Fare for britisk deportation af dansk fredsaktivist

 

D. 19.08.02

 

Til de ansvarlige myndigheder i Danmark, samt til de politikere og mennesker i Danmark og EU som føler sig medansvarlige.

 

Jeg henvender mig fordi den danske fredsaktivist Ulla Røder som har deltaget i den engelske  fredsorganisations Trident Ploughshares ikkevoldelige direkte aktioner imod oprustningen af Trident A‑våben‑ubådssystemet nu står i fare for at blive deporteret fra England ved en dom ved den skotske højesteret allerede nu den 22. august 2002.

 

Ulla Røder har ellers sidste år sammen med de 2 andre af de såkaldte "Trident Three" modtaget den såkaldte alternative fredspris fra  fredsorganisationen Right Livelihood Award for deres og deres fredsorganisation Trident Ploughshares forsøg på at råbe atomvåbenmagternes  politisk ansvarlige myndigheder og befolkning op med henvisning til den internationale Haag‑domstols udtalelse fra 1996 om at det kort sagt er kriminelt at bruge og true med A‑våben som ikke kan skelne mellem civile og militære mål.

 

Men nu sidder Ulla Røder på 3.uge i det berygtede Cornton Vale kvindefængsel, hvor hun lige har fået forlænget sin fængsling til d. 11. sept.

 

I et nyligt brev fra fængslet opregner Ulla Røder selv sine begrundelser mod udvisning sådan:

"‑ ude af proportion at deportere

‑ Jeg er EU‑borger med ret til at leve og protestere her

‑ Jeg har ikke begået noget kriminelt ‑ med henvisning til Nürnberg principperne ‑  de kriminelle sidder i regeringen

‑ Diskrimination af udenlandsk statsborger. Andre aktivister får aldrig fængselsstraffe for     tilsvarende handlinger ‑ også aktivister med endog længere strafferegistre end mit. (På det     tidspunkt dom med små bøder 150 pund og 1 dom uden bøde men med kompensation +       sagsomkostninger = 350 pund = småtingsafdelingen.)

   Det er klart de vil af med mig  måske pga . min tilstedeværelse i Fylingdales....", skriver Ulla Røder.

 

Ulla Røder frygter altså, at der med fængslingen og genoptagelse af deportationsspørgsmålet  og en forventet skueproces,  ikke mindst er tale om , at de skotsk/britiske myndigheder vil  chikanere hendes ikkevoldelige kamp imod NMD/stjernekrigsprojektet, som hun fører fra sin "stjernefredslejr" ved Fylingdales, hvor det amerikanske militær efter alle tegn ‑ men uden lovhjemmel ‑  er ved at opbygge overvågnings‑ og ildlederdele (med X‑Band Radar) af National Missil Defence‑systemet , som er et integreret del af hele stjernekrigsprojektet med placering af globale laservåben mm. i det ydre rum..

 

Den samme oprustning er det amerikanske militær måske allerede i gang med på Thulebasen, men det påstår den danske forsvarsminister jo at han intet kender til (jvf http://arnehansen.adsl.dk/020410forsvarsmin.svar‑Thule‑byg.htm  )  ‑ samtidigt med at han og regeringen stiltiende accepterer Bush‑regeringens militaristiske hasardspil ‑ også på dette område.

 


Ulla Røder skriver, at hvis Bush og co. bomber Irak, så har i Skotland indtil videre 700 erklæret at de vil stoppe alle aktiviteter en time i det øjeblik de hører at Irak bliver bombet. den følgende lørdag vil de mødes i Glasgow for en demonstration. Hvis demonstrationen bliver standset vil de sætte sig ned og udøve civil ulydighed.

Selv vil Ulla  Røder i fængslet udøve "ikke deltagelse" ...."Jeg vil ikke længere tage del i nogle aktiviteter i et samfund der ikke aktivt gør indgreb for at stoppe massemord før de begås. Jeg vil ikke længere tage aktivt del i et samfund, der er regeret af krigsforbrydere..."

 

Yderlige oplysninger samt kontaktmulighed til Ulla Røder fås igennem henvendelse til

 

David Mackenzie

Trident Ploughshares

3 Park Terrace

Tillicoultry Clackmannanshire

FK13 6BY

David Mackenzie 0870 458 3117 (07876593016)

Tel: 0845 45 88 366 (from overseas ++44 1259 753815)

Fax: 0845 45 88 364 (from overseas ++44 1259 752929)

mobile: 07876593016

davidmc@enterprise.net

media@tridentploughshares.org  

www.tridentploughshares.org  

Newsline (recorded) 08454588365

 

Jeg håber de danske ansvarlige myndigheder, politikere og mennesker i Danmark og EU vil gøre det fornødne for at sikre Ulla Røders menneskerettigheder og dermed sikre rum for såvel fredsaktivisternes ikkevoldelige arbejde for afrustning af de kriminelle atomvåben som den legitime modstand mod den traktatstridige stjernekrigsoprustning af rummet som Ulla Røder står som repræsentant for.

