12.12.02 skriver Ulla Røder (forord til sidst):

 

Missilskjoldsmiseren.

 

Slut med at liste på kattepoter i missilskjoldsdebatten.

 

Jeg kunne ikke modstå at skrive dette lille vers, som jeg under en vandretur i skyggen af pyramiden i Fylingdales hede fandt inspiration til midt i al NATO missilskjoldsdebatten.

 

En masse misinformation, misforståelser og mistillid.

Bare ikke missilskjoldet misser den dag det gælder

regeringen vil komme i miskredit

hos miserable skatteydere i mishag.

Den værste misere vil dog opstå

den dag, missilskjoldet misser

forbi et missil fra et mistænkt folk

vi mishandlede og misbrugte længe nok

 

Her i Fylingdales Star Peace Camp er der undren over, at man først nu reagerer så kraftigt mod NATO’s deltagelse, og over at NATO vil bruge atomvåben som førsteslagsvåben mod slyngelstater som blandt andre Irak. NATO, som har haft førsteslagsstrategier  indbygget i sit koncept siden 1996, har nu blot forandret dette koncept til at kunne angribe mod truende  slyngelstater og terrororganisationer (uden geografisk placering), hvis  alliancens fælles sikkerhed trues af terrorisme, sabotage, organiseret kriminalitet eller afbrydelse af adgangen til vitale ressourcer. Blot en mindre harmonisering af   begreberne så disse stemmer overens med USA’s aggressive politik. Resultatet er det samme(undskyld sproget, men råt udtrykt, frit efter Dustin Hoffman i filmen ”Outbreak”: ” This is  murder what ever  fucking you slice it”.

 

Den internationale domstol: Trusler med  og brug af A-våben er ulovligt

Nürnberg-processerne: forberedelse til massedrab og masseødelæggelse er en krigsforbrydelse.

 

Hvad der også vækker undren, er at ingen nævner,  at den internationale domstol også  i 1996 erklærede, at trussel med og brug af disse atomvåben (også mini-nukes)  generelt er ulovlig; så såvel USA, Storbritannien som NATO er lige nu i gang med at udføre dette århundredes største krigsforbrydelse, idet vi skal huske, at forberedelse til massedrab og masseødelæggelse helt klart er defineret som  en krigsforbrydelse i Nürnberg-processerne.

 

Disse principper i international humanitær lov blev netop indført for at forebygge forbrydelser mod menneskeheden.  Det faktum, at man under Nürnberg-processen ikke kunne dømme en række personer for deres handlinger før krigsudbruddet i mangel af bevis for, at de vidste, hvad de var med til at begå, vil ikke kunne friholde beslutningstagerne og folk, der i dag vedligeholder atomvåbensystemer, som blandt andet Trident ubådene, og endog tester og producerer nye typer, de såkaldte ”mini-nukes” og andre masseødelæggelsesvåben til brug til lands, til søs,, luften og i rummet.

Sidstnævnte vil jeg beskrive nedenfor.

 

Disse beslutningstagere og folk, der arbejder for samme, kan ikke hævde de ikke vidste, hvad disse våben er i stand til at ødelægge. De er designet til masseødelæggelse og massemord. Men hvem bekymrer sig om dette. Bortset fra nogle vedholdende aktivister i Trident Ploughshares, World  Court Project og et antal fredsbevægelser og fredsorganisationer rundt omkring ?

 

De ansvarlige stjernekrigspolitikere fejlinformerer deres befolkninger.

 

Det  er nu også bemærkelsesværdigt, at NATO, som har hyret og uddannet soldater, klargjort og produceret nyt krigsmateriel til det, som NATO kalder det 21. århundredes krigsførelse, nu skal foretage en teknisk, økonomisk og sikkerhedsmæssig undersøgelse omkring missilforsvaret.

 

I et brev til hr. Hamle i Silkeborg skrev udenrigsminister Per Stig Møller i februar (2002, ah) blandt andet, at de allierede i NATO - inklusive Danmark – konstant bliver informeret om udviklingen af missilforsvaret. Så NATO og Danmarks regering har altså i lang tid haft adgang til  informationer, som de har holdt godt skjult for befolkningen og deres folkevalgte politikere, selv om der har været forespørgsler fra såvel borgere som folketingsmedlemmer i både april og maj i år.

 

Først vil jeg lige berette lidt om, hvordan realiteterne ser ud her i Fylingdales. Som bekendt undergår RAF Fylingdales-basen konstant forandringer, som indtil nu (siden juli 2001)) af de engelske forsvarsmyndigheder er blevet forklaret med, at sikkerheden skulle forbedres ”af hensyn til offentlig protest” (Greenpeace) og efter  11. september (2001, ah) ”for angreb af terrorister”. Man har altså allerede i sommeren 2001 en forvisning om, at der vil blive noget at protestere over. 

