Stop missilforsvaret som blot er indpakningen på USA's imperialistiske stjernekrigsprojekt

 

Oplæg på møde i Århus unge for fred  og  Århus Uni mod Krig mandag d. 5. maj 2003

 

Fredsbevægelsen må holde verdensopinionen i gang med at presse både amerikanske og europæiske og alverdens (valgte) politikere til at samarbejde ud fra indsigt i fælles interesser så oprustning og våben – i det mindste masseødelæggelsesvåben - bliver opfattet som ressourcespild og uetisk.

 

Men det lyder jo utopisk i dag, men det er fordi vi er blevet så vant til at se bort fra den strukturelle vold med dens 100000 daglige ofre pga. fattigdommens sult og sygdom eks malaria og Aids og de riges ligegyldighed, - ja og  pga. konservative holdninger i de fleste lande til specielt kvindernes lidelser jf.

http://arnehansen.adsl.dk/020502GAltung-verdens-uorden.htm

 

Vi må interessere os mere for den fortløbende globale udvikling der gennem  at vedligeholde, skabe og institutionalisere ulighed og undertrykkelse i verden er med til at skabe  denne indirekte strukturelle vold . For Johan Galtung er der tale om strukturel vold, når der er menneskelige lidelser og manglende opfyldelse af elementære behov som kunne være undgået ved en økonomisk udjævning og en politisk omprioritering af ressourceanvendelse fra økonomisk,  politisk og militær dominans til konstruktiv brug på menneskers elementære behov

 

Den 11. september 2001 døde der 3000 mennesker som følge af fanatiske terroristers afskyelige direkte vold mod personer. Men den indirekte strukturelle volds 100.000 dødsofre – også denne dag blev ikke nævnt i medierne. Det blev tabu i den offentlige debat – på trods af, at den stadig mere ulige fordeling af magt og ressourcer, som er årsag til den strukturelle volds dødsofre,  også er den egentlige baggrund for at nogen kunne hitte på terrorangrebet mod symbolerne på dem der har magten og dermed ansvaret for omfanget af den strukturelle volds lidelser, frustrationer, had og overdrevne fjendebilleder og religiøst opium.

 

Fredsbevægelsens modstand mod krig, den direkte personlige  villede vold, må indarbejdes og samarbejdes med  andre globale bevægelsers og hjælpeorganisationers mål om en mere globalt solidarisk fordelingsmæssigt retfærdig og mere mangfoldig og ligeværdig verden uden fjendebilleder.

 

Det er nemlig en  forudsætning for en varig positiv fred uden den vold og tvang, som netop er kendetegnet ved det negative amerikanske fred-projekt,  som Bush-regimet er gået i gang med at realisere med støtte fra Blair og Fogh

 

Det bliver en negativ imperialistisk voldsfred med forebyggende  krige som vi  lige har set mod Irak., og  som vores statsminister trak Danmark med i. Og som vi , som del af den rige verden der har noget at miste hvis vi skulle dele ressourcer med verdens fattige,  nu  tilbydes at nyde godt af , hvis blot vi altså overlader roret til de konservative kristne fundamentalister i guds eget land og siger ja til at bruge Thule til stjernekrigsprojektet

 

Ja for i øjeblikket er der åbenbart mange mennesker i den rige verden der er blevet så bange og kyniske efter 11/september-mediestuntet at de åbenbart er parat til at overlade deres egen og dermed verdens sikkerhedsmæssige skæbne til Bushklikens magtliderlige mænds imperialistiske  stjernekrigsprojekt. Det kaldes godt nok  beskedent for et missilforsvar, men reelt skal det cementere USA's militære eneherredømme gennem at give USA den usårlighed , som er en forudsætning for at kunne angribe omkostningsfrit, når det anses nødvendigt  for at kunne varetage egne nationale interessser f.eks i råderetten over verdens resssourcer og i indretningen af verden i den igangværende globaliseringsæra

 

Aktuelt mener jeg det nu drejer sig om at få fortalt alle, at missilskjoldet er en integreret del af stjernekrigsprojektet, som drejer sig om at USA vil skaffe sig absolut kontrol over verden og dens ressourcer med brug af rumbaserede offensive våbensystemer – også evt til forebyggende angreb. Vasalstaten Danmark er jo blevet bedt om reelt at sige betingelsesløst ja til dette stjernekrigsprojekt i løbet af meget kort tid – skal vi finde os i det ? I må læse  ”fredens missiler”, Informations temanr d. 25. april, som kan bestilles på forlag@information.dk eller hentes fra hjemmesiden ved at søge på Fredens missiler …

 

Ja det var den korte version . Og nu vover jeg så en uddybning uden at jeg ved hvad I har brug for at vide og om jeg kan levere det.

