19.02.03

Udtalelse fra stormøde i INGEN KRIG MOD IRAK

 

EN HEL VERDEN SAGDE:  IKKE I VORES NAVN

 

Verdenshistoriens største virkelig globale aktionsdag mod krig gav Bush

og Blair og deres partnere klar besked: Den krig I er ved at udløse,

sker ikke i vores navn - og vi vil få den stoppet.

Land efter land, bølge efter bølge af rekordstore demonstrationer, slog

budskabet fast: INGEN KRIG MOD IRAK!

Det er en forbryderisk krig, som strider mod folkeret og international

lov - en krig om olie og magt. En 'kolonikrig' anno 2003.

 

I Danmark var over 40.000 mennesker på gaden i København og 11 andre

byer. Deltagelsen overgik enhver forventning og viser, at det er en

folkesag at stoppe krigen, før den begynder. Verden er sat i bevægelse

for at sikre freden.

 

Det var det vågne og medfølende Danmarks klare signal om, at vi ikke vil

være med til Bush's og Blairs krig. At vi skammer os over, at Fogh og

Danmark i udlandet omtales som en sikker og villig krigspartner.

 

Vi accepterer ikke, at regeringen og folketingsflertallet overlader

vurderingen af krig eller ikke krig til USA eller til FNs Sikkerhedsråd.

Det er danske politikeres pligt at tage selvstændig stilling og udforme

en dansk fredspolitik.

En Sikkerhedsrådsresolution med grønt lys til krig, vil ikke pludselig

gøre den retfærdig eller legitim. En aggressionskrig som den planlagte

forbryder sig mod FNs Charter. Enhver dansk politiker burde selvstændigt

forsvare det og fordømme Bush's strategi for 'forebyggende angreb' som

et andet ord for aggressionskrig, i strid med folkeretten. USA er den

eneste, som truer med masseødelæggelsesvåben. Også med atomvåben. Vi kan

ikke se, hvordan masseødelæggelsesvåben skal kunne fjernes ved at bruge

masseødelæggelsesvåben!

Hvis FN, der skulle forsvare freden og imødegå aggression, ikke kan

forhindre denne krig, vil organisationen miste sin autoritet hos verdens

borgere.

 

Alle de såkaldt 'ansvarlige', der støtter en sådan krig - med eller uden

en sikkerhedsrådsresolution - bliver medskyldige i en forbrydelse mod

menneskeheden. Det gælder Bush, Blair og måske også Anders Fogh. Dødens

kræmmere - også de danske selskaber, der profiterer på krigen - bør

også drages til ansvar.

 

Statsministeren har sagt, at han ville ønske, at demonstranterne havde

protesteret over Halabja. Statsministeren protesterede ikke. Mange af os

gjorde. Vi støtter kurderne mod aggression. Og vi støtter

palæstinenserne mod aggression fra en magt, som hver dag overtræder

FN-resolutioner.

 

Statsministeren siger, at vi går Saddam Husseins ærinde. Vi ved hvis

ærinde Anders Fogh går.

Vi er imod Saddam Husseins regime. Det irakiske folk fortjener bedre.

Men det må selv få ham væk. Irakerne har lidt under brutale krige og 12

års USA-dikterede sanktioner.

Vi siger: Der skabes ikke demokrati ved at fjerne én diktator og

indsætte en amerikansk lakaj i en bomberegn i stedet. Bomber skaber ikke

demokrati, og krig og besættelse ikke frihed og fremgang. Det vil være

en ny katastrofe for det irakiske folk.

Vi går ind for ophævelse af sanktionerne. Vi går ind for at fjerne

trykket fra irakerne, så de kan begynde at leve. Det vil også fjerne

Saddam Hussein.

 

Vi bekæmper denne krig, for at forhindre den, og vi vil bekæmpe den fra

den første dag, hvis den kommer.

 

Hvis krigen kommer:

 

Vi opfordrer til at man i de danske byer mødes til demonstration foran

rådhusene, første gang klokken bliver 20.

 

Den følgende lørdag arrangeres

der nye demonstrationer.

 

Vi opfordrer elever og studerende til at standse undervisningen og vise

deres protest, når krigen bryder ud. Til at fortælle, at de unge ikke

vil ofre deres eget eller uskyldige irakeres blod for olie.

 

Vi opfordrer arbejdere og funktionærer i private og offentlige

virksomheder til at gøre protesten synlig - de kan standse

samfundsmaskineriets hjul. Vi opfordrer tillidsfolk og faglige ledere

til at overholde deres virkelige fredspligt: at gå imod krigen.

 

Vi opfordrer soldaterne til at nægte at gå i krig, og alle dem, der

professionelt skal understøtte den konkrete krigsførelse, til at nægte

at være med.

 

Vi ønsker fred. Vi ved der må kæmpes for den.

 

 

Yderligere oplysninger:

Jørn Andersen e-mail: jorn@jorna.dk  

Annelise Ebbe,  e-mail: a_ebbe@centrum.dk

Dorte Grenå,  e-mail: dortegrenaa@yahoo.dk

Helge Bo Jensen,  e-mail: elland@ft.dk

 

The Guardian har skønnet deltagelsen i de verdensomspændende antikrigsdemonstrationer til 30 millioner