Den 11. september 2002

 

Er nogle måske ved at være træt af mediernes perspektivløse ensidige tilbageskuende føleri - så prøv at klikke på  nogle af nedenstående analyser og  (gen) hør dem - sammen med en enkelt nyhed til sidst: Den moderne verdens uorden, et analyseskema af fredsforskeren Johan Galtung - lige til at bruge på den 11. september 2001 og på den voldsløsning som den amerikanske Bush-regering valgte. (De ældste indslag først)

-          

11.09.02 WAR RESISTERS LEAGUE STATEMENT ON BOMBING

”Også amerikanske fredsfolk er bevidste om hvad det er der skaber terror. ! /at terror skaber modterror. Vold kan ikke bruges i fredens tjeneste.” (Kommentar af Mathilde Feldthaus, Kvindernes internaltionale lige for Fred og Frihed)

http://www.arnehansen.net/020910Warresisters11.9.htm (nyhed)

 

 

15.09.02 Terrorangreb på USA: Start ikke krig
Interview med Jørgen Randløv Madsen, FN-forbundet, som advarer mod at gribe til krig som reaktion på angrebet på World Trade Center og Pentagon. Han fortæller hvorfor han siger nej til krig både som masseterror imod civilbefolkningen som i New York og som en evt. uigennemtænkt hævnaktion fra USA's ledelse med NATO-opbakning

Jørgen Randløv Madsen mener danskerne skal arbejde for at få amerikanerne med på at det grundlæggende drejer sig om at bekæmpe den strukturelle vold gennem at skabe almen fred og retfærdighed med formindskelse af skellene mellem nord og syd - og med hensyntagen til forskellige nationale udfoldelser. Så går luften ud af terrorismens ballon og vi undgår også millionvis af døde eller flygtede krigsofre

http://www.radiofmr.dk/jorgenmadsen.htm

 

 

30.09.01 Terrorangreb: Baggrund fra Afghanistan
Interview med Omid Ali Hosseini som er flygtning fra Aghanistan, nu bosat i Frederikshavn

http://www.radiofmr.dk/omidalihosseini.htm

 

 

30.09.01 Terrorangreb: Kvinder for Fred
Interview med nordjyske Aase Bak-Nielsen fra Kvinder for Fred, der ikke ønsker hævn men retfærdighed.

http://www.radiofmr.dk/aasebaknielsen.htm

 

 

30.09.01 Terrorangreb: Frederikshavn mod terror 30. september 2001
Fredag den 28. september arrangerede Frederikshavn Ungdomsråd Fakkeloptog mod terror og for fred http://www.radiofmr.dk/modterror.htm

 

 

07.10.01 Fredsforsker Jan Øberg: Hvorfor skete terrorangrebet ?

Fredsforsker åbner debat om det forbudte spørgsmål: Hvorfor skete terrorangrebet - og hvad er den langsigtede løsning? Interview med den internationalt kendte fredsforsker og konfliktmediator fra Balkan og Kaukasus, dr. Jan Øberg som er leder af TFF - Transnational stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning i Lund i Sverige. http://www.radiofmr.dk/janoberg.htm

 

 

14.10.01 Terrorangreb: Interview med formand for Fredsakademiet

Filosoffen Marina Jakobsen fortæller om hvor uciviliseret reaktionen på terrorbombningen har været og om det presserende behov for at demokratisere beslutninger med global rækkevidde. Også fordi uligheden og fattigdom pga. globaliseringen har nået smertegrænsen. Brasilianskfødte Marina Jakobsen er dr.phil.og underviser på RUC samt formand for Det danske Fredsakademi.

http://www.radiofmr.dk/marinajacobsen.htm

 

 

21.10.01 Aalborg Fredsaktion 21. oktober 2001
Optagelse fra Aalborg Fredsaktions fredsvagt onsdag d. 17/10 og interview med initiativtageren Lotte Reimer

http://www.radiofmr.dk/aalborgfredsaktion.htm

 

16.12.01 Afghanistan efter taleban 16. december 2001
Interview med afghansk flygtning om den seneste politiske udvikling i Afghanistan efter talebanernes tilbagetog. http://www.radiofmr.dk/omidalihosseinivalg.htm

 

