Forsvarsministerens svar om anlægsarbejder  på Thulebasen imod evt demonstrationer mod stjernekrigsprojektet

- stillet af  til Villy Søvndal, MF for SF.

 

Spm. nr. S 1562

 

Til forsvarsministeren (3/4 02) af: Villy Søvndal (SF):

 

»Vil ministeren oplyse, om der er anlægsarbejder i gang på Thulebasen i

Grønland, og om disse er til for at forbedre sikkerheden imod eventuelle

offentlige protester, demonstrationer m.v.?«

 

Begrundelse

 

Spørgsmålet er foranlediget af, at der nu er dokumenteret, at der er

igangsat store anlægsarbejder omkring RAF-Menwith Hill og

RAF-Fylingsdalesbaserne.

 

Svar (10/4 02)

 

Forsvarsministeren (Svend Aage Jensby):

 

Efter det for Forsvarsministeriet oplyste er der ikke anlægsarbejder i

gang på Thule Air Base med henblik på at forbedre sikkerheden mod

eventuelle offentlige protester eller demonstrationer.

 

Det kan i øvrigt oplyses, at der løbende foregår anlægsarbejder af

vedligeholdelsesmæssig karakter på basen. For nærværende udføres

eksempelvis reparation af veje efter kraftige oversvømmelser i august

2001, ligesom der udføres en række vedligeholdelses- og

reparationsarbejder på forskellige af basens bygninger.

 

Spm. nr. S 1563

 

Til forsvarsministeren (3/4 02) af:

 

Villy Søvndal (SF):

 

»Hvis der er anlægsarbejder i gang for at øge sikkerheden omkring

Thulebasen, kan regeringen så be- eller afkræfte, om der er tale om et

led i den amerikanske regerings opbygning af sit National Missil

Defence-system (NMD, nationale raketbeskyttelsessystem), også kaldet

stjernekrigsprojektet?«

 

Svar (10/4 02)

 

Forsvarsministeren (Svend Aage Jensby):

 

Der henvises til min besvarelse af spørgsmål S 1562.

 

(modtaget: Date: Fri, 12 Apr 2002 10:49:42 +0200)