30. juni 2001

Kære fredsvenner og politisk medansvarlige.

Den danske fredsaktivist Ulla Røders beder alle fredselskende danskere om at sende nedenstående appel fra den store gamle hæderkronede engelske fredsorganisation CND (CAMPAIGN FOR NUCLEAR DISARMAMENT) til Blair og Bush. Appellens mål er at få stoppet USA's oprustning med missilforsvarssystemet NMD gennem at få stoppet Blairs hidtidige medløberi.

Og den besked er det jo pga Bush's ønske om at bruge Thulebasen til stjernekrigsprojektet også yderst relevant at sende til de nølende - dvs medløbende - danske stats- og udenrigsministre. Derfor er deres adresser tilføjet nederst..

Vi er nemlig mange danskere der - efter at Lykketoft har taget bladet fra munden i den israelske-palæstinensiske konflikt -, har store forventninger til at vores udenrigsminister snarest siger nej til den oprustningsvanvittige amerikanske elites brug af Thulebasen i deres militaristiske gamling med vores fælles klode.

Arne Hansen
Tony Blair
10 Downing Street
London SW1A 2AA
United Kingdom

George Bush
The White House
Washington DC 20500
USA

"We, the undersigned, believe that missile defence systems while
re-defining deterrence are nevertheless part of a discredited security paradigm
and will lead to greater global instability. As the large majority of states
agree, the alternative based on treaties, respect for international law, conflict
prevention and the United Nations in the context of a multi-polar
world should be pursued with vigour.

In particular the attempt by the United States to develop a 'national
missile defence' system is a misguided response to the proliferation of
weapons of mass destruction and their delivery systems and, indeed, will
provoke a new nuclear arms race.

President Bush's determination to deploy a "layered" missile defence
system, costing several hundred billion dollars, will contribute significantly
to the development of long-reach full spectrum military dominance by the US
and the weaponisation of Space. Other states and alliances, such as NATO,
which are working with the US on the theatre missile defence "layers" are
also contributing to the threat to global security.

Even a limited US missile defence system will result in Russia
heightening the alert status of its nuclear arsenal, deploying new multiple warheads
and withdrawing from START. China, then India and Pakistan, will
accelerate their nuclear weapon programmes. Other countries may well pursue the
development of weapons of mass destruction.

Pursuit by the US of missile defence undermines existing international
arms control agreements. It signals not only a willingness to abandon the
ABM Treaty but also a general rejection of treaties and threatens the
Outer Space Treaty and the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT). Missile defence
is incompatible with the NPT commitment to achieve the global abolition
of nuclear weapons, not only for the US but also for the UK if it gives 
permission for the use of Fylingdales and Menwith Hill.

In declaring our opposition to missile defence we call on the US and
other states to abandon their misguided plans and focus on the abolition of
weapons of mass destruction and their delivery systems through diplomacy,
unilateral initiatives and multilateral treaties.

In particular we call on the UK government to take the lead in this by
communicating clearly to the US government that it will not be allowed
the use of bases in Britain as part of its missile defence system."

Signature


Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space
PO Box 90083
Gainesville, FL. 32607
(352) 337-9274
http://www.space4peace.org
globalnet@mindspring.com

(Tilføjet af Arne Hansen:) Og send også gerne til den danske statsminister Poul Nyrup Rasmussen,
Prins Jørgens Gård 11
1218 København K
stm@stm.dk og

Udenrigsminister Mogens Lykketoft
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
um@um.dk