 

I en forespørgsel fra MF Villy Søvndal i april, om Thulebasen undergik lignende forandringer, og om disse forandringer kunne relateres til NMD eller stjernekrigsprojektet, lød svaret,, at der var vedligeholdelsesarbejder i gang på Thulebasen. Veje, der var ødelagte efter kraftige oversvømmelser og bygningerne, der undergik almindelige vedligeholdelsesarbejder, men ikke nogen forberedelser af infrastrukturen til NMD! Måske anser man sikkerheden på Thulebasen i orden for tiden.

 

I Fylingdales fortsætter imidlertid strømmen af ansøgninger til planlægningsmyndighederne. Nu også for vedligeholdelsesforandringer af tagene, der ikke har kunnet holde til de hårde vejrforhold og nu skal ombygges yderligere. Dette har naturligvis ikke noget at gøre med sikkerhedsforanstaltninger, men giver anledning til en formodning om, at man stadig ændrer infrastrukturen bid for bid for den kommende opgradering med en X-band-radar, som led i missilskjoldet og Bush stjernekrigsplaner.

 

 Jeg vil foreslå, at man lige checker byggetilladelserne til Thulebasen regelmæssigt og gør de nødvendige indsigelser mens tid er.

 

Vi har også haft besøg her i Fylingdales. Det har vi tit; men det hører absolut til sjældenhederne , at  vi får besøg af en så veldekoreret gæst som Lt. General Ronald T. Kadish, en af hovedkræfterne bag USA’s missilskjoldsplaner og chef for USA’s Missile Defence Agency (omdannet fra  Ballistic Missile Defence Organisation). US Space Command, som i juni (2002,ah) blev sammenlagt med US Strategic Command, er den fundamentale bruger af  missilskjoldet, så vores gæst var her (d. 20. nov.? ah) som en særdeles kompetent person i relation til planerne for en opgradering af basen.

 

General Kadish havde inviteret sig selv til stor fortrydelse for forsvarsministeriet her i Storbritannien, som går på kattepoter mht. debat  om missilskjoldet. Hans besøg var bare lige et lille venskabeligt uformelt harmoniseringsvisit, hed det sig fra officiel side. For selvfølgelig har den britiske regering endnu ikke fået spor at vide om, hvad det er USA vil bede om.

 

For en måned siden (altså først i nov. 02, ah) var Defence Secretary Geoff Hoon villig til at afholde en debat om missilskjoldsplanerne. Dette tilbud blev hurtigt ændret, da vi 2 dage senere fik meddelelse om, at statsminister  Tony Blair havde givet grønt lys for systemet – vel at mærke, hvis det inkluderede Storbritannien.

Et par dage før generalens besøg trak Mr. Hoon hans tilbud om offentlig debat tilbage.

 

 (tilføjet til ny version af original artikel: Den 10/12- 2002 meddelte Mr. Hoon til Channell 4 , at da Japan Europa og Rusland nu ville blive dækket af missilskjoldet , er det ikke længere et US missilskjold, men et globalt missilskjold. Han åbnede derfor for en debat herom og meddelte at offentligheden kunne hente informationer på forsvarsministeriets webside. Så nu er ordet frit !

Han forklarede, at nu måtte vi gardere os mod fremtidige trusler fra missiler, der en dag måske vil true os. Da en journalist borede lidt i hvor truslen kom fra, kom det frem, og lød som en genfortælling af præsident Bush’ taler. Ikke særligt overbevisende)

 

Det ser ud som om, at  alle involverede regeringer er blevet harmoniseret, for i Danmark har man også købt tid på den facon i alt for lang tid  med hensyn til regeringens svar på spørgsmål, debat og information omkring Thule-basens opgradering.

 

Selv de stadigt stigende protester og velmenende kritiske udtalelser fra eksperter fra mange lande om systemets (u)anvendelighed, omkostninger og faren for et nyt våbenkapløb, synes at prelle fuldstændigt af på vores regering. Der er allerede offentliggjort så store mængder information om dette system fra organisationer og eksperter, at vore politikere og folk skule være i stand til at tage en saglig debat herom inden nogen beslutninger tages overhovedet om denne  for vor fælles fremtid så vigtige beslutning.