24.04.02 Verden efter 11. september  ifølge fredsforsker Jørgen Johansen 

Verden efter 11. september
Fredsforsker Jørgen Johansen om det nye verdensbillede efter 11. september. Optagelse fra Aldrig mere Krigs årsmøde 2002.
- Terroristerne gik efter symboler på amerikansk imperialisme.
- Den strukturelle vold kræver op mod 100000 ofre hver dag og amerikanske institutioner er vigtige medspillere heri.
- Var der allerede planlagt en amerikansk reaktion på Talebans nej til til at lade amerikanske olieledninger fra Kaukasus gå gennem Afghanistan?
- Annoncørerne censurerede CNN m.fl.
- Der er nu konstruktive modkræfter i gang i USA bl.a. er der opstået en nuanceret debat i muslimske miljøer, i fredsorganisationerne og i universitetsverden.
-Terroren var en kriminel handling. Men USA betalte sin gæld til FN og bestak ? FNs Sikkerhedsråd til at stemple terrorangrebet som en krigshandling.
- USA fik støtte fra stormagter, der så at krigen mod terror også kunne bruges mod deres egne mindretal, f..eks.  mod tjetjenerne i Rusland. Og Colombias befrielsesbevægelse er nu stemplet som terrorister.
- Krig mod terror blev krig mod alle der modsatte sig den amerikanske regerings udenrigspolitik, hvilket medfører problemer for de civile samfund, da al opposition og kritik kan tolkes som støtte til terrorisme. Og USA bruger den situationen der er skabt over efter d. 11. september til at skaffe sig baser i nye lande f. eks i Centralasien.

Den værste konsekvens af Sikkerhedsrådets reaktion på d. 11. september er imidlertid, at det vænner verden til at tillade brug af vold når det passer ind i en regerings politik siger den internationalt kendte fredsforsker Jørgen Johansen.
 http://www.radiofmr.dk/jorgenjohansen.htm

 

 

24.04.02 Fredsforsker om konflikthåndtering 19. maj 2002
 Interview med fredsforsker Jørgen Johansen om redskaber til analyse og løsning af konflikter eksemplificeret ved bl.a. den israelsk-palæstinensiske konflikt.

Udgangspunktet er "konfliktens trekant" med dens 3 dimensioner: A aktørholdninger (fjendebilleder), B aktør-handlinger (vold, krig) og C stridsemnerne/modsætningsforholdene, som alle 3 kan påvirkes, men kræver kreativitet. Kombineret med den voldelige konflikts 3 tidsfaser hhv. før-  under- og efter voldsfasen, så giver det 9 handlingsmuligheder/dimensioner.

De typiske aktører har 3 niveauer: a) ledelsen, b) et mellemlag bestående af bla. et anonymt lag af aktivister, NGO-ledere, fagforeningsledere, præster oa. - og c) nederst den almindelige befolkning, f. eks stenkastende børn. Det giver så alt i alt 3x9 handlingsinstrumenter til rådighed under konfliktløsningen.

I den typiske konflikt er der altid mange aktører der har hver sin egen målsætning og som alle må inddrages i en reel konfliktløsning. Eks. var Oslo-processens grundlæggende fejl at man kun inviterede to aktører og reelt ekskluderede de øvrige som følte at de fik frarøvet deres ejendomsret til konflikten, hvilket medførte en fjendtlig indstilling til Oslo-processen.

Jørgen Johansen forudser også terrorisme i Europa pga vores støtte til USA militære kamp imod terrorisme og mener i øvrigt, at alle de 3 grundlæggende konfliktdimensioner er lige vigtige.

I interviewet kommer Jørgen Johansen ind på mange andre konflikter og emner, fx. at ingen skoler i hele verden lærer eleverne noget om konfliktløsning. Jørgen Johansen har aldrig kunnet få noget svar på spørgsmålet om hvorfor matematik vigtigere end konflikthåndtering. Nogle lærere er interesseret i konflikthåndtering, men nødvendigt først at sørge for kurser, hvor man kan lære om f.eks forebyggelse og begrænsning af mobning. Fredsforskning som fag findes på 100 universiteter. De fleste fredsforskere er dog mest eksperter på krig. Heldigvis er studenter i øjeblikket meget interesseret i undervisning i konfliktløsning Interview med fredsforsker Jørgen Johansen om redskaber til analyse og løsning af konflikter som den israelsk-palæstinensiske.