 

Nå jeg skulle egentligt starte med Irak-krigen. Med starten af Irakkrigen føler jeg mig bekræftet i , at  den nuværende Bush-administration opfatter sig som repræsentanten for guds udvalgte folk med ret til at herske over hele verden som de nu med deres konservative magttænkning mener  det er bedst for alle , men i praksis kun for den amerikanske økonomiske og politiske elite.

De skriver det jo selv bramfrit før de kom til magten i rapporter jf f.eks. http://informationclearinghouse.literati.org/

 

Man bruger udbredelse af demokratiets og markedsøkonmiens velsignelser som legitimereing, men  USA og især  de store koncerners økonomiske  interesser er den reelle årsag pga deres indflydelse på det politiske liv bl.a gennem valgstøtte

 

Så Det ser ud til at det bliver en Besættelse af Irak indtil der kan vælges en USA-venlig vasalregering, der vil acceptere amerikanernes  privatisering af olien så den kommer på amerikanske hænder og en amerikansk militærbase, som kan bruges som stok i Mellemøsten.(Altså ligesom vores Fogh, der jo giver Bush alt hvad han beder om  og nu også en opgradering af Thulebasen til missilforsvar - læs rumkrig)

 

Bush-regimet satte jo kun vagt om olieministeriet, mens man opfordrede irakere til at storme øvrige regeringsbygninger og Iraks kulturelle skatte, medens vi blev fodret med misvisende billeder om nedrivning af Saddam Hussein og hyldest til de amerikanske befriere.

 

Heldigvis kan misinformationer nu hurtigt korrigeres via internet og emails. Selvom det ofte er svært og langsommeligt at få TV til at korrigere.

 

Men Fogh tror jo stadig på amerikanerne og desværre er modstanden mod den ulovlige krig udenom FN faldet fra 70 til godt 40-45%. Saddam Husseins fald kan åbenbart legitimere  over 2000 dokumenterede civile dræbte. Måske fordi TV ikke ville vise os realiteterne fra bombekraterne og sygehusene. De krigsførende danskere skal se konsekvenserne af den krig de støtter, siger de irakiske flygtninge til mig .

Min lykke skal ikke skabes ved at mine landsmænd skal dø sagde en anden

 

Hvorfor skulle der gå så lang tid før der kom lys og vand igen , først samme dag som den amerikanske statholder ankom til Irak.

Nu får Danmark så en tjans som skraldemand efter vore amerikanske venners svineri. Det bliver vi nok nødt til at støtte, som fredsfolk der altid har gået i gang med at hjælpe ofrene fra de krige de ikke kunne forhindre.

Selvom vi ikke må glemme de 100000 for mange dødsfald om dagen pga den strukturelle vold . Det er jo det Læger uden grænser vil fortælle, når de påpeger de meget værre humanitære katastrofer i f.eks Afrika, som  det er umuligt at skaffe hjælp til.

 

Med Saddam Hussein ryddet af vejen så må banen være fri for krigsherrrerne BUSh Blair og Fogh til  at skaffe en retfærdig fred mellem Israel og Palæstina, men Bush har mere travlt med at presse Syriens og Libanons regeringer til at forbyde grupper der er aggressive mod Israel, hvilket kan friste magtmennesket  Sharon til at fortsætte sin uforsonlige undertrykkelsespolitik – jf senest hans rydning af de internationale fredsvagters kontor

 

 En gruppe nordiske kvinders menneskerettighedsmarch til september skaber forhåbentlig  mere opmærksomhed på denne nu næsten glemte konflikt hvor det ikke er Israels daglige strukturelle vold  med diskrimination og undertrykkelse men kun desperate palæstinenesiske selvmordsbomber, den personlige vold,  der kan trække politikerne til skærmen

 

Dog godt at USA nu vil trække sine baser ud af Saudiarabien. Specielt når USA ikke plejer at forlade sine baser igen jf Thule.

