Fred på skemaet

Det Danske Fredsakademi starter med et seminar om fredsundervisning lørdag.

Dansk fredsundervisning står på skemaet, når Det Danske Fredsakademi lørdag den 30. september klokken 10 holder seminar på Roskilde Universitetscenter. En række oplæg vil fortælle om praksis og muligheder for fredsundervisning i Danmark, samt i Norge og Sverige: Som afslutning præsenteres Det danske Fredsakademi, der er en uafhængig undervisningsinstitution under oprettelse, hvis medlemmer er udpeget af Fredsbevægelsens Koordineringsgruppe på baggrund af arbejdet med den alternative forsvarskommission, Fredskommissionen af 1998.

Formålet med Fredsakademiet er at skabe rammer for formidling af viden og udvikling af undervisningsmaterialer om fred på grundlag af ikke-militær konfliktløsning, som nærmere beskrevet i Fredskommissionens betænkning af 1998 "Elsk-værdig sikkerhed". Arbejdsgruppen bag Fredsakademiet er aktivister fra fredsbevægelserne, blandet op med professionelle undervisere og akademikere med interesse for freden - og dette er blot det første seminar i en lang række.

Seminar om fredsundervisning lørdag den 30. september klokken 10 på Roskilde Universitetscenter i Auditorium Hus 46. Alle er velkomne - gratis adgang.

For nærmere oplysninger kontakt Peter Mikael Hansen 3811 9210, Holger Terp på 3678 4028 eller terp@fred.dk. Se også www.fred.dk/akademi.

Fredsundervisning via nettet

Alt om fred, fra hurtige svar til dybtgående beskrivelser, for nysgerrige og for undervisere, er ved at blive samlet i Det Danske Fredsakademi på Internettet.

På adressen www.fred.dk/akademi vokser Fredsakademiet stille frem. Hensigten er løbende at forbedre og styrke indholdet, så det i sidste ende kan gøre Fredsakademiet til en egentlig undervisningsinstitution. Indtil der bliver råd til mursten, bibliotek, administration og undervisningslokaler er m Den nuværende version af Fredsakademiet indeholder blandt andet artikler om fred og krig, databaser om fred og krig, leksikon over freds- og sikkerhedspolitik og en kronologi over fredssagen og international politik - samt undervisningstilbud til undervisere, elever og studerende, forslag til und

Nærmere oplysninger ved Holger Terp på 3678 4028 eller terp@fred.dk, Tom Vilmer Paamand på 8623 0328, eller se Freds@kademiet på www.fred.dk/akademi.