…også i Danmark

Som nævnt overfor har Thulebasen været til debat i folketinget i april og maj. MF Villy Søvndal (SF), MF Søren Søndergaard (EL), MF Kuupik Kleist (IA) og MF Lars Emil Johansen (Siumut)  gjorde deres bedste for at få nogle svar frem i lyset, modsagt af DF’s Jesper Langballe med nogle kommentarer, der mest af alt vidnede om den ringe information, der har været vore folkevalgte politikere til del. Statsminister Anders Fogh Rasmussen ytrede sig ret beskedent med et par små trøstende bemærkninger om, at alle problemer ville blive løst hen ad vejen med nogle tillægsaftaler til den oprindelige baseaftale af 1951, selvom grønlænderne ønsker denne aftale genforhandlet.

 

Det grønlandske folk tvinges igen til at vige for opstillingen af en radar og derved muliggøre krigsførelse, kontrol og dominans for USA overalt på jorden, i luften, til søs og i rummet. Det er vist det statsministeren prøver at omskrive til mindre beflyvningsproblemer og miljøproblemer, der blot skal løses hen ad vejen.

 

Landsstyreformand Jonathan Motzfeldt, der i februar 2002 var inviteret til morgenbord i Washington, var også inviteret med til bordet under NATO’s topmøde i Prag i november. Harmoniseringsvisit? Jonathan Motzfeldt var så vidt jeg erindrer, helt fra starten imod en udvidelse af Thulebasen. Nu sætter han sit folks frihed på spil (og verdens med) ved at begynde forhandlinger, der helt tydeligt vil føre til en udvidelse af basen  i Thule (med eller uden genforhandling af  1951-traktaten).

En genforhandling af  1951-traktaten kan ske uden at blande Thule-basens udvidelse for et missilskjold ind i denne debat.

 

Hr Motzfeldt skulle hellere koncentrere sig om, at få USA ud af Thule og få skrottet den del af aftalen. Vidste hr. Motzfeldt allerede noget, som vi andre ikke gjorde, når han til Ritzau udtalte: ”Vi vil meget gerne have helt afgørende indflydelse og vores fingeraftryk med, når der skal laves en endelig aftale om Thule-radaren.”……?

”Vi er enige om, at alle problemer omkring Thule skal løses, og hvis der kommer en henvendelse fra USA om missilskjoldet sætter vi os og statsministeren naturligvis ved samme bord og ser på henvendelsen. Det er jo vigtigt at Grønland finder det samme svar,” sagde udenrigsminister Per stig Møller til Ritzau samme dag. (harmonisere svaret omkring NATOs bord, kunne han lige så godt have sagt).

Udenrigsministeren meddeler ellers hr. Hamle i det tidligere brev af 4. januar 2002, at han er fuldt informeret herom. Sådan en omgang tilbageholdelse af vigtige informationer skulle koste ham taburetten. Nu er det altså op til NATO, at vurdere om Grønland skal stille Thule til rådighed, for

der er ingen tvivl om, at vores regering vil følge NATO’s beslutning og anvisning – og derefter ”vaske deres hænder”.

 

Ingen reel kontrol med stjernekrigsprojektet

At netop NATO skulle være i stand til at vurdere dette er jo ret så praktisk. NATO hvis strategi og ønske om kontrol og dominans er helt i harmoni med USA’s ønsker. Godt nok sælger NATO sine budskaber under dække af at være fredens projekt. På Washington. Topmødet i 1999 indgik man godt nok et kompromis, der skulle forsikre Europa om, at NATO skulle stå for militær krisestyring og sikre dialog og partnerskab i det Euro-atlantiske område. MEN KRIG SKABER IKKE FRED; Men selvfølgelig glider budskaber om krig, ødelæggelse og førsteslagsstrategi med atomvåben, udvidelsesplaner osv. Bedre ned under denne  form for propaganda.

 

Naturligvis vil NATO barsle med en undersøgelsesrapport, der vil hilse et missilskjold og alle USA’s planer om våben i rummet velkomment. Militærfolk lever af krig (og nogle dør i samme)

Det meste NATO-materiel er jo allerede ved at blive indrettet hertil.

 

Men hvem skal nu betale? Skal Danmark nu igen sælge Thule til USA for et NATO-medlemskab ?

Et missilskjold har en pris , og det er sikkert, at også danskerne kommer til at betale deres del med menneskelige omkostninger i form af flere privatiseringer, nedskæringer mv.

 

Skellet mellem ”Missilskjoldsbaronerne(eller faraoerne) – dem der skummer fløden i industrien – og de almindelige arbejdere (som i bedste fald vil få skummetmælk) bliver større og større.

