20 Feb 2003

 

Åbent brev til Folketingets partier

 

I forbindelse med den måske forestående krig mod Irak, mener vi, at

danskerne har krav på at blive oplyst og forberedt på, hvad en sådan krig

kan medføre. Vi vil derfor stille de politiske partier følgende spørgsmål.

Vi ser frem til et svar inden d. 28/2 2003.

 

1.      Hvor store omkostninger, menneskelige og materielle, regner I med at

en krig vil medføre?

 

2.      Hvad er jeres loft for menneskelige omkostninger, før I siger stop

for videre krigsførelse?

 

3.      Hvilke betingelser anser I for at skulle være opfyldt før vi skal

gribe til våbenmagt mod et andet land?

 

4.      Hvis kurderne vil danne en selvstændig stat i Irak vil I støtte den

eller bekæmpe den?

 

5.      Hvis Tyrkiet besætter de kurdiske områder af Irak, vil I så støtte

tyrkerne eller kurderne?

 

6.      Hvad vil I gøre, hvis de krigsførende lande overtræder folkeretten,

jævnfør USA's støtte til kupgenerelerne i Venezuela i 2002?

 

7.      Hvis krigshandlingerne ikke er afsluttet efter 3 mdr. og Saddam

Hussein stadig er ved magten, hvad er så jeres udspil?

 

8.      I tilfælde af at der forekommer krigsforbrydelser under krigen, hvem

mener I så, skal dømme dem?

 

9.      Hvordan vil I behandle soldater, som mener, at denne krig er

uretfærdig, og som derfor nægter at udføre ordrer?

 

10.  Hvad vil I gøre ved de lande, som ikke overholder FN-resolutioner,

jævnfør Israel som ikke har opfyldt resolution 242 fra 1967?

 

 

Med venlig hilsen

Ingen krig mod Irak - Hjørring

Bent H. Jørgensen                                   Peder Hvelplund

Jørgen H Nielsens Vej 8 1.                     Tagholmvej 139, Gl.

Vennebjerg

9800 Hjørring                                          9800 Hjørring

skjelbo@has.dk <mailto:skjelbo@has.dk>

hvelplund@mail.dk <mailto:hvelplund@mail.dk>