt til den internationale straffedomstol for som igangsætter af en ulovlig krig at være krigsforbryder ….

 

Måske kunne det være i  Foghs egen interesse at indgå i en ikkevoldelig mediations-løsning på mellemværendet med de unge der smed maling på ham. Hent assistance hos den internationalt anerkendte norske professor Niels Christie hertil – eller den danske ekspert Hans Boserup !

 

Med fredelig hilsen

Arne Hansen