53 frederikshavnere demonstrerede d. 22. marts mod at Danmark går i krig

 

Til demonstrationen på rådhuspladsen i Frederikshavn lørdag d. 22. marts kl. 12-13,30 var der mødt 53 op. Der var et repræsentativt udsnit af frederikshavnere der på denne måde ville vise, at  de var imod krigen  og specielt Danmarks deltagelse. Dog var der naturligt nok en overrepræsentation af  tidligere krigsflygtninge.

 

Vi er her igen allerede fordi de 70 mennesker der spontant mødte op torsdag aften ønskede det. sagde den første taler Arne Hansen, som sluttede med at foreslå at synge Desertøren. På trods af den vanskelige melodi lykkedes det over al forventning .

 

Herefter talte Johs Kühle (forhåbentligt kan talemanuskriptet sammen med andre taleres snarest lægges på internetadressen  http://www.arnehansen.net/index5.htm#5 )

 

Vi sang så Blowing in the wind og med de skilte der var fremstillet til lejligheden gik demonstrationsoptoget gennem Jernbanegade og Danmarksgade til Kallstorvet. Her sang vi Halfdan Rasmussens Noget om helte og Brian Lykke SFs folketingskandidat talte. En irakisk deltager foreslog at vi sang mens vi gik. Så til forbipasserendes undren gik vi skrålende Kringsatt af Fjender (indtil flere gange ) igennem Søndergade. De lovlydige frederikshavnere havde lidt svært ved at vænne sig til at de som optog efter færdselsloven havde ret til at gå ude på kørebanen på Rådhusalle. Det havde en dyttende bilist åbenbart også – eller var det skiltene….….

 

I sikkerhed igen på Rådhuspladsen talte medlem af  Ungdomsrådet  Christina Lykke og irakeren Ali. Endvidere var der spontane indlæg fra Erik Thyge Nielsen, Ole Jensen, Preben Gregorsky, og Leif Eisenhardt. Til afslutning sang vi Where are the flowers gone… Så var kl. 13,30. Og en vellykket demonstration kunne afsluttes . Det var den første politiske demonstration i Frederikshavns gader siden kampen mod Atomraketkaprustningen i 1980erne (dengang var frederikshavnerne bange for at atomkaprustningen ville øge deres risiko for at  blive bombemål pga. Flådestationen, hvorfor fredsdemonstrationer derfor også trak kunne trække det tidobbelte )

På forslag fra en iraker besluttede Ingen krig mod Irak , som havde arrangeret demonstrationen at indkalde til et informations- og debatmøde om krigen torsdag d. 3. april kl. 19 i Frederikshavn multietniske Forenings lokaler i Danmarksgade 78 (bag Telebutikken). Mødet om krigen vil blive annonceret i Lokalavisen.

 

I øvrigt blev talerne optaget og sendes nok søndag aften d. 23/3 kl. 20 i Radio FMR-Dialog på 106,6 MHz og (104,9 på TDC- kabel og i Sæby  91,5) mod vest på 103,5. Her kan man også høre afghanske Omid Ali Hosseinis     mening om Bush’s bombning af Afghanistan og Bagdad. Ellers søndag d. 30/3 kl. 18 i Musik og Dialog. I øvrigt er der i morgen søndag  kl. 18 interview med fredsforskeren Jan Øberg på tærskelen til krigen om dens konsekvenser på baggrund af hans nylige besøg i Irak.

Dette resume vil også sammen med talerne blive lagt på http://www.arnehansen.net/index5.htm#5

 

Arne Hansen referent og koordinator. Tlf 98425542 post@arnehansen.net