 

 Fredsforskeren Johan Galtung foreslog straks efter terrorangrebet d. 11. september 2001, at Bush skulle trække amerikansk militær ud af Saudiarabien som en forstående og indrømmede gestus og overfor de muslimske befolkninger, som opfattede det som en provokation at amerikanerne blev i det muslimske land – også efter at baserne havde tjent deres officielle formål,  at smide Saddam Hussein ud af Kuwait.  Galtung mente , at denne amerikanske arrogante undladelsessynd  gødede jordbunden for rekruttering af  saudiarabere  til 11 sept – terrorangrebet

 

Men den selvretfærdige opfattelse af at være Guds eget udvalgte folk med ret til at beherske verden gjorde åbenbart de n amerikanske ledelse blinde herfor og blinde for at USA selv havde støttet  både Bin laden, Teleban og Saddam Hussein så længe det var i USA's interesse.

I stedet skulle der føres forebyggende krig for at fortælle alverden at det var USA der bestemte og at det var bedst for alle at affinde sig med det – ligesom Fogh for længst har gjort Danmark til en amerikansk vasalstat.

 

Når USA alligevel rejser er det vel fordi man nu også kan lave baser i Irak og fordi man er bange for borgerkrig i Saudiarabien. Måske  har Bush-administrationen alligevel lært noget ? vi skal jo også passe på ikke at udvikle overdrevne og fastlåste fjendebilleder.?

 

Ja I spørger om Irak er blevet befriet eller besat . det spørgsmål vil jeg gerne gå videre til irakerne. De irakere jeg kender var alle imod krigen og det var de for resten også i 1991 under den forrige krig.

 

Dengang fandt jeg ud af hvor meget man i mellemøsten hader og mistror amerikanerne og englænderne uanset om man havde været nødt til at flygte fra Saddam Husseins rædselsregime eller kom fra den iranske ayatollah Khomeinis, som Saddam Hussein havde overfaldet med amerikansk velsignelse. Dog tyder mest på at irakerne opfatter det som en besættelse . Fredsforskeren Jan Øberg, der har været i Irak flere gange,  har forudsagt at irakerne vil gøre oprør.

 

Men i den danske antikrigsbevægelse er det ikke nok at sætte sig ned og vente på at der bliver en ny krig at reagere på. Undskyld, det er at undervurdere antikrigsbevægelsen. Den var jo i gang lang tid før krigen for at forhindre den. Det lykkedes desværre ikke bl.a. pga. af europæiske ledere som Fogh løb Bush ærinde og sammen med andre lande hyttede deres eget skind ved at følge den stærkeste eller bare lade stå til. Fogh forsømte at prøve at samle EU til alternative forhandlingsløsningerløsninger.

 

Til gengæld skabte Bush kluntede politik og Rumsfelds udfald en global antikrigsopinion, som er enestående og spørgsmålet må være hvordan alle de kræfter der blev vakt til live nu bliver brugt konstruktivt til at fremme en holdbar global fred og retfærdighed på en demokratisk måde, altså en positiv fred.

 

En ting er sikkert, det går ikke af sig selv og vi skulle ikke gerne have behov for hjælp fra Bush-administrationen endnu engang med en uprovokeret angrebskrig  for at provokere verdensborgerne til at handle

 

Krigen mod Irak kom, så nu må vi så holde Bush-regimet fast på dens begrundelser for krigen. Vi vil se de masseødelæggelsesvåben, vi vil have dokumentation for forbindelse til d. 11. september-terrroristerne,

Vi vil kræve at irakerne får lov at udvikle et demokrati og at de får støtte hertil men ikke styret af USA oljeinteresser. Og at vi får en retfærdig fred mellem Israel og Palæstina

Det er vores opgaver opgave at holde sagerne på medie og politikerdagsordenen

 

