14. september 2001

Mail til Nyrup: NATO bør fravælge voldsspiralen.

Kære Poul Nyrup, Mogens Lykketoft og andre der bærer på et tungt medansvar for den eneste verden vi har og hvor vi alle skal have lov at være her sammen.

Inden I måske går hen og trykker på "knappen" til krig vil I så godt love mig at lytte til et interview med Jørgen R. Madsen

Og læs også gerne Johan Galtungs 1000års udtalelse: "Tør vi optimismen" og om nødvendigt også Tom Paamands aktuelle indlæg.

Jørgen Randløv Madsen er aktiv i FN-forbundets freds- og konfliktudvalg og i STS International Solidaritys arbejde for fred i Somalia og var dansk hovedkraft i Haag-fredskonferencen

Den norske fredsforsker Johan Galtung behøver forhåbentlig ikke nærmere præsentation.

Tom Paamand er webmaster på fredsbevægelsernes www.fred.dk og ekspert på våbenhandel.

Med venlig hilsen fra en bekymret medborger der i 1990 sagde nej til krigsløsningen efter invasionen i Kuwait - efter en grundig snak med politiske flygtninge fra Irak og Iran.

En krig der har medført en indirekte strukturel vold med en million uskyldige dødsofre. Uskyldige, da det især er børn og Irak er et diktatur. (Samtidig med at USA i årtier havde pøset penge i det Israel, som overtrådte FN-resolutioner om tilbagetrækning og tillod amerikanere og israelere med cowboys-mentalitet at bosætte sig på jord taget fra de palæstinensiske "indianere").

Men Danmark har en demokratisk styreform, hvor alle mennesker må føle sig medansvarlig for deres demokratisk valgte lederes handlinger. I skylder os at tænke jer godt om og sørge for at finde konstruktive og langsigtede ikkevoldelige løsninger uden gentagelse af årtiers strukturelle vold, som nu viser sig ikke engang at have været i amerikansk egeninteresse. Men jeg afskyr også den direkte personlige vold, og fordømmer det overlagte massemord på 5000 verdensborgere i USA, og morderne bør dømmes efter international ret - men uden dødsdomme.

Men den vedvarende strukturelle volds opstemte forbitrelse hos de fattige undertrykte ofre - giver grobund for fjendebilleder og kollektivt had, der kan udarte i fanatiske personers hadvold. Hvem i den rige vestlige verden føler sig ren (og sikker) nok til at smide den første NATO-bombe tilbage i hovedet på den del af verden, der hver dag mærker den strukturelle volds anslåede høst på 30000 døde børn, - men som derved blot vil få sit fjendebillede af de rige selvretfærdige vesterlændinge forstærket - og tilmed med risiko for at ofrene starter nye hævn-massakrer på NATO-landenes befolkninger - som jo selv havde valgt deres voldelige ledere?

Stop voldsspiralen!

Arne Hansen, medlem af Aldrig Mere Krig