Såre godt for våbenindustrien, jo flere uroligheder, oprør, terror og krige, som følge af en sådan udvikling. Kort sagt: Missilskjoldet er en hellig ko, der kan malkes i det uendelige. Lige hvad NATO mangler for at kunne opretholde sin eksistensberettigelse.

 

Det der virkelig vækker undren er, hvordan i alverden kan NATO foretage en teknisk økonomisk og sikkerhedsmæssig undersøgelse, når selv ikke selveste  chefen for Missile Defence Agency , Lt general Ronald T Kadish ved, hvordan dette missilskjold vil udvikle sig, endsige kan vurdere omkostningerne ?

 

…et yderst tvivlsomt stjernekrigsprojekt

Jeg vil citere Mr. Kadish fra en pressehøring i Washington i maj i år, der så vidt jeg kan se desværre kun alt for tydeligt viser, hvilke visioner og fremtidsudsigter, vi står konfronteret med:

 

”Hvornår vil man have anslået et budget for et færdigt system?” , var der en journalist der spurgte.

General Kadish svarede: ”Når vi har defineret elementerne i det færdigt indsatte system. Igen må man forstå, at dette ikke er et stort design, hvor vi har forstået hver enkelt del fuldstændigt”.

( I brev af 4/1- 2002 udtaler Per Stig Møller ellers: ”Alle disse systemer må testes, og beslutning om det  endelige NMD vil ikke blive taget, før  det er sikkert, at teknologien virker.”.. Hr. Hamle havde rettet spørgsmålet om sikkerheden for, at et missilskjold ikke ville ende med at sende  atomsprænghoveder ned over Europa jfr. en artikel i New Scientists).

 

General Kadish fortsætter: ”disse elementer vil modnes i forskellige rater, og vores intension er at tilbyde indsættelse af en effektiv kampkapacitet for missilforsvar og så forbedre så hurtigt som muligt. Så kan vi specificere omkostninger for blot den første tilvækst eller vi kan specificere omkostning af bjærgningsværdien af det sidste missil i år 2080. Og det er rækkevidden som man vil se i disse tal”.

 

Missilskjoldet er altså et projekt som selv vores oldebørn skal betale til. Kan NATO virkelig foretage en teknisk undersøgelse af et projekt, der endnu ikke er færdigtænkt eller testet?

 

General Kadish siger videre: ”Så det er en stor udfordring. Og det er meget svært for nogen som mig at stå frem at sige, at jeg ikke aner hvad det vil komme til at koste, fordi vi endnu ikke har defineret det godt nok, men det er sagen, som vi står overfor i dag. Og de fleste kalkulationer I har fået indtil nu, har det til fælles: De har alle været forkerte, inkl. Det vi selv fremsatte. Så tager vi dette meget forsigtigt og alvorligt, fordi kongressen vil vide; Vi  har brug for at vide, men vi må nødvendigvis gøre det på en afmålt måde, som er fornuftig. Og så kan vi definere, hvad vi tænker os at bygge, og så beregne omkostningerne så godt vi ved hvordan , og så gå i gang og gøre det. Det er vores plan nu”.

 

Jeg er egentligt helt glad for at general Kadish ikke er chef  for sygehusvæsenet med den form for fornuft. Tænk, hvis det havde været et hospitalsprojekt; vi udvikler det efterhånden, som pengene bliver bevilget, og håber patienterne er tilfredse med en seng at dø i, når det viser sig, der kun kunne bevilges penge til senge, men intet medicin og udstyr.

 

Det eneste fornuftige er, at lade ”koen” blive i USA, så galskaben ikke breder sig globalt til alle NATO-alliancens lande.

 

Fra officiel britisk side går man ind for omfattende forsvarsstrategier =  ikke-spredningsforholdsregler, konfliktløsning, diplomati, afskrækkelse (Det ene burde egentligt  udelukke det andet, men det er godt at være helgarderet. Når MOD udsender sine breve med svar til borgere,, der stiller nysgerrige spørgsmål. Missilforsvaret er blot en af mange måder  at forsvare sig på , siger man i brev af 15.06.2002 fra MOD til undertegnede. Man oplyser endvidere, at der ikke er modtaget nogen henvendelse fra USA endnu angående missilskjoldet, da Mr. Bush ikke har besluttet, hvilken type man alternativt vil indsætte . Men samtidig starter man altså øgede sikkerhedsforanstaltninger i Fylingdales)

 

I brevet nævnes også, at Storbritanniens mål er global afskaffelse af atomvåben, en Fissile Cut off Treaty og at få prøvesprængningstraktaten sat i kraft + yderligere reduktioner i USA og Ruslands atomvåben (sidstnævnte kan vi godt glemme efter at USA stjal ABM-traktaten).