Hvis det viser sig at USA ikke lever op hertil, så må vi afsløre og fremvise for enhver, det gigantiske bedrag og hykleri vi har været udsat for . Men vi må så ikke nøjes med at tænke ”hvad sagde jeg”,  men også gøre noget konstruktivt for at ændre tingenes tilstand. For alt i verden må vi ikke lande i en gold antiamerikanisme . Den nationalistiske politisk og økonomisk konservative magtpolitik føres også i større eller mindre omfang af mange andre. Det er ikke sjovt at blive skoset for at være i alliance med Putin med hans Tjetjenien-politik eller med Frankrig, når man tænker på hvad de har bedrevet af  egoistisk magtpolitik i Afrika. F. eks kan flygtninge i Danmark fra Congo Kinshasa bevidne hvordan franske olieinteresser støtter kup mod en demokratisk valgt regering.

 

Måske skal vi på en måde være glade for at Bush-regimets arrogante fremfærd har skabt splid  mellem de rige vestlige lande i f.eks WTO, der i sidste ende plejer at rotte sig  sammen mod ulandene når man snakker frihandel ejendomsret til opfindelser beskyttelse af investeringer jf den berygtede MAI-aftale, som for alvor var med til at starte den globale antiglobaliseringsbevægelse som for første gang viste sig på avisernes forsider under Seattle-topmødet og siden styrkede ATTAC-bevægelsen mod de dominerende multinationale koncerners brutale globalisering med gennemtvingelse af fri markeder og de rigs frådseri på pengemagtens præmisser udenfor nogen demokratisk politisk kontrol fra nogen FN-lignenede instans.

 

Paradoksalt nok og ulogisk ud fra liberal økonomisk teori ,bruges der dog mange kræfter af de rige lande nationlt og i EU-regi på at hindre bevægeligheden for en af produktionkræfterne, arbejdskraften, så konsekvensen bliver en slags global apartheidsystem, hvor vi nok vil have arbejdskraftens producerede forbrugsgoder, men ikke vil se arbejdskraften som en slags mennesker på lige fod.

 

At så fort Europa så også hindrer de mest trængende flygtninge i at bruge deres ret til at søge asyl fra forfølgelse og krig, altså fra direkte personlig vold, ja det lukker de europæiske politikere hyklerisk øjnene for og støtter dermed undertrykkende kræfter i verden udenfor. Jeg vil gerne vide hvad det er Chirac og Schrøder vil bruge deres nye militærstruktur til ?

 

Fredsbevægelsen må samarbejde med ATTAC og andre organisationer, som er engageret i at støtte ulandenes befolkninger i deres kamp for den elementære velfærd der kan give et bedre liv og ligeværdighed i verden. En kamp som ofte må føres med de multinationale koncerneer som modspillere.  F.eks når vore store firmaer ikke vil lade  fattige får mulighed for at få AIDSmedicin til en rimelig pris.

Det drejer sig om at samarbejde på tværs af den skæve globale indkomstfordeling mellem syd og nord. Vi må støtte og hente inspiration og energi i de i høj grad sydbaserede sociale topmøder i Porto Allegro

 

For vil vi undgå krig på længere sigt, så skal vi nemlig ikke blot være imod krig men være for en positiv fred med fravær af både personlig vold bl.a krig men også fravær af strukturel vold, dvs fravær af al den dybest set unødvendige nød og elendighed og død med dens 100000 daglige ofre som i sidste ende er forårsaget af  et voldsomt ulighedsskabende og undertrykkende globalt samfundssystem – også kaldet globaliseringen. Men vi skal ikke blot være antiglobalister. Vi må tænke internationalt og i globale løsninger på globale problemer. Det er det eneste holdbare på længere sigt.

 

 Og det er politik så det klodser. Og det er besværligt at skulle tage stilling til og påvirke hele tiden. Men man må hele tiden spørge om det der nu er oppe kan fremme eller tværtimod vil hæmme en ønskværdig udvikling henimod en global positiv fred uden hverken direkte personlig vold  enten det så er krig eller vold i parforhold – men også uden  hverdagens indbyggede usynlige vanedannende indirekte strukturelle vold påtvunget af  en uligheds- og konfliktskabende samfundsstruktur. En positiv fred uden den strukturelle vold som fysisk eller psykisk krænker den menenskeret som det må være at få tilgodeset de mest elementære behov som mad og husly men også at opleve tryghed og nær kontakt,. – og uden at nogen forhindres heri f.eks pga et flertals stiltiende accept af at et flertal på racistisk vis diskriminerer og mobber en minoritet.

