Dansk våbensalg til Israel
Tom Paamand fra Aldrig Mere Krig fortæller om fortsat dansk våbeneksport til Israel.

Lyt på        http://www.radiofmr.dk/tompaamand.htm

 

 

Justitsministeriet vildleder om Danmarks våbensalg til Israel

22.04.02

Følgende spørgsmål er sendt til Justitsministeren

 

Justitsminister Lene Espersen

Slotsholmsgade 10

1216 København K

Fax: 3393 3510                  

 

Ang: Tilladelser til eksport af våben til Israel.

 

Justitsministeriet har i følge Ritzau den 15. april 2002 oplyst, at der ikke er givet nogen tilladelser til våbeneksport til

Israel i år eller hele sidste år.

Den 6. april 2001 fik Terma tilladelse til at eksportere elektronikudstyr til det israelske luftvåben, selv om det fremgik

af udførselsansøgningen, at modtageren af de i USA producerede F-16 fly var det israelske luftvåben.

Hvorledes hænger disse to modstridende oplysninger sammen?

Justitsministeriet oplyser også, at der i 1999 blev givet tilladelse til at eksportere 11 stk. håndvåben til Israel.

Termas eksport ventes at indbringe op mod 100 millioner kroner.

Hvorfor nævnes så kun de få håndvåben?

Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre opfordrer til stop for eksport af våben til Israel.

Vil Terma i givet fald kunne forlange erstatning for den mistede indtjening, svarende til den forventede handel på op

mod 100 millioner kroner?

 

Tom Vilmer Paamand, tvp@fred.dk , Aldrig mere Krig.

 

Mere om sagen om Danmarks våbensalg til Israel på http://www.fred.dk/amk/_aktuelt.htm