Møder med ULLA RØDER

Modtageren af den ALTERNATIVE NOBEL-FREDSPRIS

                                                                                                                

 

Den danske Fredsaktivist ULLA RØDER m.fl. fik den ALTERNATIVE NOBEL-FREDSPRIS fra fredsorganisationen Right Livelihood Award, overrakt i  Stockholm d  7/12 .

 

Søndag d. 16 december kl 15  har den nye fredsgruppe, Frederikshavn mod Krig og Terror og  Frederikshavn Multietniske Forening taget initiativ til et møde i Danmarksgade 78, Frh Multietniske Forenings lokaler. Her er den nyslåede fredsprisvinder Ulla Røder inviteret til at fortælle om hendes ikke-voldelige arbejde med at afruste de engelske atomvåbenbærende Trident ubåde, som er en del af beredskabet i NATO. Det NATO, som stadig hylder retten til at slå til først med atomvåben i en krisesituation. Og det på trods af , at den internationale domstol i Haag har erklæret atomvåben for ulovlige. Men desuagtet fortsætter atomvåbenmagter deres atomoprustning. Og nu ser vi, at USA's præsident vil bygge et altomfattende missilskjold i et forsøg på at give sin (og NATOs) atomvåbenterrorpolitik mere troværdighed gennem at opnå usårlighed - kun til gavn for våbenfabrikanterne, som støttede valget af Bush. Og nu har Bush så taget det skæbnesvangre skridt ud i lovløsheden og  ensidigt opsagt ABM-traktaten, som sikrede sårbarheden og dermed en fælles interesse i at undgå krig., som altså nu forsvinder!!!  Og desværre nok med den danske Bush-følgagtige regerings velsignelse ???

Og det på trods af at d. 11. september viste at ingen militaristiske teknologiske løsninger kan sikre mod vold og krig.

 

Arbejdet foregår indenfor fredsorganisationen Trident Ploughshares (jvf  http://www.gn.apc.org/tp2000 ), som Ulla også vil fortælle om. Ulla Røder har gentagne gange været arresteret, været frikendt, igen arresteret og har flere retssager løbende Desuden fortæller Ulla om  organisation Right Livelihood Award, og dens begrundelse for uddeling af den alternative fredspris.

Vor fælles fremtid i en forhåbentlig fredeligere verden lægger Ulla Røder mest på sinde. Derfor bliver der selvfølgelig lejlighed til at drøfte den aktuelle verdenssituation med de mange krige. Ulla Røder er interesseret i dannelse af nye fredsgrupper som kan støtte hendes arbejde. Kontaktpersoner:  Maria Mortensen,  Frederikshavn Mod Krig og Terror,  gista@12move.dk   Arne Hansen, Frh. Multeitniske Forening  tlf 98425542,  arnehans@post3.tele.dk

 

Ulla Røder i Aalborg

 Kvinder for Fred har organiseret et møde med den danske aktivist Ulla Røder i Aalborg.  Det bliver holdt i Medborgerhuset, studielokale No. 4, Rendsburggade 2, Aalborg kl. 13.00, lørdag d.15.12.01.  Alle er velkomne!

 Kontaktperson: Aase Bak_Nieslen tlf 9835 1054  aasebaknielsen@mail.tele.dk 

 

Ulla Røder i Århus

Den 14. december 2001 klokken 19:00 i Århus Brobjergskolen.

Arr: Århus mod krig og terror.
 Fredsaktivisten Ulla Røder fortæller om aktiv nedrustning af atomvåben.

 Kontaktperson tom Vilmer Paamand tvp@fred.dk

 

 For København nærmere oplysninger hos Grethe Møller Pedersen 43730063,

mobil 20950063, grete_m@e_box.dk eller se www.fred.dk/home/kalender.htm

 

------

Her følger en kort omtale af Ulla Røders indsats skrevet af Tom Paamand fra Ulla Røders organisation Aldrig Mere Krig

 

Og dernæst følger relevante links

 

Alternativ fredspris til Ulla Røder og Co.

Af Tom Vilmer Paamand  20/10 2001

Ulla Røder, Ellen Moxley og Angie Zelter har på vegne af nedrustningsbevægelsen Trident Ploughshares modtaget "The Right Livelihood Award 2001"  der også bliver kaldt for den alternative Nobelpris.

Trident Ploughshares hædres for principfaste, tydelige ikkevolds_aktioner for at befri verden for atomvåben og understrege disse våbens ulovlighed. Trident Ploughshares nedruster atomvåben gennem direkte aktioner og har specialiseret sig i de engelske Trident atomundervandsbåde, der har 144 atomsprænghoveder klar til brug.

Medlemmerne af gruppen er tilsammen blevet arresteret mere end 1.300 gange under deres aktioner. Ulla Røder er lige blevet idømt tre måneders fængsel for de seneste aktioner, og er i alt blevet arresteret 17 gange. Nu er myndighederne blevet så træt af hende, at hun står til udvisning fra Storbritannien.

De øvrige modtagere er den israelske fredsbevægelse Gush Shalom og dens grundlæggere Uri og Rachel Avnery _ for deres faste overbevisning om at fred og en afslutning på terrorisme kun kan gennemføres gennem retfærdighed og forsoning.

Leonardo Boff, Brasilien, en af grundlæggerne af den latinamerikanske befrielsesteologi _ for indsigt i forbindelserne mellem menneskelig spiritualitet, social retfærdighed og ansvar over for naturen.

José Antonio Abreu, Venezuela, grundlæggeren af The National System of Children and Youth Orchestras _ som har bragt musikkens glæder til utalrige børn og samfund, specielt fattige.

Right Livelihood Award er stiftet i 1980 af den svensk_tyske filatelist Jacob von Uexkull, og overrækkes officielt den 7/12 i det svenske parlament. Udover hæderen består prisen af 2 millioner svenske kroner, der deles mellem årets fire prismodtagere

 

Kilde:

     http://www.fred.dk/findfred/findfred.htm?http://www.fred.dk/artikler/nedrust/fredspris.htm  

Den originale    Right Livelihood Award-udtalelse findes på organisationens hjemmeside

 på engelsk og svensk http://www.rightlivelihood.se

 

Yderligere information kan findes via søgemaskiner på den danske fredsbevægelses portal www.fred.dk  samt www.peaceweb.dk/ulla.htm  www.arnehansen.net.dk

 

og vedr. Atomafrustningsorganisationen Trident Ploughshares som Ulla Røder er aktiv i se venligst deres hjememside http://www.gn.apc.org/tp2000/

 

Yderligere information fås hos David Mackenzie davidmc@enterprise.net  fra Trident Ploughshares 2000

 

David Mackenzie

Trident Ploughshares

3 Park Terrace

Tillicoultry Clackmannanshire

FK13 6BY

Tel: 0845 45 88 366 (from overseas ++44 1259 753815)

Fax: 0845 45 88 364 (from overseas ++44 1259 752929)

mobile: 07876593016

davidmc@enterprise.net

Trident Ploughshares e_mail: tp2000@gn.apc.org

Website: www.tridentploughshares.org  

             

Og selvfølgelig

"ulla røder" <urdk45@ofir.dk>

 

Med venlig hilsen

Arne Hansen, Aldrig Mere Krig

tlf 98425542, arnehans@post3.tele.dk

 

Sidste: Man kan nu høre Ulla Røders foredrag i Frederikshavn på Radio FMRs hjemmeside http://www.arnehansen.net/radio/ullaroder.htm