I dagbladet Information skriver  Pia Friis Laneth bl.a , at Prinsesse Dianas Mindefond , der er kendt for at yde støtte til indsamling af landminer og andre våben i krigszoner, torsdag d. 25/10 anmodet USA og England om at stoppe brugen af klyngebomber i Afghanistan.

 

Er de partier i det danske Folketing, som støtter at USA og England  fører krig i Afghanistan for at fange forbryderne der angreb WTC og Pentagon og indirekte leverer ressourcer hertil, - enige eller uenige i kravet fra  minerydningsfonden til Bush og Blair om at stoppe brugen af denne bombetype, fordi dens spredning over et stort område er særligt ødelæggende på personer - ikke mindst når civile bagefter rammes af de ueksploderede bomber ?

 

Læs i øvrigt hele artiklen "korstoget her for nylig" af Pia Friis Laneth (d. 26/10) før I svarer og gerne også Situationsrapporten fra  Bethlehem  d. 24. okt om virkningerne af Sharons annekskrig på

http://www.arnehansen.adsl.dk/011024Betlehem.htm

Arne Hansen