Spontant svar til Jens Chr. Grøndahls indlæg i P1-debat på http://www.dr.dk/p1/p1debat/index.asp  (samt 2 gange optræden i hhv.DR1s Søndagsavis og DR2s Deadline d. 30.03.03)

 

Spørg lige de irakiske flygtninge og en hvilket som helst krigsflygtning om krig er løsningen.

 

Du har ret i meget, men kører dog også rundt i nogle danske mediebefordrede mainstreamfordomme.

 

Jeg svarer dig fordi jeg husker at en flygtet Beograd-student fra valgsvindeloprøret midt i 90erne fortalte mig under et gæstelærervisit som fredsaktivist, at du havde hjulpet hans kammerat til behandling for hans sygdom.

 

Men jeg føler dig som letkøbt, når du fra sidelinjen som overdommer peger  fingre ad os fredsfolk der gør vores bedste, når du pludselig med statsministeren kræver at vi skulle have protesteret mod Saddam Hussein i årevis (hvad nogle også gjorde jf. Thomas Koppels email. Og jeg har i mange år været med til at gøre opmærksom på FN-sanktionernes gidseltagning af det irakiske folk med en halv til en hel million døde jf. også http://www.vendsysselfm.dk/aalborgngoforumoberg.htm  . )

 

Jeg henviser her venligst til mit svar til statsministeren på http://www.arnehansen.net/030216Fogh-fortielse.htm . Og efter at jeg har hørt dig 2 gange i aften på TV så kan jeg ikke andet end opfatte mediernes fløjlsbehandling af Bush-Blair-Fogh aksen og dens motiver som problematisk - samtidigt med at især TV2 har promoveret en irakisk familie som ønsker krigen, hvilket efter mine erfaringer er fuldstændigt skævt. Derfor må jeg igen henvise til min tale ved fredsdemonstrationen i Frederikshavn d. 22. marts http://www.arnehansen.net/030322ArneH-tale.htm  1)

 

Her fortæller jeg om mine personlige oplevelser, som er at alle irakere gerne vil af med Saddam Hussein, men ingen irakere ønsker dette blodige amerikanske angreb på deres land. Faktisk har de det i øjeblikket forfærdeligt. ”Jeg kan ikke basere min lykke på at  andre mennesker skal dø” Jeg har for nogle dage siden på frivillig basis måttet køre en iraker på psykiatrisk hospital efter forsøg på selvmord. Han kan slet ikke klare bombningerne af hans hjemby med alle hans kære – og slet ikke samtidigt med at han for kort tid siden fik at vide fra Haarder, at han ikke kunne søge asyl men skulle rejse til Irak inden 14 dage !

Spørg afghanerne som allerede har mærket amerikanernes krig. De kan ikke se logikken i at ca 10000 civile landsmænd skulle dø for at de kunne få en situation  som på mange punkter er værre end under Taleban jf. at Haarder ikke kan lokke de afghanske flygtninge til at tage hjem lige godt hvor mange penge han lover dem.

 

Personligt har jeg ikke truffet een flygtning som vil gå ind for denne krig. (undtagen af en enkelt via en mail – vistnok fra den samme flygtning som TV2s seere manipuleres til at tro repræsenterer alle irakere.)

 

Krigsflygtningene gyser ved tanken om det blodbad der vil komme på civile, når Bagdad skal erobres (og hertil kommer, at de ikke tror amerikanerne over en dørtærskel). Bør vi ikke være lidt ydmyge og lytte til vore  krigsflygtninges dyrekøbte erfaringer ?  1) og 2)

Og erkende, at det  er nu det skal afgøres om Bush skal kunne fortsætte sin imperialistiske politik i hele verden blot den indhylles i tynd demokratisk staffage - eller det skal lykkes os at sætte bekæmpelsen af den strukturelle vold på verdensdagsordenen med dens op til 100000 daglige ofre ?

 

Forresten så støttede du jo også Kosovokrigen, som medførte at  vi andre, (som i øvrigt havde råbt op for døve ører om den serbiske undertrykkelse i 11 år) så måtte knokle døgnet rundt i 14 dage med at prøve at overbevise magthavere og befolkning om det hykleriske i at gå i krig for kosovoalbanernes skyld samtidigt med at man holdt grænserne lukkede for kosovoalbanske flygtninge fra den samme krig. (Og de syge flygtninge Danmark så endelig tog, dem har man ikke behandlet men tværtimod vil Haarder nu  tvangsudvise dem på trods af UNHCR modstand pga. manglende behandlingsmuligheder i Kosovo.)

 

Men nu er den krigsførende danske regering så skamløs at gentage hykleriet med krig for irakernes skyld samtidigt med at man nu har den frækhed forlods at erklære at grænserne er lukkede – uden at jeg har set nogen af krigstilhængerne så meget som løfte et øjenbryn !

 

Denne gang håber jeg oprigtigt på Jens Chr. Grøndahls hjælp til at få åbnet grænserne for de mest behandlingskrævende sårede krigsflygtninge jf.  din ovennævnte hjælp til den sygdomsramte politiske flygtning fra Serbien ?

 

Men en nærliggende forklaring på Dansk Folkepartis kovending til fordel for angrebskrige i langtbortistan er vel håbet om snarest at se den sidste irakiske flygtnings hæl med eller mod deres vilje, så det ligger tungt. Og det ligger tungt med den nødvendige fri vandring af  arbejdskraft for at en liberal økonomi kan  fungere, når alle EU-lande nu er enige om endog at lukke for krigsflygtninge

 

Der er brug for en global fredsbevægelse, der denne gang vil tage det lange seje træk indtil vi får fjernet al den  ulighed eller strukturelle vold med 100000 daglige ofre som verdenssamfundet lukker øjnene for,   og som danner grobunden for undertrykkelse og militaristisk tænkning hos såvel de undertrykte som de velbjergede, som ikke vil ændre livsstil og dele, men hellere støtte at ressourcerne ødes bort på et stjernekrigsprojekt vendt mod verdens dæmoniserede fattige – eller nu på en krig mod en tyran i Irak fordi han tilfældigvis er kommet til at stå i vejen, mens andre tyranner som f.eks Usbekistans får lov at klappe i hænderne.

 

Med fredelig hilsen

Arne Hansen, Medlem af Aldrig Mere Krig og Landsforeningen af Danske Flygtningevenner

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn post@arnehansen.net www.arnehansen.net

 

(senere tilføjelse kun her)

 

1)

Hør selv irakisk og afghansk flygtning udtale sig sidst på lydfilen fra fredsdemonstrationen i Frederikshavn, som der er adgang til på http://www.radiofmr.dk/frhirakdemo.htm

 

Og tidligere interviews med irakiske flygtninge findes på http://www.radiofmr.dk/hinkjaer.htm og http://www.radiofmr.dk/kereemnaimany.htm

 

2)

Følg selv Robert Fisks reportager fra Bagdad gennem abonnement på dagbladet Information eller læs http://www.information.dk/