 

Vi må arbejde for et samfund hvor tolerance og mangfoldighed og solidaritet/socialet ansvar bliver værdsat – prioriteret igennem øvelse i fredelig konfliktløsning og fredsundervisning , så vi får et samfund gennemsyret af en fredskultur, hvor der reelt er plads til alle også de skæve eksistenser.

 

Alle kan arbejde for fred hvor man er – og så skal det udstrækkes til det globale plan. Vi skal opfatte hinanden som verdensborgere ved siden af hvad vi i øvrigt på meget forskelligvis identificerer os med.

Vi kan hver især individuelt arbejde for positiv fred ved f. eks at handle som  politisk forbruger pt lade være med at købe cocacola og burgere – og specielt hvis vi kan få amerikanerne med , de er måske i gang. Det var bla boykotbevægelser i Usa mod firmer der samarbejdede med det sydafrikanske apartheidregime som fik den daværende amerikanske regering til at ændre kurs for øvrigt efter at danske aktivister havde fået den danske regering til at gå i spidsen.

 

Et mål der ligger lige for for  en organiseret fredsbevægelse er at hindre genvalg af Bush gennem at sikre koordination med den amerikanske freds og miljøopposition.

 

Og der kan vi som jeg nævnte i indledningen starte  med det samme ved virkeligt at gå imod at Danmark siger ja til at lade Bush få lov til betingelsesløs opgradering af Thuleradaren til sit stjernekrigsprojekt. Den danske fredsaktivit Ulla Røder har jo med sin stjernefredslejr ved den engelske pedant til Thule Fylingdales (jf www.arnehansen.adsl.dk/020724UllaRoder-stjernefredslejr.htm ) allerede vist vejen.

 

(Desværre sidder Ulla Røder i øjeblikekt i fængslet Cornton Vale i Skotland fordi hun gjorde sit til at nedruste den engelske krigsmaskine inden Irakkrigen ved meget konkret at smadre snuden på en tornadojager med en hammer. Hun risikerer nu op til 20 års fængsel eller udvisning . Skriv gerne til hende på adressen: Ulla Roder, Ross Hall, HMP Cornton Vale, Women's Prison, Cornton Road, Stirling, Scotland. FK9 5NY.

 

Aktuelt mener jeg altså at det drejer sig om at få fortalt alle om hvad stjernekrigsprojektet med USA absolutte kontrol over verden med brug af rumbaserede våbensystemer, da Danmark jo er bedt om at sige ja i løbet af godt en månedstid jf Informations temanr d. 25. april. Temanummeret kan hentes som pdf-fil på http://www.information.dk/Indgang/IndArkiv.dna ved at skrive ”fredens missiler” i webavisens søgerubrik

 

Vi må afsløre det bedrag der ligger i den salamitaktik som USA og dens medløber den danske regering bruger med kun at ville snakke om det aktuelle første trin et jordbaseret  missilskjold . Her kan jeg anbefale Jørgen Steen Nielsens artikel i Information d. 3. maj men også Mellemfolkeligt Samfunds tidsskrift kontakt  nr 2 april 20903 redigeret af  Jørgen Dragsdahl

 

Og d. 3. maj står der i information at Kina kræver et traktatfæstet FN-forbud mod militarisering af det ydre rum men at USA er imod. Det må om noget fortælle os at Bush-kliken satser på at bruge rummet til at kontrollere verden og at missilforsvaret blot er første skrift og derfor også vil forhindre andre i at forsøge sig med det samme. Som supermagt ønsker USA sig imperiets ret til absolut sikkerhed og derfor må alle andre lande leve i absolut usikkerhed undergivet imperiets luner.

 

Vil vi acceptere tingenes tilstand med  at underkaste os det amerikanske imperiums tvungne orden?

