Stadig tortur i Tyrkiet

Topmødet i Nice: Åbent brev fra Amnesty International til EUs regeringsledere udtrykker bekymring over de fortsatte krænkelser af menneskerettighederne i Tyrkiet.

EUs udenrigsministre er blevet enige om en erklæring, der angiver de skridt, Tyrkiet bør tage, for at blive medlem af EU. Samtidig giver Amnesty International i et åbent brev udtryk for sin bekymring over især brugen af tortur i landet.

Amnesty Internationals generalsekretær, Lars Normann Jørgensen hilser EUs beslutning om at overvåge menneskerettighedssituationen i de lande, der ansøger om medlemskab, velkommen. ”Det er vigtigt at opmuntre og støtte reformerne i Tyrkiet. Men de alvorlige kritikpunkter vi har på forholdene i landet må ikke drukne i hensigtserklæringer. Danmark har for eksempel stadig en dansk statsborger siddende i et tyrkisk fængsel for handlinger begået fuldt lovligt i Danmark, men i strid med den tyrkiske regerings grove indskrænkning af ytrings- og organisationsfriheden hvad angår kurdiske forhold,” siger Lars Normann Jørgensen

I det åbne brev nævnes blandt andet problemerne indenfor følgende områder:

Tortur
Skønt den tyrkiske regering har forpligtet sig til en femårs plan – en politik, som er beskrevet detaljeret i den såkaldte ”Demirok Rapport” – kræver Amnesty International, at der øjeblikkeligt tages skridt til at bringe tortur i landet til ophør.

Menneskerettighedsforkæmpere
Organisationen kan forsat dokumentere, at menneskerettighedsforkæmpere ”udsættes for pres og chikane, som forhindrer dem i deres arbejde.”

Retssystemet
Amnesty hilser det velkommen, at Demirok Rapporten anbefaler at forfatningen ændres, således at alle udnævnelser indenfor retsvæsenet foretages af en uafhængig forsamling. Den tyrkiske regering må sikre, at alle anklagede i fremtiden stilles for en upartisk domstol.

Straffrihed
Amnesty International har dokumenteret flere sager, hvor krænkelser af menneskerettighederne foretaget af medlemmer af sikkerhedstjenesterne ikke er blevet straffet. I øjeblikket kræver tyrkisk lovgivning tilladelse fra en højtstående embedsmand for at retsforfølgelse af en embedsmand i sikkerhedsstyrken kan iværksættes.