Spørgsmål til statsministeren og/eller forsvarsministeren vedr. Thule og stjernekrigsprojektet.

 

1.

Er der anlægsarbejder i gang på Thulebasen i Grønland for at forbedre sikkerheden imod evt. offentlige protester, demonstrationer  mv. ?

 

Spørgsmålet er foranlediget af, at der nu er dokumenteret,  at der er igangsat store anlægsarbejder omkring RAF-Menwith Hill og RAF-Fylingsdales-basserne for at øge sikkerheden jævnfør observationer og beskrivelse i vedlagte breve af Ulla Røder og Anne Lee og bekræftet ved brev fra Philip L Hill, Defence Estates af 20.02.02 til Anne Lee.

 

2.

Hvis der er sådanne anlægsarbejder i gang for at øge sikkerheden omkring Thule-basen kan   regeringen så bekræfte, at de er et led i den amerikanske regerings opbygning af sit National Missil Defence-system (NMD, nationale raketbeskyttelsessystem også kaldet stjernekrigsprojekt), sådan som Ulla Røder fra Trident Ploughshares og Anne Lee fra WoMenwith Hill Womens’s Peace Campaign ser indicier på, når Philip L Hill, defence Estate’s Agency Secretariat skriver d. 20.02.02 "The measures to improve security of the base followed the incursion at RAF Menwith Hlil in July last year and the increased threat of public protest activity..."

 

Idet, som øjenvidnet Anne Lee skriver i nyt brev af 23.02.02: “The "incursion at RAF Menwith Hill in July last year" was an anti-Star Wars protest by Greenpeace publicising the projected role of the base for the USA's Missile Defense System. Components of that system have already been installed at Menwith Hill.

 

It is evident that "...the increased threat of public protest activity..." would not exist if the bases at Fylingdales and Menwith Hill were NOT designated for Star Wars.

 

The considerable expenditure on [laughably useless] "upgrading of security" at both bases is justifiable only if they ARE designated for StarWars. In addition to the installations about which I complained; i.e. new razor wire fences; the new inner patrol road; anti-vehicle trench and control post at the access road entrance,  there is a large increase in MoD Police numbers, some of whom are armed with sub-machine guns; dogs; vehicles and electronic systems such as CCTV cameras.

 

The 'investment' [by the USA Government?] would not have been made if there is any possibility that the bases may not be used for Star Wars.” (Anne Lee-citat slut. Anne Lees brev vedlagt her)

 

2.b

Hvis regeringen ikke kan bekræfte dette, vil regeringen så undersøge, hvorvidt der foreligger amerikanske planer for en udbyggelses af beskyttelsesforanstaltninger på Thulebasen imod offentlige protester ? - og som måske allerede er iværksat?

 

Bilagte dokumenter som der er citeret fra:

- brev fra Defence Estate Agency Secretariat til Anne Lee af 20/ - 2002

- brev fra Anne Lee til Philip L. Hill, Defence Estate’ Agency Secretariat af 23/2 -2002

 

Bilag som der i øvrigt er henvist til

- brev fra Fra Anne Lee til Alice Mahon MP af 22/2 - 2002

- brev fra Ulla Røder til Arne Hansen m. fl. af 2.03.02

 

Arne Hansen

----- ------

(Bilagene er lagt på denne hjemmeside)

---------

Svar fra forsvarsministeren af 2. maj 2002 , som blot henviser til svar på S. 1562 og S. 1563 til Villy Søvndal .( Disse findes på http://arnehansen.adsl.dk/020410forsvarsmin.svar-Thule-byg.htm  ) Og i øvrigt er der  anført:

Sagsbehandler JOK, Jr.nr KNV.99-024/L51-2(655 (håndskrift)) og underskrevet Birgitte Juul, Chef for KNV-sektionen.

 

Kommentar af Arne Hansen:

Dvs at man ud fra almindelig logik vel må antage at forsvarsministeren i forbindelse med sit svar på anden del af spørgsmål 2 (spørgsmål 2.b. ovenfor) har forespurgt om sagen hos de amerikanske myndigheder ?