Missilskjoldets elendighed

 

bragt i Information 21 december 2002

------------------------------------------------------------------------

--------

Missilskjoldet er et meningsløst projekt, der ikke kan beskytte mod

terror. Det er et ufredens projekt

 

Af Villy Søvndal, MF for SF

Der er fire grunde til, at missilskjoldsdebatten er meningsløs: 1) Ingen

aner, om teknologien overhovedet er mulig og hvilket trecifret

milliardbeløb det vil koste at realisere. 2) Midlerne går fra

miljøbeskyttelse, uddannelse i 3. verdenslande, vandingsanlæg til

afgrøder, forskning i alternativ energiudnyttelse osv. 3)

Missilskjoldets geopolitiske konstruktion er af en sådan støbning, at

det reelt tvinger Kina med i en ny kaprustning, der eskalerer både

paranoiaen og ressourcerne for at kunne håndtere en gennembrydning af

missilskjoldsalliancen. Og 4) - Det vigtigste: Missilskjoldet tilbyder

ikke skyggen af svar på de sikkerhedspolitiske problemer, vi står over

for.

Bush-regeringen har genoptaget Reagans planer om et raketskjold.

Præsident Clinton havde ellers skrinlagt dem, fordi han anså

optrapningen af en konflikt med Kina for overhængende.

Missilskjoldet, der angiveligt skal sikre USA mod angreb fra

'slyngelstaterne', har tre formål: 1) Et defensivt til beskyttelse af

USA og allierede mod uprovokerede, pludselige angreb. 2) Og det betones

i høj grad af Bush-administrationen - som det helt nødvendige forsvar

efter 'præventive' eller 'forebyggende' amerikanske/allierede angreb på

potentielle trusler. Og 3) Og det er usagt, men ikke desto mindre det

allervigtigste - en magtdemonstration, der skal hævde amerikansk

overlegenhed i forhold til Kinas folkerige og turboøkonomiske stormagt.

For missilskjoldet beskytter ikke mod den terrorisme, vi oplevede i USA

den 11. september sidste år. Det beskytter ikke mod selvmordsbomber, og

det vil ikke yde beskyttelse mod giftgasangreb i alverdens metroer. Og

alle kinesiske aspirationer om at overtage det hedengangne Sovjets rolle

vil være en alvorlig fejltagelse fra kinesisk side.

 

 

Ufredens skjold

De afledte effekter af missilskjoldet foruroligede i sin tid Bill

Clinton. Bush, derimod, undervurderer i fatal grad spændingerne mellem

Indien, Pakistan og Kina. Oprustning i Kina kan meget vel føre til øget

oprustning hos Indien - som så igen fører til oprustning i Pakistan. Og

Pakistan har igen og igen været i søgelyset som ét af de lande, der har

huset træningslejre og våbenforsendelser til - terrorister.

Det virkelige trusselsbillede og den reelle sikkerhedspolitiske

udfordring er derimod afmagt, desperation og deraf følgende

terrorhandlinger. Derfor er missilskjoldet i sandhed et ufredens

projekt.