Pressmeddelande från Svenska Freds, 7. september 2000

EU:s minröjningsinsatser krymper

När EU stolt utger sig för att vara världens största bidragsgivare till minröjning döljs det faktum att nära hälften av pengarna går till forskning och utveckling som utförs av den egna industrin. Det visar färska uppgifter i den globala rapporten ”Landmine Monitor Report 2000: Toward a Mine-Free World” som släpps idag.

- Människor drabbas av minor idag och stora resurser måste satsas på minröjning. Det är därför olyckligt att EU satsar allt mindre på bidrag till minröjningsoperationer, samtidigt som en allt större andel av biståndet går till teknikutveckling, säger Christian Gustavsson, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens expert i minfrågor.

Enligt en sammanställning som EU-kommissionen har gjort satsar EU en allt större del av pengarna för minröjning på forskning och utveckling och allt mindre på minröjningsoperationer. Biståndet till faktisk minröjning har minskat från 224 miljoner kronor per år 1996-97 till 200 miljoner kronor 1998 och till 137 miljoner kronor 1999.

Samtidigt har satsningar på forskning och utveckling, som främst går till den egna industrin, ökat från 66 miljoner kronor per år 1996-98 till 112 miljoner kronor under 1999. Det är en tydlig avvikelse från EU:s tanke om att ökade satsningar på teknikutveckling inte ska ske på bekostnad av satsningar på minröjningsoperationer.

- Att nå en värld fri från minor är en stor utmaning där EU måste spela en betydande roll. Vi uppmanar utrikesminister Anna Lindh att verka för att EU:s faktiska minröjningsoperationer ges ökade anslag under det svenska EU-ordförandeskapet, säger Christian Gustavsson på Svenska Freds.

***

Landmine Monitor är en unik rapport på 1 100 sidor med aktuell information om alla världens länder när det gäller frågor relaterat till minor. Rapporten är civilsamhällets eget kontrollorgan för minförbudet som skrivits under av 138 länder. Landmine Monitor ges ut av Internationella Kampanjen mot Landminor som fick Nobels Fredspris 1997. Svenska Freds har skrivit underlaget till den svenska rapporten i Landmine Monitor.

Rapporten och en sammanfattning av den kan läsas via http://www.svenska-freds.se.

***

För mer information kontakta:
Christian Gustavsson, sakkunnig om minor, Svenska Freds,
08-702 26 75, 0709-543 090.

---------------------------------------
Jens Petersson
generalsekreterare
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Box 4134
102 63  STOCKHOLM
08-702 18 30 (växel)
08-702 26 50 (direkt)
0709-540 510 (mobil)
fax: 08-702 18 46
e-post: jens.petersson@svenska-freds.se Internet: www.svenska-freds.se