Krigsmagernes hykleri

 

Bush, Blair og Fogh går i krig, FN og andre forventer at deres krig skaber millioner af nødstedte irakiske krigsflygtninge - men den krigeriske danske  regering vil ikke lave beredskab til at tage imod nogle af de mest behandlingskrævende krigsflygtninge, - men vil opretholde lukkede grænser, og nedlægger oven i købet asylcentre på stribe i disse krigsdage – Det kan jeg ikke finde andre ord for end Militarisme og befæstning af den Globale apartheidspolitik

 

Efter at have fået afslag med påbud fra Haarder om at udrejse til Irak i løbet af 14 dage (til krig!) forsøgte irakisk flygtninge for få dage siden, at sige helt farvel – netop på samme tid som regeringens folk siger de vil gå i krig for irakernes skyld –  Det er Topmål af Kynisk Hykleri og bedrageri

 

Danmark udviser flygtning  til Irak selv om han står til indkaldelse til den irakiske hær - samtidig med at Fogh vil angribe den samme irakiske hær som beskyldes for at huse og uddanne terrorister. – Inkonsekvens skaber utroværdighed.

 

En irakisk flygtning sagde i aften til mig mens han bekymret sad og afventede at Bushs krigshelvede ville bryde ud i Bagdad, hvor hans forældre stadig bor: Både Saddam Hussein og Bush er parat til at slå uskyldige irakiske civile ihjel for egen vindings skyld, - så Bush og Saddam Hussein må være af samme kaliber.

Den irakiske flygtning sagde også. ”Jeg vil gerne have Saddam væk, og jeg ønsker at kunne vende tilbage til Bagdad. Men jeg kan ikke bygge min lykke på, at et folk skal dø under en krig”

 

 

Et barn der på sin 3-årsfødselsdag så et billede af Bush spurgte: Hvad er den mand bange for ? – Ingen svarede, men måske er sandheden at angsten rider det amerikanske liberalistiske samfund som en mare.  Angsten for ikke at kunne klare sig i konkurrencen og angsten for ikke at kunne opretholde det ødsle forbrug på den øvrige verdens bekostning. For at sikre sit genvalg prøver Præsidenten nu at rane Iraks olie og demonstrere at han kontrollerer resten af verden og dens vigtigste ressourcer - bl.a gennem udvikling af et rumkrigsprojekt med et missilskjold som førte trin – også med den danske statsminister Foghs velsignelse uanset hvad danskerne mener

.

 uanset omkostningerne og øge militærbudget med bl.a. stjernekrigsprojektet uanset omkostningerne ved den skærpede globale kamp om ressourcerne

 

Jeg kom til at tænke på historien om kejserens nye klæder. Krigsmagerne har intet på. Under folketingsdebatten fremgik at Krigsmagerne totalt manglede argumenter der berettiger dette hastværk med denne barbariske voldspolitik med unødvendigt mange sagesløse ofre.

 

Skal hilse fra en del flygtninge som ikke kunne være her, men alle var imod krigen

Arne Hansen, Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn