Amnesty International, den 13. juni 2001

Stop spredningen af ”lette” våben

Verden over demonstreres der i denne måned mod den manglende styring af handlen med ”lette” våben. En handel der anslås at dræbe cirka en halv million mennesker hvert år.

I løbet af juni måned demonstrere deltagere med tilknytning til the International Action Network on Small Arms Transfers (IANSA) med hjælp fra Oxfam International og Amnesty International imod den manglende styring af handlen med ”lette” våben.

Håndvåben, stormgeværer, maskinpistoler, granater, morterer, missiler affyret fra skulderen og landminer strømmer ind i voldelige konfliktzoner og usikre områder uden effektive foranstaltninger fra regeringernes side. Udover den halve million der hvert år bliver dræbt af disse våben bliver endnu flere såret eller fordrevet.

Amnesty International er en af de organisationer som i samarbejde med IANSA arbejder for at regeringerne skal styrke kontrollen med handlen med de ”lette” våben: ”Vi presser til stadighed regeringerne til at foretage sig foranstaltninger, der kan forebygge at de ”lette” våben når frem til dem som begår overgreb på menneskerettighederne,” siger Brian Wood fra Amnesty International.

Juni måneds kampagne kommer forud for den første FN konference af sin art om ”lette” våben, der finder sted fra den 9. til den 20. juli. Her vil FN’s medlemslande få mulighed for at enes om et aktionsprogram der skal reducere leverancen og efterspørgslen efter disse våben.