http://www.radiofmr.dk/obergirak.htm kan man nu høre interview fra mandag aften d. 17.03.03 med fredsforsker Jan Øberg om verdenssituationen efter at Bush har bebudet krig mod Irak udenom FNs Sikkerhedsråd

 

Nedenstående referat står helt for intervieweren Arne Hansens regning.

 

Beklageligt, at Kofi Annan var så hurtig til at trække FNs våbenobservatører og FN-prsonale med humanitært arbejde ud af Irak ud på USA's krav. Det sidste vil betyde, at der hurtigt opstå hungersnød, når FN er væk, da irakere i høj grad lever af FN-madpakker

 

Fra sine besøg i Irak er det Jan Øbergs opfattelse, at irakerne vil kæmpe for Irak, de vil ikke acceptere amerikanerne. Krigen vil trække ud, der vil opstå modstand med krigen.

 

Bush sætter virkeligt meget på spil

 

Øberg undrer sig mest over den tavshed om alternative fredelige løsninger, der har været de sidste 8 måneder fra europæisk hold. Fog Rasmussen spildte Danmarks muligheder som EU-formandsland. Kun paven har taget et fornuftigt initiativ.

 

Og pressens  tavshed om delegationer der har været i Irak, og om hvad skal krigen føre til . Intellektuelt rystende at der ikke snakkes mere om alternativer. Journalisterne burde spørge politikere ud om deres tyrkertro på krig. Fokuseret på amerikanske politikere frem for at beskrive situationen i Irak.

 

Sikkerhedsresolution 687  fra 1991om Mellemøsten som atomvåbenfri zone bør realiseres konsekvent og også gælde Israel. Vi har en ikke-spredningsaftale fra 1968 som siger at de lande som har A-åben skal afruste mod at de der endnu ikke har skal frasige sig retten til at udvikle A-våben. På vej mod mere ustabil verden med USA's  manglende respekt for internationale aftaler og retsorden og andre kulturer . Fordi vesten ikke vil indse at det også er os der har forbrudt os mod folkeret og internationale aftaler USA kræver nu ret til at bruge våben også A-åben mod ikke A-våbenmagter - også som forebyggelse, hvis blot man tror andre er på vej til ad åre at skaffe sig A-våben..

USA og England planlægger brug af A-våben i Irak, hvor halvdelen er børn under 16 år. Det kan kun vække afsky og burde være permanent forsidestof i medierne.

 

Jan Øberg ser nu pessimistisk på muligheden for at befolkningen kan rejse og gennemføre demokrati,  som f.eks. serberne der fjernede Milosevic med ikkevoldelige midler og civil ulydighed over for magthaverne, fordi 12 års FN-sanktioner har fungeret som en langsom kvælning af den almindelige irakiske befolkning, som nu ikke har de kræfter der skal til for at rejse sig og skabe demokrati.

 

FN-sanktioner har medført folkemord på mellem en halv om en hel million irakere og bremset Iraks udvikling  Gennem støtte til sanktionerne og med krav om våbeninspektion for total afrustning har vi sat os selv i fængsel sammen med sanktionernes umoralske virkninger. Sanktionernes virkninger er værre end hvad Saddam Hussein har gjort.

Nu drejer det sig ikke om et valg mellem Saddam Hussein og Bush

 

Verdensopinionen vil i længden være den stærkeste. Når vi ser bort fra Israel og halvdelen af den amerikanske befolkning, så er der i dag en udtalt modstand mod Bush krig. Man støtter hverken USA's militaristiske diktatur over verden eller Saddams diktatur over Irak

 

Øberg oplever på sine rejser verden rundt en lede, uvilje og angst for den kristne fundamentalisme med  messiansk og en blind og døv leder. Det er i øjeblikket et meget lavt intellektuelt niveau i den amerikanske udenrigsadministration.

En angrebskrig er brud med hvad FN står for. Hvordan kan Bush-administrationen demokratisere mellemøsten, når den end ikke vil lytte til sit eget folks og allieredes meninger.

 

De lande der går i krig vil opleve voldsomme interne splittelser i deres befolkninger, og det drejer sig ikke blot om opblussen af etniske konflikter

 

Vi må nu sammen kræve udvikling af en politik hvor det drejer sig om det irakiske folks fremtid. Halvdelen af Iraks befolkning er under 16 år. De kan ikke være skyldige.

 

Interviewet er lavet d. 17.03.03 kl. ca. 22

 

Fredsforsker og konfliktmediastor Jan Øberg er direktør for Den transnationale stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning i Lund.

 

Yderligere oplysninger på www.transnational.org/ 

 

Man kan tilmelde sig TFFs emailservice på tff@transnational.org

 

Tidligere interviews med Jan Øberg

http://fmr.adsl.dk/aalborgngoforumoberg.htm  om alternativer til krig mod Irak fra 27.10.01

 

http://fmr.adsl.dk/janoberg.htm Det forbudte spørgsmål om årsager til terrorbombningen d. 11.09.02