Efter terrorangrebet i USA

DEBATAFTEN MED FREDS- OG KONFLIKTFORSKEREN JOHAN GALTUNG

Torsdag den 20. september kl. 19 - 21.30
Studiegården, anneks A
Studiestræde 6, København K

Mareridtet på Manhattan efterlod os alle med følelser som sorg, frygt, afmagt og desorientering. Verden er ikke mere den samme. Hvordan kan vi fra de civile samfund i Vesten forstå disse begiven-heder? Hvordan kan vi forholde os til dem? Hvilke forskelLige konse-kvenser kan en freds- og konfliktforsker se? Er der valgmuligheder? Kan voldsspiralen standses? Kan ikkevoldelige principper anvendes, selv i en så tilspidset situation? Kan almindelige mennesker gøre no-get som helst?

Center for Konfliktløsning har inviteret Johan Galtung til at analy-sere disse spørgsmål og lægge op til en meget tiltrængt debat, som alle er velkomne til at tage del i.

Han er fredsforskeren, professoren, skribenten og debattøren i en og samme person. Hans glødende entusiasme, skarpe intellekt og varme menneskelighed kan gøre ethvert møde til en unik begiven-hed, der afklarer; provokerer og skaber forandring.

Han har levet et rigt liv med konfliktløsning i stort set hele verden. Han er især kendt for sine analyser af voldens mange ansigter og årsager; og ikkevoldens oversete muligheder. Et begreb, der dukker op igen og igen i Galtungs fredsarbejde, er dialog. Og netop dialog er formålet med mødet 20. september.

Vel mødt!

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING NØRREBROGADE 32.2200 KØBENHAVN N · TLF 35371052

WWW.KONFLIKTLOESNING.DK.