 

Hvis Ulla Røder bliver dømt til deportering agter hun at anke til den europæiske menneskeretsdomstol.

 

Læs gerne yderligere oplysninger og kildehenvisninger nedenfor

 

Med venlig hilsen

Arne Hansen, medlem af Aldrig mere Krig

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn

Tlf 98425542, arnehans@post3.tele.dk  

www.arnehansen.net

 

Yderligere informationer og kildehenvisninger:

 

"TRIDENT PLOUGHSHARES

Press Release: 2nd August 2002

RENOWNED PEACE ACTIVIST JAILED

Today, at Argyll and Bute District Court in Helensburgh, renowned Danish


peace activist, Ulla Roder, was sent to Cornton Vale prison in Stirling after

taking part in non‑violent practical acts of people''s disarmament with

Trident Ploughshares.

Just as Trident Ploughshares begin their two week long international

disarmament camp at the bases home to Britain''s nuclear weapons of mass

destruction on the Clyde, Ulla Roder who was famously acquitted at Greenock

after the disarmament of a Trident related floating laboratory and who is

renowned for swimming on to a Trident and painting >>USELESS'' on the side of

it last April, is jailed. This time, she has been placed on remand in

relation to a number of charges including cutting the base fences on separate

occasions and attempting to swim out to the submarines again.

A spokesman for Trident Ploughshares explained, ""Ulla has been jailed for

simply exercising her right as an International citizen to uphold

International law by attempting to take peaceful steps in trying to disarm

Trident. I find it particularly upsetting that as thousands starve in

Southern Africa from Famine, we continue to spend ,,1.5 billion on an illegal

and totally immoral nuclear weapons system.""

Yesterday, a further three peace activists were arrested for cutting the

fence at the Royal Naval Armaments Depot at Coulport. Joss Garman from Mid

Wales joined Karen Fallon and Stan Robinson of Faslane Peace Camp in another

peaceful protest against these weapons.

Contacts: David Mackenzie 0870 458 3117 (07876593016)

Jane Tallents 08454588367

media@tridentploughshares.org  

www.tridentploughshares.org  

Newsline (recorded) 08454588365

ENDS

‑‑‑‑‑‑

Adressen til fængslet er: Ulla Roder, Ross Hall, HMP Cornton Vale

Women's Prison, Cornton Road, Stirling, Scotland. FK9 5NY.

‑‑‑‑‑‑

 

Der er udgivet 2 bøger om den ikkevoldelige kamp mod Trident atomvåbenoprustningen. dels af Angie Zelter: Trident on trial. luath Press Ltd, 543/2 castlehill, the royal mile, Edinburgh EH1 2ND, Scotland

samt for nylig Nuclear Peace: The Story of the Trident Three ‑ skrevet af John Mayer som var forsvarsadvokat på sagen og fik frikendt de 3 midaldrende The Trident Three‑kvinder for hærværket mod Trident‑Avåbensystemet med henvisning til Den internationale Domstols kendelse som argument for Trident Atomvåbensystemets ulovlighed. Bogen koster 15 pund og er  udgivet på forlaget Vision Paperbacks og deres web site er: www.visionpaperback.co.uk

 

Mht Ulla Røders kamp mod den atomoprustning, som udbygningen af Trident atomvåbensystemnet er udtryk for så kan jeg henvise til Ulla Røders egne ord på http://fmr.adsl.dk/ullaroder.htm  

 

Mht. til den internationale domstols kendelse og lovligheden af Trident Atomvåbensystemet kan jeg umiddelbart henvise til

http://www.peaceweb.dk/george.htm   Hvor  George Farebrother Secretary, World Court Project UK behandler spørgsmålet


I øvrigt kan henvises til fredsorganisationen Trident Ploughshares hjemmeside http://www.tridentploughshares.org/main.html    

 

‑‑‑‑‑‑‑

 

Man kan høre Ulla Røder begrunde sin modstand mod STJERNEKRIGSPROJEKTET på http://www.radiofmr.dk/stjernefred.htm   ‑ få dage før fængslingen. Og læse resumeet på http://www.arnehansen.net/  

Her er der også flere links ‑ bl.a  om lejren http://www.cndyorks.gn.apc.org/yspace/articles/bmd/starpeacecamp.htm

 Og  mht. facts om USA's stjernekrigsprojekt, som NMD er en integreret del af.

Se f. eks Yorkshire-CND  http://cndyorks.gn.apc.org/yspace/Default.htm

Og Global Network Against Weapens and Nuclear Power in Space www.space4peace.org/

 

Arne Hansen

arnehans@post3.tele.dk

Tlf 98425542,