http://www.radiofmr.dk/jorgenjohansenkonflikt.htm02.05.02 Fredsforsker om baggrund for terror Optagelse med fredsforsker Johan Galtung som var på besøg hos ATTAC Aalborg den 2. maj 2002. Den verdenskendte fredsforsker  redegør for baggrunden for terrorhandlingen den 11. september og USAs reaktion, som han ser som en følge af den fundamentalistiske wahabisme i Sudiarbien og den puritanistiske fundamentalismne i USA som er gået ind i en ond cirkel.

http://www.radiofmr.dk/johangaltung.htm

 

02.05.02 Den moderne verdens uorden.

Er verden ved at bryde sammen? Af Johan Galtung - NB Nyhed !

www.radiofmr.dk/11sepgaltung.htm

 

Foredrag af den verdensberømte fredsforsker Johan Galtung på Aalborg Universitet d. 2. maj 2002

om de brudflader i menneskers grundvilkår og i samfundsudviklingen der er forudsætningen eller er med til at skabe  den indirekte strukturelle vold med et  ulighedsskabende og undertrykkende samfundssystem og den direkte vold som terror og krig .

 

Galtung opererer med  8 brudflader eller potentielle  konfliktdimensioner, som hver især kan  forårsage direkte vold eller indirekte strukturel vold:

 1. natur,
 2. køn                                               
 3. generation
 4. race
 5. klasse 
 6. nation
 7. eksklusion(udelukkelse)
 8. og stat

 

I alt  er der således 8x2=16 voldsdimensioner, som man som fredsforsker skal forsøge at formindske. (altså ikke som i disciplinen international politik, som kun interesserer sig for relationer mellem stater.)

 

Folkemord forstås af fredsforskningen som den direkte voldsanvendelse  mod personer der sker i alle de  forskellige brudflader ikke blot mellem nationer. Det vigtigste folkemord der sker i dag  er det der sker af mænd imod kvinder. Fra 1970-90  er således 100 mil. kvinder  forsvundet ifølge FN-analyser.

Endnu større i tal er den strukturelle vold under betegnelsen klasse. Den strukturelle vold dræber igennem fattigdom og nød  antageligt 100000 mennesker hver eneste dag året rundt,  altså 365 mil. pr år

Nød opstår når fundamentale behov for mad, husly, klæder, sundhed og skolegang ikke er opfyldt.

 

Når Galtung ud fra en analyse af de 8 brudflader på kryds og tværs skal opstille de største voldsskabende faktorer som medfører verdensuordenen i dag eller fremover, så er det de følgende 6-7:

 

Nr. 1 Geo-køn .

Kvindeundertrykkelsen er størst i Indien og Kina men globalt med kvinderne i vesten som de bedst stillede i løbet af det  20.årh

 

Nr. 2 Globalisering som kan deles i 4 komponenter.

Globaliseringen er hovedansvarlig for den enorme nød er er på bunden af verdenssamfundet

 1. Verden = et marked, hvor stasgrænser forsvinder, så faktorer og varer bevæger sig - på nær  faktoren arbejdskraft. Et djævelsk system at de fattige ikke kan bevæge sig bort fra de fattige områder hvor de bor
 2. Privatiseringen= afskaffelse af staten som økonomisk aktør. Markedet er effektivt for vækst. Disciplinen økonomi er nærmest en fascistisk videnskab der har profitakkumulering som mål. Den økonomi vi har dræber. I stedet må vi  finde frem til en ikke-dræbende økonomi med udgangspunkt i alle menneskers fundamentale behov. Det er da også titlen på Galtungs nye bog. Forrykt betingelse for den neoklasiske økonomi at akkumulering på toppen vil sprede sig nedad til alle under visse betingelser. Teorien har kun en vis gyldighed med en stærk statslig aktør som modspiller - jvf. undersøgelserne der viser et stigende gab mellem  de 10 % rigeste med de 10 % fattigste.
 3. Stadig stigende arbejdsproduktivitet medfører færre arbejdere til at producere det samme produkt . Hver dag bliver ca.17000 arbejdere afskediget med påfølgende masearbejdsløshed - bl.a. som følge af computere. Det betyder at masser af mennesker ikke har købekraft til at efterspørge det producerede.
 4. Den onde akse IMF, Verdensbanken og WTO

 

 1. USAs militære virksomhed.

Mht. de 67 militære interventioner efter anden verdenskrig, så er der 3 teorier om hvorfor USAs regeringer gør det:

- 1. Beskyttelse af demokrati og menneskerettigheder.