 

Mon ikke her MOD tager for store ord i brug ? Hvad med de programmer man netop har igangsat i Aldermaston for at vedligeholde atomvåben de næste 30 år og teste nye ”mini-nukes”. Hvad med oparbejdning af plutonium på Sellafield, transport af fissile materialer? Hvad med de arbejder der foregår lige nu med at istandsætte Trident ubådene ? Hvad har MOD tænkt sig hermed.

 

De reelle trusler ?

Anders Fog Rasmussen siger i sin tale i Prag bl.a.,  at terrorisme, masedestruktionsvåben og missiler er de nye trusler, og vi må gardere os mod disse.

 

Hvem ? Hvad ? Hvor ? Hvornår? Disse trusler er aldeles ikke spor nye.

 

Det må vist være tid for selvransagelse for USA og Storbritannien og NATO. Lad os så komme i gang med at løse de opgaver, der er nødvendige for at eliminere de reelle trusler verdens befolkning står overfor. Herunder afskaffelse af atomaffald, CO2(kuldioxid), sult, sygdomme, fattigdom og andre  accelererende  miljøproblemer. Der er katastrofer nok. Vi behøver ikke udvikle et stjernekrigsprojekt for at skabe flere problemer og trusler imod verdens befolkning.

 

Vi må anbefale, at Danmark bevarer en høj moral, fortsætter med at opbygge gode relationer i verden og skaber et bæredygtigt fredeligt samfund på god, sund og ordentlig demokratisk vis.

Derfor kan vi kun sige nej til Bush og kompagni.

Det er et fornuftigt fredens projekt.

 

HAARP-programmet skal dræbe usynligt og sporløst

Til sidst vil jeg lige bede jer der læser dette, om at spørge de folkevalgte om deres kendskab til test af  HAARP-programmet på Thulebasen. Jeg modtager gerne kopi af alle svar herpå.

 

HAARP er et  US-våbenprojekt, som forventes klar allerede næste år. Dette våben gør mareridt til rene søndagsskolehistorier. Dette program kan udvikles og anvendes som en del af missilforsvaret. Men det må frarådes at begynde at studere dets  effekter på helbredet eller andre anvendelsesmuligheder lige før sengetid. Det er bare for uhyggeligt. 462 Megawatt energi, der kan omdirigere elektromagnetisk energi og derved bl.a. være i stand til at slukke for elektriciteten, ændre vejret, afbryde kommunikations satellitter. Og sidst men ikke mindst kan dette våben rettes mod mennesker og opvarme (overophede)  deres kroppe. Det kan anvendes i underjordiske bunkere  eller huler mod mennesker uden synlige spor på overfladen.

 

Er der en klokke der begynder at ringe nu. Jo du læste rigtigt. Det er på tide at vågne op, inden du en dag finder dig selv begravet uden nogen opdager det. Det bliver muligt at dræbe mennesker – uden nogen offentlig eller international opposition nogensinde vil opdage, at der er sket noget.

 

Det er snart jul og våbenfabrikanterne sidder rundt om det helt store ta’ selv bord sammen med høgene i militæret i USA, Storbritannien og NATO – og dermed også Danmark nu.

 

Jeg har mistet appetitten og springer julefrokosten over i år. Gør du ?

 

Julefred  og et meget bedre nytår ønsker

Ulla Røder, Trident Ploughshares og Fylingdales Star Peace Camp.

 

 

 

Frederikshavn d. 21.12.02

 

Hermed videresendes Ulla Røders håndskrevne brev fra  8-12. december, altså før Bush erklæring om at påbegynde missilforsvarssystemet og anmodning om brug af Thule-basen hertil blev offentliggjort.  Men det gør vel kun Ulla Røders iagttagelser og kommentarer mere interessante. (Den beklagelige forsinkelse skyldes tekniske problemer…). Evt. fejl i afskrivningen er mit ansvar.

 

I øvrigt blev Ulla Røder fængslet d. 13/12 under en fredsdemonstration og aktion ved den amerikanske Menwith Hill-base, som også antages at indgå i stjernekrigsprojektet.

Ulla Røder skulle dog være løsladt mod kaution frem til den 6. januar hvor hun skal møde  i retten.

 

Ulla Røder har ikke opgivet sin stjernefredslejr ved den amerikanske Fylingdales-radar som også  opgraderes til stjernekrig, selvom stjernefredslejren i øjeblikket er lukket.

 

(Et afsnit i Ulla Røders brev om problemer med de engelske myndigheder er her udeladt)

 

Arne Hansen