Frederikshavn 20.03.03 midnat

 

Velbesøgt demonstration mod krig i Frederikshavn torsdag aften

 

Ca. 70 mødte op til demonstrationen mod Bush Krig og især nok for at fortælle Folketinget at frederikshavnerne er stærke modstandere af at et snævert flertal fredag vedtager at Danmark skal deltage i en angrebskrig mod Irak som det - udover England bliver det eneste land i  Europa

 

Folk mødte i god tid og stillede fyrfadslys som lyste smukt op midt på den mørke Rådhusplads. Arrangørerne Ida Skov og Arne Hansen glædede sig over det overraskende store fremmøde af et bredt udsnit af frederikshavnere – lige fra de mange friske unge mennesker og til de fleste byrådsmedlemmer fra krigsmodstanderpartierne Socialdemokratiet og SF. Og endelig var der en del tidligere krigsflygtninge. Det havde gjort stærkt indtryk på den ene af arrangørerne, at samtlige de krigsflygtninge han havde mødt spontant var imod krig. Det gjaldt også de irakiske flygtninge for som en af dem havde sagt: ”Jeg vil gerne have Saddam væk, og jeg ønsker at kunne vende tilbage til Bagdad. Men jeg kan ikke byge min lykke på, at et folk skal dø under en krig”

 

Uden guitar men med dygtige forsangere sang vi Kringsatt af fjender. Sangen var medbragt af en deltager. I det hele taget var det de spontane indslags aften. Flere læste digte op. Bl.a. andet læste en af arrangørerne, Ida Skov, Halfdan Rasmussens gribende digt om verdens blinde ligegyldighed som den værste psykiske tortur der kunne ramme den hjælpeløse.

 

Der var en hel del afghanske og irakiske krigsflygtninge mødt op og en afghaner og en iraker holdt spontant gribende taler mod krigen ud fra hvad de kunne fortælle om deres egne oplevelser og krigens rædselsfulde gru og om hvordan amerikanske bomber havde ramt skoler og hospitaler i Afghanistan og dræbt tusinder af civile og om at føle sig magtesløs medens man frygtede for sine kæres liv under Bush bombardement af Bagdad.  Også en ung gymnasieelev Bjørg gav stærkt udtryk for hvad sikkert mange følte imod at Danmark skulle blive så krigerisk. Bl.a. også SFeren Brian Lykke og  Erik Thyge Nielsen EL besteg trappestigen i mangel på talerstol.

 

Som afslutning sang vi Eddie Skollers ”en enkelt sang om frihed” der med sin appel om global grænsenedbrydning og fordragelighed var relevant for situationen (hvis man da kan få det ord i sin mund efter Bush tale om FNs manglende relevans).

 

Der var stor enighed om også at demonstrere samme sted på lørdag d. 22. marts kl. 12 - lige som i resten af verdens byer. Herefter opløstes demonstrationen stilfærdigt i mørket  mens en enkelt nysgerrig patruljevogn lidt senere listede en tur henover en øde rådhusplads medens de sidste demonstrationsdeltagere slukkede og fjernede de halvt nedbrændte fyrfadslys.

 

Efter den vellykkede demonstration meldte flere deltagere sig til arbejdet med at organisere lørdagsdemonstrationen, som vil gå gennem hele strøget og slutte på Kallstorvet  Man opfordrer folk til selv at lave skilte og forberede indslag  til lørdagens demonstration.

 

Det skal lige nævnes at Abildgårdkirken  i anledning af krigen  i Irak, på hverdage kl. 19.00  har andagt for fred og forsoning i lillekirken.

 

Arne Hansen referent

 

Kontaktpersoner til Ingen krig mod Irak – Frederikshavn:

Ida Skov Tlf 98439049

Arne Hansen tlf. 98425542,  post@arnehansen.net

 

Information: http://www.arnehansen.net/index5.htm#5     og generelt http://www.arnehansen.net/ 

 

og på landsplan http://www.nejtilkrig.dk/ , www.fred.dk ,  http://www.danirak.dk/  

og  http://www.stop-terrorkrigen.dk/index.html 

 

og internationalt http://www.transnational.org/