Det er hverken sagligt eller etisk en holdbar løsning. Derfor må vi straks fortælle regeringen, at den må gå imod opgradering af Thuleradaren da sagen er for dårligt oplyst.

 

Efter at regeringens partsindlæg kom søgte information penge til en undersøgelse men blev afvist, men lavede så alligevel ovennævnte tema tillæg d. 25/4 som alle bør hente fra nettet. Danmark må rådføre sig med resten af verden før vi tager et så skæbnesvangert skridt med konsekvenser for hele verden og at Grønland bliver bombemål. Vi kan få meget større sikkerhed for hele verden ved at bruge pengene på social udvikling. I det mindste må regeringen stille nogle skrappe betingelser, som kan få Bush-administrationen ud af busken og fortælle alverden hvad de pønser på og støtte kravet om et afmilitariseret ydre run.

 

I forlængelse heraf må vi  samtidigt kræver afskaffelse af alle masseødelæggelsesvåben USA's såvel som Nordkoreas, Israels, Kinas, indiens, Pakistans mm som Iraks.

 

 Og vi må samarbejde med de amerikanske fredsbevæglser som f.eks http://www.space4peace.org/  Global network against wepens and nuclear power in space, som nu kan dokumentere at den amerikanske rumfartsorganisations altovervejende arbejder med militære problemstillinger. Og vi må samarbejde med den engelske Trident Ploughshares, http://www.tridentploughshares.org/   hvor den tidligere omtalte dansike fredsaktivist Ulla røder har arbejdet i flere år og http://www.freefylingdalesnetwork.co.uk/ Det er fredsopinionen i disse lande det drejer sig om at give vores bidrag til at styrke ved at de også kan henvise til vores indsats.

 

Og det gælder selvfølgelig også om at vælge en indsats som man har det bedst med der er en gruppe nordikse kvinder som går en menneskerettighedsmarch i Israel –Palæstina  til efteråret http://www.humanrightsmarch.dk/ 

 

Organisatorisk ved jeg ikke hvordan det vil gå nu men det er vigtigt at der bliver en koordination med det nye adhoc netværk Ingen krig mod Irak  http://www.nejtilkrig.dk/ og så den gamle fredsbevægelses grupper bl.a igennem det nyoprettede Danmarks Fredsråd

 http://www.danmarksfredsraad.dk/  som tager udgangspunkt i Haag-appellen http://www.haguepeace.org/   Danmarks Fredsråd består nok fortrinsvis af de gamle fredsorganisationer af mere eller mindre pacifistisk tilsnit inspireret af Gandhi som brugte ikkevolds strategier bla. med brug af civil ulydighed. Her forstået som ikke-voldelige handlinger begået af samvittighedsgrunde og i fuld åbenhed, samt med et politisk mål.

Globale rødder siger også de bruger civil ulydighed når de f. eks smider maling på statsministeren, men er det tilfældet ?

 

Ikke alle pacifistiske fredsgrupper kan acceptere Ulla Røders hærværk mod eller nedrustning af masseødelæggelsesvåben.. Selv argumenterer Ulla Røder med, at den internationale domstol i Haag i en kendelse fra 1996 har kendt et masseødelæggelsesvåben som atomvåben ulovligt fordi det ikke kan skelne mellem civile mennesker og militære mål og så længe der ikke er fare for en hel befolknings udslettelse.

Og desuden  at Nürnbergkrigsforbryderdomstolen efter anden verdenskrig stadfæstede at alle havde et ansvar for dvs pligt til at sige fra når myndighederne begik ulovligheder og altså ret og pligt  til at begå civil ulydighed

 

Ulla Røder mener selv, at hendes nedrustning af atomubåde og sidst Tornadojageren på vej til Irak var legitim civil ulydighed ?

 

Gandhi sagde at fred er vejen til fred. Men det er alle næppe enige i . men et afgørende spørgsmål, når man skal finde sin identitet og sin mening som fredsaktivist

 

Men det er i hvert fald afgørende for en fredsbevægelseses genenmslagskraft at den kan optræde koordineret og at spontane aktiviteter er gennemtænkte

 

Osv

Arne Hansen