Johan Galtung om baggrunde for terror

 

 

http://www.radiofmr.dk/johangaltung.htm  kan man høre den verdensberømte fredsforsker Johan Galtung om baggrund for terror

 

Lydoptagelse med fredsforsker Johan Galtung som var på besøg hos ATTAC Aalborg den 2. maj 2002. Den verdenskendte fredsforsker Johan Galtung redegør for baggrunden for terrorhandlingen den 11. september og USAs reaktion, som han bl.a. ser som en følge af den fundamentalistiske wahabisme i Sudiarbien og den puritanistiske fundamentalismne i USA som er gået ind i en ond cirkel.

 

På anden del af lydoptagelsen med debatten redegør Galtung for hvorfor USA-imperietss dage måske snart kan vise sig at være talte

 

Hør også fredsforskeren Jørgen Johansen om verden efter 11/9 http://www.arnehansen.adsl.dk/020420JJkonflikthaandtering.htm