Af konfliktmægler og tidligere MEP Else Hammerich til videreformidling af interesserede

 

 På Thanks Giving Day 28. november kl. 12.00 til 12.05 vil mennesker verden over bremse op og tænke over, om en krig mod Irak er nødvendig. Tænkepausen finder sted på initiativ fra en gruppe danske konfliktvejledere og henvender sig til alle, også beslutningstagere.

 

Kampagnen opfordrer alle til at overveje de konsekvenser, som en krig mod Irak vil have, og som ikke får megen plads i den offentlige debat: Tusindvis af civile døde, flygtninge, forgiftet vand, misdannede børn og andre humanitære katastrofer  - samt mere frygt, had og terror. (se www.5minutterstaenkepause.dk  , in English too)

 

 

Opfordringen til en tænkepause er sendt ud på ni forskellige sprog i en verdensomspændende e-post kampagne. Skoler og andre arbejdspladser har givet tilsagn om at holde tænkepause.

 

 

Den fem minutters tænkepause er en global event for fred; derfor afholdes den på Thanks Giving Day, som har symbolsk betydning: Da de første immigranter kom til Amerika, gav indianerne dem mad og proviant, så de kunne overleve den første strenge vinter, og immigranterne gav også dem gaver, da den første høst var i hus. Thanks Giving Day er et symbol på drømmen om Amerika, - om at mennesker fra hele verden kan leve sammen.

 

 Irak er betingelsesløst gået ind på FN-resolutionen, som var "sidste chance" for at undgå krig.

 

Dermed burde krigen være afblæst. Men det er ikke sket, hvad mange mennesker finder dybt ulogisk. Hvad kan nu begrunde, at USA griber til våben mod Irak?

 

Hvad skal der til for at USA lader være?  Der er grund til nu at tage en tænkepause og til at erindre det verdenssyn, en dag som Thanks Giving Day afspejler.

 

 

Giv plads til fornuft og medfølelse. Stop op i fem minutter Thanks Giving Day 28. november 2002 kl. 12.00 - 12.05.

 

Med venlig hilsen og ønsker om fred,

 

Gruppen af konfliktvejledere: Vagn Hansen, Thomas Northway, Torben Vous, Geert Jørgensen, Jens Hedemand, Jørn Ellgaard, Anne-Marie Christensen, Ulla Fasting, Bente Strager, Anne Marie Wilhjelm, Jan Bjerregaard, Kirsten Holmboe, Ronit Frederiksen, Elsebeth Keil, Vibeke Østbirk, Else Hammerich, John Andersen.

 

 

 

Flere oplysninger kan fås hos:

 

Nordjylland:  Jørn Ellgaard 9832 3242 el 22 60 62 42       ellgaard@los.dk

 

Midt -Vest Jylland:  Ulla Fasting 9744 8700 el. 246 787 01     ulla.fasting@image.dk

 

Østjylland:  Anne-Marie Christensen 8614 6448 sonne_marie@hotmail.com

 

Fyn og Sønderjylland: Thomas Northway 6222 9801 ssuthn@svendborg-kom.dk

 

Sjælland, Lolland, Falster:  Jan Bjerregaard 4466 9292 el. 5189 8821 jab@dsh-k.dk

el. Geert Jørgensen 4063 6709     gj@los.dk

 

 

Ovenstående er tilsendt af

On Wed, 20 Nov 2002 12:55:25 +0100, "Else Hammerich" < elsehammerich@mail.dk >

 

SIDSTE:

(tilføjet af Arne H)

Og hvad kan begrunde at den danske regering d. 20. nov.! endog holder døren åben for at gå med USA udenom FNs sikkerhedsråd, som Bush forbeholder sig ret til, hvis ikke det lykkes for Bush at få Sikkerhedsrådet til at makke ret ?

 

 

www.radiofmr.dk/elsehammerich.htm  kan man høre interview med Else Hammerich og Anne-Marie Christensen fra den gruppe konfliktvejledere som selv begyndte at tænke og handle og gerne vil have andre til at videregive ideen om en fælles tænkepause d. 28 november.

 

Her er et resume af Else Hammerich:

”Vi opfordrer alle i hjem, på arbejdspladser, i Folketinget til at stoppe op i 5 minutter og give plads til fornuft og medfølelse” sådan siger Else Hammerich en af initiativtagerne til ideen om tænkepausen, som er ved at sprede sig verden rundt. Else Hammerich uddanner konfliktvejledere og analyserer USA-Irak-konflikten og dens konsekvenser og alternativer. Vi er i øjeblikket vidner til en voksende voldsspiral, der medvirker til gensidigt negative fjendebilleder, der kun ser mere vold og krig som løsningen.

 

De politiske ledere har låst sig selv fast i deres ensidige tunnelsyn, så almindelige mennesker med sund fornuft må nu træde til for at få lederne på bedre tanker og påpege alle mennesker fælles interesser i at undgå en verdensødelæggende krig og det ressourcefråds der ellers vil føre til krig om verdens knappe olieressourcer.

 

Else Hammerich fortæller også om medvirken til NGO Forum Stop Voldens uddannelse af  fredsvagter som ligesom for nylig i Firenze skal hjælpe til at demonstrationerne i forbindelse med EU-topmødet d. 13-15 dec. bliver fredelige og konstruktive og vil lægge pres på EU-topmødet for at sige fra overfor Bush-administrationens krigsprojekt.  (http://www.ngoforum2002.dk/  )

 

Og resume af interview med konfliktvejleder Anne-Marie Christensen, som fortæller om det spontane græsrodsinitiativ hun var med til at skabe. Det er en frygtelig tanke at almindelige mennesker uden videre kan acceptere en krig, når man tænker på den død og lidelser krigen uvægerligt medfører. Derfor måtte initiativtagerne stille os spørgsmålet: Hvad er en nødvendig krig ?

Men de  store humanitære organisationer ville ikke umiddelbart lægge navn til kampagnen for en tænkepause d. 28. november kl 12,00-12,05 af frygt for at projektet kunne blive blive stemplet som antikrigspropaganda.

 

Det er ikke specielt amerikanerne, men også os almindelige borgere i Europa der bærer et ansvar for at fortælle vores folkevalgte politikere hvad vi mener, siger konfliktvejleder Anne-Marie Christensen.

Anne-Marie Christensen kan kontaktes via e-mail på  sonne_marie@hotmail.com  eller pr  tlf. 86146448

 

Læs mere om initiativet 5 minutters tænkepause på http://www.5minutterstaenkepause.dk/ 

 

 

NB

E-mail-modtagere, som stadig bruger min tidligere emailadresse arnehans@post3.tele.dk , vil jeg bede om at skifte til post@arnehansen.net (altså net og ikke dk)

- og er man linket til min gamle hjemmesideadresse www.home3.inet.tele.dk/arnehans så vil jeg bede om i stedet at linke til http://www.arnehansen.net/

På forhånd tak, Arne H.