26/3-01, debatindlæg i Jyllandsposten

MINISTEREN HAR EN POINTE

Af Anders Ladekarl, Dansk Flygtningehjælps repræsentant i Serbien

Der er for lidt sammenhæng mellem vores flygtningepolitik og udviklingspolitikken, skriver Anders Ladekarl, der efterlyser en mere målrettet dansk udviklingsindsats

Udviklingsminister Anita Bay Bundegaard har for alvor fået på puklen for at foreslå en ændring af FNs flygtningekonvention, så den også dækker personer, der flygter fra elendighed og underudvikling.

Jeg deler den kritik der er mod ministerens forslag om at ændre flygtningekonventionerne. Personer der flygter fra bl.a. politisk og religiøs forfølgelse, som ofte foretages af disse personers egne regeringer, har brug for en helt anden form for beskyttelse, end dem der flygter fra fattigdom og manglende muligheder. Så rør ikke disse personers beskyttelse og rettigheder.

Der er derimod god grund til at lytte til ministerens vigtigste budskab - at der er for lidt sammenhæng mellem vores flygtningepolitik og udviklingspolitikken. Og det er så sandt, som det er sagt. Manglende udvikling i flygtningeproducerende lande og deres naboområder bidrager ofte til, at nærområderne ikke kan opsuge flygtningestrømmene, at flygtninge tøver med at vende tilbage og at personer uden behov for beskyttelse efter flygtningekonventionerne søger en bedre fremtid hos os.

Det kunne en mere målrettet dansk udviklingsindsats i de flygtningeproducerende dele af verden godt være med til at rette op på.

Mindre flygtningepres
Uden for alvor at komme i konflikt med gode overordnede principper om at dansk udviklingsbistand først og fremmest skal afhjælpe fattigdom, kunne mere dansk udviklings- og nødhjælp til lande som Somalia, Sri Lanka, Afghanistan, de fattige tidligere sovjet-republikker og Balkan på relativt kort sigt bidrage til at reducere flygtningepresset på Danmark og bidrage til, at flere flygtninge ville overveje at vende hjem.

Vi har set hvorledes bl.a. en beskeden udviklingsbistand til det nordvestlige Somalia - Somaliland - stort set har stoppet flygtningestrømmen herfra og har bidraget til, at flere flygtninge end nogensinde vender tilbage fra Danmark til Somaliland. Aktiv genopbygningsbistand til Bosnien og Kosovo har gjort det muligt, at mange flygtninge kunne vende hurtigt tilbage. Beskeden bistand til uddannelse af politi og regeringsembedsmænd i tidligere sovjet-republikker har gjort mange af disse lande i stand til selv at håndtere asylansøgere, så langt færre bare fortsætter til f.eks. Danmark.

Danmark er godt med, og yder megen bistand til flygtningeproducerende lande og disses nærområder. Dansk Flygtningehjælp er blevet betroet at yde meget af denne bistand - det er vi stolte af og glade for.

Men selvom der er mange gode eksempler på, at det har god effekt at skabe en sammenhæng mellem udviklingsbistand, nødhjælp og flygtningeaktiviteter tøver Udviklingsministeriet og måske også ministeren med at gøre en helhjertet indsats. Det er kun promiller af den samlede danske udviklingsbistand på næsten 10 mia. kr., der anvendes i relation til internationale flygtningeproblemer.

Trods en relativ succes i Somalia med at begrænse flygtningestrømmen og skabe en positiv udvikling, har Folketinget reduceret de midler der er til rådighed for nødhjælps- og udviklingsprojekter i Somalia. Der er lukket helt for bistand til genopbygning i Bosnien og Kroatien. Og der vil ikke længere blive ydet genopbygningsbistand til det nye demokrati i Serbien.

Ærgerligt
Som Dansk Flygtningehjælps repræsentant i Serbien kan jeg ærge mig over, at den danske genopbygningsbistand til et af nøglelandene på Balkan stoppes efter blot et års indsats, og at det fra dansk side er besluttet, at der ingen støtte kan ydes til flygtninges hjemvendelse til Kroatien - en hjemvendelse der nu langt om længe er blevet mulig, efter de seneste års positive politiske ændringer i Kroatien. Serbien og Kroatien holder en af de vigtigste nøgler til løsningen af flygtningeproblemerne i Europa.

Hvorfor stopper vi bistanden til disse områder lige når resultaterne er begyndt at komme? Det hænger ikke godt nok sammen - i hvert fald set fra min stol i Beograd. Her skal udviklingsministeren have al mulig støtte til at skabe sammenhæng - for resultaterne ligger lige for døren.