Kirkens engagement i verdens nød

 

Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, cand theol Peter Lodberg, begrunder kirkens engagement i verdens nød og politisk ? fortalervirksomhed med udgangspunkt i de centrale kirkelige begreber diakoni(socialt arbejde), forsoning og fællesskab og bruger Folkekirkens Nødhjælps indsats som eksempler og spørger om en krig mod Irak virkelig kan være en retfærdig krig.

 

Hør Peter Lodbergs foredrag fra d. 11. januar 2003 i Frederikshavn kirkehøjskole på http://www.radiofmr.dk/peterlodberg.htm

 

Her følger et resume af udvalgte afsnit:

 

Det er et nøglepunkt at gudstjenestefællesskabet kalder på at mennesket engagerer sig i verdens genoprettelse og nyskabelse.

Det kan spores tilbage i kirkehistorien bl.a. via den ortodokse kirke.

 

Når staten en bryder sammen opstår nøden, og så er det ofte kirken som kan gå ind og tilbyde en struktur, som kan afbøde nøden. Som eksempel herpå bruges bl.a. genopbygningen af den ortodokse kirke i Albanien, som Lodberg selv deltog i

 

Folkekirkens Nødhjælp opererer i trekantsdramaet  mellem civilsamfundet , staten og markedet. FN ser sig selv som del af civilsamfundet, der med statsstøtte må handle på markedets præmisser.

 

Hjælpearbejdet drejer sig om at organisere folk lokalt til at hjælpe hinanden

 

Folkekirkens Nødhjælp forbereder sig på at den irakiske stat bryder sammen under en krig, idet man opbygger beredskab i Jordan til 100000-200000 flygtninge. Generalsekretæren er personligt splittet. Nok er det   vigtigt at være forberedt, men det er afgørende vigtigt at sige ”hvis” krigen kommer og ikke når….

 

Lodberg spurgte om vi er i en situation nu som før den første verdenskrig ? Har vi i øjeblikket en situation som før første verdenskrig, hvor man oplevede at have det godt , og troede man hurtigt kunne få krigen overstået,  og så kunne man fortsætte igen i dansehallerne i Berlin. ?

 

Kirkens problem har jo altid været at Jesus var en slags  pacifist. Men senere blev kirken statsreligion og dermed  fedtet ind med staten, hvilket gav kirken et dilemma mellem pacifisme og medansvarlighed for statens ve og vel. Gennem begrebet retfærdige krige forsøger kirken at bevare det bedste i den pacifistiske tradition samtidigt med at påtage sig et bredere samfundsmæssigt ansvar. Den retfærdige krig  skal være en forsvarskrig og alle midler skal være undersøgt først. Det har vi ikke rigtigt diskuteret i Danmark.

I Mellemøsten er der sket et ryk fra den verdslige til religiøse stat. - som en reaktion på at de sekulære stater ikke kunne levere social fremgang  for flertallet

 

Alfred Jørgensen begyndte det kirkelige sociale arbejde i Danmark i 1920erne. Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde tog fart fra 1962  med statsstøtte fra DANIDA

 

I 1980erne udfordrede den sydafrikanske samarbejdspartner ærkebiskop Desmond Tuto  Folkekirkens Nødhjælp: Hvordan kan I være tilfredse med blot at sende penge uden at hjælpe os med at ændre de grundlæggende politiske samfundsstrukturer ? Gå fra barmhjertighed til (politisk) handling!

Folkekirkens Nødhjælp gik ind i  fortalervirksomhed dvs. at formulere og videreformidle de synspunkter som samarbejdskirkerne ude i verden havde. Og det var i 1980ernes Sydafrika at engagere sig i kampen mod apartheid. Men hvor langt kan man gå i fortalervirksomhed uden at overskride grænsen mellem diakoni og politik eller skal man hellere tale om en politisk diakoni ?

Må jeg sige tøv en kende med krigen mod Irak ? – At det var en  historisk fejltagelse at skære i ulandsbistanden ?

 

I den spændingsfyldte verden af i dag må det kristne hjælpearbejde tage parti – ikke for konkrete parter - men for de humanitære principper: hvad tjener civilbefolkningen - uanset religion, race nationalitet også selv om det bliver nødvendigt at gøre op med den politiske neutralitet. At være kirke i verdens nød er fyldt med dilemmaer – herunder hvilke behov der skal prioriteres. Men det gør også hjælpearbejdet  spændende, nærværende ,nødvendigt og gør faktisk at man ikke  kan slippe det. Man må gøre det, så kan andre der er uenige kritisere det.

 

Yderligere oplysninger om Folkekirkens Nødhjælp og sogneindsamlingen d. 9. marts på http://www.noedhjaelp.dk/