030220

Kristeligt Dagblads manglende kendskab til fredsbevægelsens historie

 

Af Holger Terp

>Det danske Fredsakademi

>

>Det er en god ting, at KD i lighed med andre massemedier de

>sidste par dage har beskæftiget sig den nye spirende

>fredsbevægelse som bl.a. siger nej til krig mod Irak.

>

>Det har i mange år været min opfattelse, at fred er det normale

>og krig er det unormale, samt at krigsbegivenheder har været

>overeksponeret i historiebøgerne på bekostning af pacifismen,

>som lederskribenten ganske rigtig gør opmærksom lørdag, den

>15.2.

>

>Overeksponeringen af krigsbegivenheder i historiebøger og i

>massemedier medfører at folk får et ringe kendskab til

>fredsbevægelserne og deres budskab og historie. Eksempelvis

>skriver lederskribenten fint og flot om Kvindernes Fredsliga og

>Aldrig mere Krig, men dumper i den upræcise omtale af

>tidspunkterne for dannelsen af Samarbejdskomiteen for Fred og

>Sikkerhed og Kvinder for Fred

>

>Pacifister kæmper ikke for fred. De søger at overbevise, fordi

>krig kun er skøn for den uerfarne, der ikke kender den, som

>allerede Erasmus af Rotterdam mente.

>

>Vold har aldrig været den pacifistiske fredsbevægelses problem.

>Argumentation for fred ender aldrig i vold. Lederskribenten

>bedes dokumentere udsagnene:

>

>"At kampen for fred nogle gange er endt i vold" og.

>

>"Rote Armee Fraktion (RAF) udsprang oprindeligt af den tyske

>Vietnambevægelse".

>

>Så vidt jeg er orienteret udsprang Rote Armee Fraktion fra den

>vesttyske studenterbevægelse, som ikke nødvendigvis var

>pacifistisk. Se eksempelvis Carl Heinrich Petersens: Den glemte

>socialisme, 1981, s. 26.

>

>For mig at er det ikke lederskribentens manglende viden om de

>mange fredsbevægelsers historie, der er det største problem.

>Hovedproblemet for mig er holdningen, at kæde 1970'ernes

>fredsbevægelse sammen med datidens terrorisme.

>

>Nu, hvor fredsbevægelserne igen er kommet i mediernes søgelys

>er det mit håb, at journalister tager fredsbevægelserne, deres

>budskaber og deres historie alvorligt.