Kære fredsvenner,

Hermed mit bidrag til fredsdebatten:

1. Det britiske nedrustningsbevægelse CND opfordrer folk til at skrive til Tony Blair om NMD, da en debat er i gang i Storbritannien meget lige den danske og grønlandske debat angående Thule. Det strategisk vigtige radaranlæg i Nordengland hedder Fylingdales. I kan finde CNDs forslag til et brev her:
http://www.cnduk.org/campaigns/action.htm
Bemærk venligst - en stavefejl har sneget sig ind i CNDs brev - de skriver "Flylingdales", men det hedder Fylingdales - jeg har selv været der ( jeg stammer selv fra Nordengland ).

2. Som briter bosat i Danmark har jeg et lidt andet perspektiv end de fleste britere. Derfor har jeg selv komponeret et noget længere brev, hvor jeg inddrager Danmark og Grønland i billedet. Jeg har sendt dette brev til Tony Blair og andre ledende britiske politikere. I mit brev foreslår jeg, at tilsammen kan Storbritannien, Danmark og Grønland opnå en stor fælles gennemslagskraft til gavn for verdensfreden, hvis alle tre lande stiller USA nogle fornuftige krav. I vil sikkert ikke alle være enige med mig i min formulering, men jeg håber i det mindste, at nogle af jer tager ideen op, og formulerer jeres egne breve, både til britiske og til danske politikere. Jeg vedlægger min ide til et brev som en Word fil.

3. Der er megen snak om NMD i øjeblikket, men det er ligesom om at hele verden - lige bortset fra folk i fredsbevægelser o.l. - har glemt alt om, at der findes ca. 30.000 atomvåben i verden idag, hvoraf Rusland og USA har hver ca. 2000 i højt beredskab, i stand til at udslette hinanden i løbet af en halv time - i denne såkaldte fredstid! Jeg har selv erfaret i samtaler og brevvekslinger med mange mennesker, at den offentlige apati er enorm. For at se om jeg kunne gøre noget, for at formindske denne apati, skrev jeg et debatindlæg i september sidste år, for at minde om disse kendsgerninger, og for at se om jeg kunne skabe en større forståelse for hvad der kan ske, hvis NMD fører til en ny oprustningsrunde. Mit debatindlæg blev udgivet i den grønlandske e-avis "Atagu", hvor det er offentligt tilgængeligt på nettet som følger:
fra www.atagu.gl/debat/tema/indeks-ixthulea.htm klik på "2000 russiske atomvåben i højt beredskab".

Jeg henviser ikke til mit eget debatindlæg for at promovere mig selv, men for at promovere en sag som jeg synes bliver fuldstændig forsømt af de danske medier - navnlig det fortsatte kolossale behov for folkelig opbakning til afskaffelse af atomvåben. I denne forbindelse håber jeg, at mit debatindlæg kan være en nyttig resource for andre at trække på, da det er spækket med hyperlinks til relevante websites.

Med mange fredshilsner, David Longworth
DavidLongworth@mail.tele.dk