-  Nr. 2 kamp mellem civilisationer

- 3 klasekonflikt at opretholde afstand i alle former mellem dem på toppen og bunden og evt. skabe nye. Klassekonflikten har empirisk meget for sig

Når man også inddrager de lignende situationer hvor USA valgte ikke at intervenere, så er der derimod ikke skygge af

empirisk verifikation af teori 1 om demokratiet som reel årsag til USAs interventioner eller teori 2 kamp mellem

civilisationer. Hvorfor intervenerede USA f.eks.  for nylig i Venezuela  for at fjerne Hugo Chávez der ville lave sociale reformer

på tværs af  amerikanske økonomiske interesser i Venezuela, men ikke overfor den tidligere magthaver Cremendez.

 

Globalisering er altså et indviklet bundt af sammenhænge ..herunder er de liberale økonomer mere  problemet end løsningen.

 

3. Geo-miltær: Udvidelse af NATO mod øst og Af AMPO(USA-Japan + Sydkorea og Thailand) mod vest.- altså USAs knibtangsbevægelse mod Rusland, Kina og Indien, Syrien Irak og Iran og Nordkorea, Libyen. De 7 lande der er certificeret for Atombomber (på nær Indien)

 

4. Det Geo-kulturelle som konfliktskabende.

Kristendom versus Islam

Hinduisme-Islam – læs Kashmir

Konfutsianisme/marxisme contra Islam i dag træder frem i Sinkiang

Islam er fællesfaktoren og anskues derfor af de andre som selve problemet . Kristendom er i nedgang men islam er i voldsom fremgang - fordi kristendom forbindes med vestlig kolonialisme jvf. pavelige bulle af 4. maj 1493 inter cætera. Som legitimerer den kristne imperialisme. Columbus: de indfødte kan blive gode slaver. Men pavebullen blev holdt hemmelig.

Den protestantiske-muslimske konflikt hedder den 11. september 2001, - den ortodokse-islamiske hedder Tjetjenien, og den katolske-islam bliver måske Sydeuropa, som dog ikke er fremtrædende.

 

5. Geo-politiske dimension - Stat og nation.

Stat er et territorium med en central administration. Begrebet Nation betegner en folkegruppe med en forholdsvis klar fælles kultur.

Nationer bindes til staten gennem statens beherskelse af territoriet. Der findes 200 stater ca. - men hele 2000 nationer, hvilket medfører uafhængigheds bevægelser, når nationerne diskrimineres.

Sharon midt under den militære konfrontation med palæstinenserne: ”jeg tænker mest på hvordan jeg kan skaffe plads til de argentinske jøder – altså ekspansion.”

Eneste sikre statsgrænse er gennem et rimeligt forhold til sine naboer.

 

6. Geo-generation ?

Philip Morris anbefaling til tjekkiske regering om at lade de ældre ryge sig ihjel for at spare de produktive skatteborgeres ældreudgiften.

 

Hvilken uorden man ser på afhænger af hvem man er

Mht. natur så er den økologiske problemstilling ny og rammer alle. Skulle måske på som selvstændig uorden

Mht. køn har vestlige verden gjort det bedst

Mht. generation er det et stort spørgsmål

Mht. race så er det svært at vurdere uafhængigt af klasse

Mht. klasse så bor de fleste med under 1 dollar pr dag bor i Andesbjergene Afrika og Sydasien. Pointen med globaliseringen er at monopolisere markedet, så det drejer sig om at den ene dollar bruges til cola (lidt bedøvelse) og cigaretter (lidt glæde)

 

Herefter følger indlæg fra tilhørerne og debat om udviklingstendenser og -muligheder

www.radiofmr.dk/11sepgaltung.htm

 

Yderligere oplysninger om Galtungs arbejde i fredsforskernetværket Transcend http://www.transcend.org/