13. OKTOBER

INTERNATIONAL PROTESTDAG

 

MOD MILITARISERING AF RUMMET

MOD KRIG OG TERRORISME

FOR FRED OG DIALOG

 

 

UD AF VOLDENS SPIRAL – MED OMTANKE

 

·        Vi udtrykker vores medfølelse med alle de uskyldige, der blev ramt af terroren          den 11. september

·        Vi forkaster enhver form for terror mod civile

·        De ansvarlige for denne forbrydelse må stilles til ansvar på lovlig vis

·        En krig vil skabe mere vold – og Danmark må afstå fra at deltage

·        Der er brug for dialog og forhandling – ikke gengældelse

·        Det rige Vesten må rette op på fattigdom og ubalance i verden –

afmagt, sult og nød er grobund for fanatisme

·        De tragiske begivenheder den 11. september beviser, at ”Starwars”-

missilskjoldet ikke vil give nogen beskyttelse mod terrorangreb

·        Brug våbenmilliarderne til mad – ikke til missilskjolde

 

KOM OG VÆR MED

 

LØRDAG DEN 13. OKTOBER

KL.14 –16   PÅ AXELTORV

 

VI OPFORDRER  VORES FOLKETING, REGERING OG PRESSE 

TIL OMTANKE OG SUND FORNUFT

  

Anbefales af Fredsbevægelsens Koordineringsgruppe, som omfatter følgende organisationer:

Aldrig mere Krig, Militærnægterforeningen, Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed, Læger mod Kernevåben,

Kunstnere for Fred, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Fredsskattefonden og Kvinder for Fred.

Arrangør: Kvinder for Fred

 

 
 
INTERNATIONAL PROTESTDAG 13. OKTOBER
 

 

Program:

 

Velkomst og præsentation af talere

ved Grete Møller, Kvinder for Fred og Det danske Fredsakademi

 

Militarisering af rummet

ved Anton Aggernæs, overlæge, Internationale Læger mod Kernevåben

og Det danske Fredsakademi

 

Den danske våbenfabrik TERMA – og missilskjoldet

Ved Inger Bjørn Andersen, Kvinder for Fred

 

Årsager til terrorisme

ved Jørgen Knudsen, debattør og forfatter til bl.a. ”Den falske Tryghed”

 

Fred og Dialog

ved Marina Jakobsen, dr.phil., RUC, Aldrig mere Krig og

formand for Det danske Fredsakademi

 

Afslutning og ”FRED”

ved Grete Møller

 

Vi synger nogle fredssange sammen med ledsagelse af harmonika spillet af Carl Johan Christensen

 

 

 

ALLE ER VELKOMNE

DEN 13. OKTOBER kl. 14 - 16 PÅ AXELTORV

 

 

 

Initiativtager på internationalt plan:
”Global Network against Weapons and Nuclear Power in Space”  www.space4peace
Arrangør i Danmark: ”Kvinder for Fred”  www.fred.dk/kff