Den danske metodistkirkes brev til USA's præsident Bush med kritik af  propagandaen for at starte en uprovokeret krig mod Irak

 

- og brev til  udenrigsminister Per Stig Møller om at tage afstand fra krig mod Irak.

 

Hør også interview d. 11.10.02 med metodistformand pastor Jørgen Thaarup, Strandby på www.radiofmr.dk/thaarup.htm

 

 

Sent: Thursday, October 03, 2002 9:17 PM

Subject: Metodistkirkens Landsledelse

 

 

Til

Landsledelsens medlemmer

samt

præster i Metodistkirken i Danmark

 

 

Kære venner!

 

 

Metodistkirkens Landsledelse besluttede på sit møde for kort tid siden at henvende sig dels til den amerikanske ambassadør og dels til den danske udenrigsminister og meddele kirkens uenighed i de krigstrusler, som fremføres mod Irak. Metodistkirkens europaråd har opfordret metodisterne i de enkelte lande til at protestere. Det gør vi hermed.

 

Dags dato er nedenstående to breve sendt med kgl. post til:

- den amerikanske ambassadør i Danmark,

- den danske udenrigsminister, regeringen,

- avisen Politiken, - avisen Berlingske Tidende, -- avisen Jyllandsposten, - avisen Kristelig Dagblad,

- avisen Nordjyske Stifttidende, - Reuters Bureau, - Det Mellemkirkelige Råd, Folkekirken.

 

 

På denne baggrund må spejderhilsenen være det rette: Vær Beredt!

 

Jørgen Thaarup

 

 

 

1. brev:

 

METODISTKIRKEN

 

The United Methodist Church in Denmark

 

 

 

 

The American Ambassador in Denmark Stuart Bernstein

 

Dag Hammarskjölds Allé 24

 

2100 København Ø

 

 

 

 

 

 

Dear Mr. Ambassador Stuart Bernstein

 

 

October 4. 2002

 

 

The Bush administration has declared its intent to launch a war against Iraq, ignoring the advise of its allies, many members of Congress, key experts, and millions of U.S. citizens and citizens of democratic nations all over the world, including Denmark.

 

 

 

We as United Methodists in Denmark oppose this reckless measure and urge our fellow christian the U.S. President to immediately pursue other means to resolve the threat posed by Iraq. The United Methodist Church has called for "Support for Self-Determination and Nonintervention" for all nations (2000 Book of Resolutions § 277). Our Church categorically opposes interventions by more powerfull nations against weaker ones. We recognize the first moral duty of all nations is to resolve by peaceful means every dispute that arises between or among nations.

 

 

United Methodists have a particular duty to speak out against an unprovoked attack. The U.S. President Bush and Vice-Presicent Cheney are members of our Church. Our silence now could be interpreted as tacit approval of war. Christ came to break old cycles of revenge and violence. Too often, we have said we worship and follow Jesus but have failed to change our ways. We beseech the U.S. President and Vice-President to provide leadership into a new era of Christian discipleship.

 

 

This matter can and should be dealt with by the United Nations. Our Church "support(s) regional and international negotiations arranged in cooperation with the United Nations and held without resort to political posturing." (2000 Book of Resolutions, p. 684). The question of weapons inspection non-compliance should be a matter for the United Nations, to answer the threat posed by Iraq.

 

 

The regime of Saddam Hussein has carried out many atrocities against its own people and has been a highly negative influence in international and regional affairs. We all yearn for a just and peaceful government in Iraq. The Iraqi people have suffered greatly for many years and our prayers are with them. The United Nations estimates its own sanctions, the most severe to ever be imposed on any nation, have already resulted in the deaths of one million people.

 

 

If we, as United Methodists in Denmark, are to take seriously the words of Jesus to become peacemakers and seek justice and peace with one another (Matthew 5:1-12), we must speak out now - to the U.S. President, and to the Danish Government and our Danish media - that the path upon which the U.S. President seeks to embark is counter to the teaching of Jesus, inconsistent with the position of the United Methodist Church, and is one that threatens the U.N.'s rule of law as a fundamental principle of democracy. That the ends justify the means is the weakest of all possible arguments.

 

 

On behalf of the Church Board of UMC Denmark

 

 

 

 

Rev. Dr. Jørgen Thaarup

 

 

 

 

 

2. brev:

Metodistkirken

 

Landsledelsen

 

Den danske regering

 

att. Udenrigsminister Per Stig Møller

 

Asiatisk Plads 2

 

1448 København K

 

 

 

 

4. oktober 2002

 

 

Metodistkirkens Landsledelse har for nylig drøftet den utryghed, verdensbefolkningen er ført ud i, efter de gentagne trusler om krig mod Iraq, som USAs præsident Bush fører an i, efterfulgt af flere vestlige statsledere.

 

 

Vi er ikke blinde for den skade, som Iraks diktator udøver på landets egen befolkning og på de omkringliggende stater. Ligeledes deler vi frygten for, hvilke masseødelæggende våben Irak eventuelt vil kunne fremstille og anvende. Det er dog vor opfattelse, at truslens fra Irak samt hele problematikken omkring Mellemøsten som helhed bør og skal håndteres af verdenssamfundet via de Forenede Nationer (FN).

 

 

Metodistkirken (United Methodist Church) er en international kirke. I Danmark er kirken ganske lille. I USA hører kirken til blandt de største denominationer og tæller blandt andet den nuværende og den tidligere præsident samt ganske mange kongresmedlemmer som dens medlemmer. Som landsledelse for Metodistkirken i Danmark har vi tilskrevet den amerikanske ambassadør for at meddele vores dybeste uenighed i den retoriske propaganda til støtte for angreb mod Irak, som vi gennem pressen følger med i, at præsident Bush fremfører, støttet af andre vestlige regeringsledere.

 

 

Vi ønsker samtidig at opfordre den danske regering ved dens udenrigsminister til at tage afstand fra krigstruslerne og i den internationale debat være med til at vende stemningen til fordel for andre midler og veje, der kan genoprette en fredelig sameksistens med staten Irak og dens forarmede befolkning. Den danske udenrigsminister har i denne tid, hvor Danmark med sin kristne kulturarv og etik bestrider formandskabet i EU, et ganske særligt ansvar for at fremme de demokratiske beslutningsprocesser til løsning af mellemfolkelige og internationale konflikter, hvor verdensfreden er truet.

 

 

Kopi af henvendelsen til den amerikanske ambassadør vedlægges.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

 

Metodistkirkens Landsledelse

 

formand pastor Jørgen Thaarup

 

 

Hør også interview d. 11.10.02 med metodistformand pastor Jørgen Thaarup, Strandby på www.radiofmr.dk/thaarup.htm

 

Se også den amerikanske metodistkirkes hjemmeside www.umc.org