Hasteopråb til verdenssamfundet:
Bryd tavshedens sammensværgelse og aktionér før det er for sent

Appel fra Det civile samfund Palæstina
Lørdag 30. marts 2002

Vi - de undertegnede - er af den opfattelse, at en total israelsk offensiv mod de besatte palæstinensiske områder (BPO) er umiddelbart forestående, og at et sådant uhørt angreb kræver et ekstraordinært svar fra verdenssamfundet.

Derfor opfordrer vi verdenssamfundet, inklusive menneskerettighedsorganisationer, solidaritetsgrupper, og enkeltpersoner, til at tage omgående og direkte aktion for at stoppe Israels totale krig imod det palæstinensiske folk og Israels 35 års krigeriske besættelse af Gaza Striben og Vestbredden, indbefattet Øst-Jerusalem.

I dag invaderede Israelske styrker det palæstinensiske selvstyres bygninger tilhørende præsident Yasser Arafat i Ramallah som et led i en systematisk og langvarig kampagne for at underminere, ydmyge og tilintetgøre det palæstinensiske lederskab. Israels tropper har også overtaget den fuldstændige kontrol med Ramallah og indført et totalt udgangsforbud. Samtidig er de israelske myndigheder begyndt en massiv militæropbygning, omfattende en mobilisering af 10.000 reservister til hæren. En forberedelse af en åben og erklæret krig imod BPO, der vil blive omfattende, vedvarende og blodig.

Tidligere denne måned er der sket en optrapning af israelske angreb - inklusive bevidste drab, vilkårlige tilintetgørelser og luftbombardementer, fuldstændig økonomisk og social kvælning, og masseødelæggelsle af huse og landbrug - kulminerende med en total invasion af palæstinensiske flygtningelejre og byer hvor hundreder af civile dræbes.
Udtalelser i dag af Israels ministerpræsident Ariel Sharon ,der omtaler Arafat som "en fjende" og taler om nødvendigheden af "udryddelse af palæstinensisk terrorisme overalt hvor den eksisterer", indikerer, at sådanne angreb vil blive gentaget, med større vildskab og i større omfang og vil føre katastrofale konsekvenser med sig.

Palæstinensiske sociale grupper har i årevis advaret mod, at Israels frihed til at stille sig over international lov, ville underminere chancerne for en varig og retfærdig fred. Efter årtiers besættelse, apartheid og etnisk udrensning og 18 måneders total krig mod den civile befolkning, opforder vi det internationale samfund til ikke at vente på massakrer som i Sabra og Shatila i 11982- tiden for handling er inde nu.

Den støtte det palæstinensiske folk har fået fra internationale solidaritetsgrupper, manifesteret i en mængde udtalelser, besøg og aktioner, har været af uvurderlig betydning igennem denne krise. Nu er tiden kommet, hvor verdenssamfundet må handle udfra dette udgangspunkt det har skabt, og den etiske integritet, der er demonstreret, og kraftfuldt forlange øjeblikkelig handling fra regeringer for at sætte en stopper for besættelsen, som er den grundlæggende årsag til denne konflikt.

Regeringer, inklusive de nuværende møder i FN´s menneskerettighedskommission, må på basis af direkte og enigt pres fra deres egen befolkning omgående sikre, at Israel respekterer den Fjerde Genevekonvention og Israels fuldstændige tilbagetrækning frade besatte palæstinensiske områder som nødvendige trin frem imod opnåelse af en retfærdig og varig fred.

Derfor opfordrer vi alle de der vender sig imod besættelse, apartheid, etnisk udrensning, og krigsforbrydelserr, alle de der går ind for retssikkerhed og fred, alle de der er villige til at give sandheden magt til at:

1. Hæve stemmen for at bryde sammensværgelsens tavshed blandt regeringer - som tillader Israel, der nyder ubegrænset støtte fra USA, at begå krigsforbrydelser og andre krænkelser af international humanitær lov, uden at det får nogen konsekvenser.

2. Demonstrere tydeligt og energisk og åbent overfor regeringer og internationale organisationer for at kræve umiddelbar og effektiv beskyttelse af palæstinensiske civile i de BPO ved hjælp af protester, demonstratinsmarcher, mediekampagner og andre fredelige midler.

3. Kræve at regeringer stopper den militære støtte til Israel,ophæver de økonomiske bånd, og støtter retsforfølgelse af krigsforbrydere og opfordrer andre stater til at gøre det samme.

4. Fortsætte og intensive jeres aktiviteter som led i en systematisk kampagne for at sætte en stopper for besættelsen, apartheid, etnisk udrensning, og krigsforbrydelser i BPO og for at støtte det palæstinensiske folks legitime rettigheder og bestræbelser.

Nu er tiden kommet for omgående og direkte aktion, da det mønster af eskalerende undertrykkelse og brutalitet. som vi har været udsat for i de sidste 18 måneder, uundgåeligt vil føre til en katastrofe, hvis konsekvenser vi kun kan begynde at forestille os. I denne mørke time med lidelse og beslutsom modstand, er vi sikre på, at det værste endnu ikke er overstået, men vi er ligeså sikre på, at med støtte fra verdenssamfundet på dette afgørende tidspunkt vil fred og retfærdighed sejre.

Underskrevet af:

Dr. Heydar Abdel-Shafi

Dr. Hanan Ashrawi

Dr. Mustafa Barghouti

Dr. Azmi Bishara

Rana Nashashibi

Dr. Eyad Sarraj

Khader Shkirat

Raji Sourani

-END-