Nordjyske Stiftstidende
Debatredaktionen
010201

"Bush fastholder missilskjoldsplan" stod der at læse i Nordjyske St. 29/1. Det stod intet i artiklen om, at Bush for at kunne gennemføre denne plan er afhængig af et ja fra Danmark. Et vigtigt led i planen er jo udbygning af Thulebasen, og dette kan ikke ske uden dansk/grønlandsk tilsagn.

Den danske regering taler så meget om, at Danmark skal have indflydelse. Her har Danmark med et klart nej en enestående mulighed for indflydelse, som vil have umådelig betydning for verdensfreden.

Bygning af missilskjoldet på Thule vil ikke blot bryde med den aftale, USA selv indgik med Sovjet i 1972. Det vil også skabe frygt hos specielt russerne, som kun kan se det som vendt mod dem. At USA skulle forberede en stjernekrig af angst for Nordkorea, lyder forrykt.

Regeringen er passiv, fordi den endnu ikke har fået en officiel henvendelse fra USA. Men den véd jo godt, hvad Bush er i gang med. Og jo flere ressourcer, Bush hælder i dette foretagende, jo stærkere vil presset på Danmark være for at give tilladelse til opstilling i Thule.

Det kan være svært for et lille land at modstå krav fra USA. Men masser af lande og masser af mennesker verden over vil takke Danmark for beslutningen om at sige nej til noget, der giver fare for et nyt våbenkapløb mellem verdens atomvåbenmagter.

Så derfor denne opfordring til alle danske politikere: kræv allerede nu, at Nyrup og Lykketoft ikke lader sig besnære af USA, men siger ubetinget nej til udbygning af Thulebasen.

Aase Bak-Nielsen
Skalvej 14, 9240 Nibe